Pastila ISO nr. 21 – Urmeaza sa apara un nou standard international pentru managementul gazelor cu efect de sera (GES)

Un nou Regulament UE reglementeaza Echipamentul individual de protecție si comercializarea acestuia (Marcaj CE)

REGULAMENTUL (UE) 2016/425 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție abroga Directiva 89/686/CEE a Consiliului

Citește mai mult