Documentatia si certificatele ISO 9001 si ISO 14001, documente obligatorii in cadrul procedurii de solicitare a unui atestat ANRE

Regulamentul ANRE pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice, in vigoare din 2014, (actualizat conform modificarilor Ordinului ANRE nr.4/2014) , prevede ca solicitantii trebuie sa faca dovada existentei unui sistem de management al calitatii (SMC) sau a unui sistem integrat Calitate (SMC) si de Mediu (SMM), certificat de una dintre societatile acreditate de RENAR sau alt organism similar pe plan international, din care sa reiasa ca solicitantul desfasoara activitatile supuse atestarii în conditiile standardelor SR EN ISO 9001 si SR EN ISO 14001. Citește mai mult