ANEXA VII INTREBĂRI FRECVENTE CU PRIVIRE LA MARCAJUL CE

ANEXA VII 

INTREBĂRI FRECVENTE CU PRIVIRE LA MARCAJUL CE

 

Ce indica marcajul CE aplicat pe un produs?

Prin aplicarea marcajului CE pe un produs, producatorul declara pe propria sa raspundere ca produsul este conform cu cerintele esentiale din legislatia de armonizare a Uniunii aplicabila care prevede aplicarea acestuia si ca procedurile de evaluare a conformitatii relevante au fost respectate. Produsele care poarta marcajul CE sunt considerate a fi in conformitate cu legislatia de armonizare a Uniunii aplicabila si, prin urmare, beneficiaza de libera circulatie in cadrul pietei europene.

Un produs care poarta marcajul CE este intotdeauna fabricat in UE?

Nu. Marcajul CE indica doar faptul ca toate cerintele esentiale au fost respectate in momentul fabricarii produsului.
Marcajul CE nu este o marca de origine, avand in vedere ca el nu indica faptul ca un produs a fost fabricat in Uniunea Europeana. In consecinta, un produs care poarta marcajul CE poate sa fi fost fabricat oriunde in lume.

Toate produsele marcate CE fac obiectul unor teste si aprobari din partea autoritatilor?

Nu. De fapt, evaluarea conformitatii produselor cu cerintele legislative aplicabile intra numai in responsabilitatea producatorului. Producatorul aplica marcajul CE si intocmeste declaratia de conformitate UE. Numai produsele considerate ca prezentand un risc ridicat pentru interesul public, de exemplu recipientele sub presiune, ascensoarele si anumite masini-unelte, necesita o evaluare a conformitatii de catre o parte terta, si anume de catre un organism notificat.

In calitate de producator, pot sa aplic eu insumi marcajul CE pe produsele mele?

Da, marcajul CE este aplicat intotdeauna de producatorul insusi sau de reprezentantul autorizat al acestuia dupa aplicarea procedurii necesare de evaluare a conformitatii. In consecinta, inainte de a i se aplica marcajul CE si de a fi introdus pe piata, produsul trebuie sa faca obiectul procedurii de evaluare a conformitatii, astfel cum este prevazuta in unul sau mai multe acte de armonizare ale Uniunii aplicabile. Acestea din urma stabilesc daca evaluarea conformitatii poate fi realizata chiar de producator sau daca este necesara interventia unei parti terte (organismul notificat).

Unde trebuie aplicat marcajul CE?

Marcajul trebuie aplicat pe produs sau pe o placuta de identificare a produsului. Daca acest lucru nu este posibil din
cauza naturii produsului, marcajul CE trebuie aplicat pe ambalaj si/sau pe documentele insotitoare.

In ce consta declaratia de conformitate a unui producator?

Declaratia de conformitate UE este un document in care producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia pe teritoriul Spatiului Economic European (SEE) precizeaza faptul ca produsul indeplineste toate cerintele necesare ale legislatiei de armonizare a Uniunii aplicabile produsului specific. Aceasta declaratie contine, de asemenea, numele si adresa producatorului, precum si informatii referitoare la produs, cum ar fi marca si numarul de serie. Declaratia de conformitate UE trebuie sa fie semnata de o persoana care lucreaza pentru producator sau pentru reprezentantul autorizat al acestuia, iar functia persoanei respective trebuie, de asemenea, sa fie indicata.Producatorul trebuie sa intocmeasca si sa semneze declaratia de conformitate UE, indiferent daca un organism notificat a intervenit sau nu.

Este marcajul CE obligatoriu si, in caz afirmativ,pentru ce tip de produse?

Da, marcajul CE este obligatoriu. Cu toate acestea, numai produsele care intra in domeniul de aplicare al unuia sau al mai multor acte de armonizare ale Uniunii care prevad aplicarea acestuia trebuie sa poarte marcajul CE pentru a putea fi introduse pe piata Uniunii. Printre produsele care intra sub incidenta unor acte de armonizare a Uniunii care prevad marcajul CE se numara jucariile, produsele electrice, echipamentele tehnice, echipamentele individuale de protectie si ascensoarele. Produsele care nu sunt reglementate de legislatia privind marcajul CE nu trebuie sa poarte acest marcaj.
Informatii cu privire la produsele care poarta marcajul CE si la legislatia de armonizare a Uniunii care prevede aplicarea acestuia sunt disponibile la adresa:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/index_en.htm

Care este diferenta dintre marcajul CE si celelalte marcaje? Pot fi aplicate alte marcaje pe un produs care poarta marcajul CE?

Marcajul CE este singurul marcaj care indica conformitatea cu toate cerintele esentiale ale legislatiei de armonizare a Uniunii care prevad aplicarea acestuia. Un produs poate purta marcaje suplimentare, cu conditia ca acestea sa nu aiba aceeasi semnificatie ca si marcajul CE, sa nu fie susceptibile de a crea o confuzie cu marcajul CE si sa nu afecteze lizibilitatea si vizibilitatea marcajului CE. In acest sens, alte marcaje pot fi utilizate numai daca acestea contribuie la ameliorarea protectiei consumatorului si daca nu fac obiectul legislatiei de armonizare a Uniunii Europene.

Cine supravegheaza utilizarea corecta a marcajului CE?

Pentru a garanta impartialitatea operatiunilor de supraveghere a pietei, supravegherea marcajului CE intra in responsabilitatea autoritatilor publice din statele membre, in cooperare cu Comisia Europeana.

Care sunt sanctiunile in cazul contrafacerii marcajului CE?

Procedurile, masurile si sanctiunile aplicabile in cazul contrafacerii marcajului CE sunt stabilite de legislatia penala si administrativa nationala din statele membre. In functie de gravitatea infractiunii, operatorii economici pot fi pasibili de o amenda si, in anumite circumstante, de pedepse cu inchisoarea. Cu toate acestea, daca produsul nu este considerat ca prezentand un risc iminent pentru siguranta, producatorului i se poate acorda o a doua sansa pentru a garanta conformitatea produsului cu legislatia aplicabila, inainte de a fi obligat sa retraga produsul de pe piata.

Ce implicatii poate avea aplicarea marcajului CE pentru producator/importator/distribuitor?

In timp ce producatorii sunt responsabili de asigurarea conformitatii produsului si de aplicarea marcajului CE, importatorii si distribuitorii au, de asemenea, un rol important, asigurandu-se ca pe piata sunt introduse numai produse conforme cu legislatia si care poarta marcajul CE. Aceasta obligatie contribuie nu numai la consolidarea cerintelor UE in materie de protectie a sanatatii, a sigurantei si a mediului, ci favorizeaza, de asemenea, o concurenta echitabila intre diferitii actori, care sunt astfel supusi acelorasi reguli.

Atunci cand unele produse au fost fabricate in tari terte, iar producatorul nu este reprezentat in cadrul SEE, importatorii trebuie sa se asigure ca produsele pe care le-au introdus pe piata indeplinesc cerintele aplicabile si nu prezinta niciun risc pentru cetatenii europeni. Importatorul trebuie sa se asigure ca producatorul stabilit in afara UE a luat masurile necesare si ca documentatia este disponibila la cerere.

Prin urmare, importatorii trebuie sa aiba cunostinte generale cu privire la actele de armonizare ale Uniunii aplicabile si au obligatia de a sprijini autoritatile nationale in cazul in care apar probleme. Importatorii trebuie sa detina o asigurare scrisa din partea producatorului care sa ateste ca vor avea acces la documentele necesare – cum ar fi declaratia de conformitate UE si documentatia tehnica – si vor fi in masura sa le transmita, la cerere, autoritatilor nationale. De asemenea, importatorii trebuie sa se asigure ca producatorul poate fi contactat in orice moment.

In avalul lantului de aprovizionare, distribuitorii joaca un rol important, asigurandu-se ca numai produse conforme sunt pe piata, si trebuie sa actioneze cu grija cuvenita pentru a garanta ca manipularea produsului nu aduce niciun prejudiciu conformitatii acestuia. De asemenea, distribuitorul trebuie sa detina cunostintele de baza in ceea ce priveste cerintele legale – referitoare, inclusiv, la produsele care trebuie sa poarte marcajul CE si la documentele de insotire – si trebuie sa fie in masura sa identifice produsele care, in mod evident, nu sunt conforme.

Distribuitorii trebuie sa fie capabili sa demonstreze autoritatilor nationale ca au actionat cu grija cuvenita si ca au asigurarea din partea producatorului sau a importatorului ca au fost luate masurile necesare. De asemenea, un distribuitor trebuie sa fie in masura sa sprijine o autoritate nationala in demersurile sale atunci cand aceasta doreste sa obtina documentele necesare.

Daca importatorul sau distribuitorul comercializeaza un produs sub numele sau, atunci acesta isi asuma responsabilitatile producatorului. In acest caz, importatorul sau distribuitorul trebuie sa dispuna de suficiente informatii cu privire la proiectarea si la fabricarea produsului, avand in vedere ca isi va asuma responsabilitatea juridica in momentul aplicarii marcajului CE.

 

Unde se pot consulta informatii suplimentare?

Informatiile privind marcajul CE, produsele care poarta marcajul CE, legislatia de armonizare a Uniunii care prevede marcajul CE si demersurile care trebuie urmate sunt disponibile la adresa:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/index_en.htm
Operatorii economici pot contacta Reteaua intreprinderilor europene la adresa:
http://een.ec.europa.eu/

 

Sursa: „Ghidul albastru” din 2016 referitor la punerea in aplicare a normelor UE privind produsele (http://ec.europa.eu)