2.6. APLICAREA SIMULTANĂ A UNOR ACTE DE ARMONIZARE A UNIUNII

2.6. APLICAREA SIMULTANĂ A UNOR ACTE DE ARMONIZARE A UNIUNII

— Cerintele esentiale si alte cerinte stabilite in legislatia de armonizare a Uniunii se pot suprapune sau se pot completa, in func­tie de riscurile acoperite de cerintele respective si legate de produsul in cauza.

— Punerea la dispozitie sau punerea in functiune nu pot avea loc decat atunci cand produsul este in conformitate cu dispozitiile tuturor actelor legislative de armonizare ale Uniunii aplicabile la momentul introducerii produsului pe piata.

— Atunci cand acelasi produs sau obiectiv politic face obiectul a doua sau mai multe acte de armonizare ale Uniunii, este posibil ca anumite acte sa nu fie aplicabile ca urmare a unei abordari care implica o analiza a riscurilor produsului din perspectiva utilizarii prevazute de producator pentru produs.

Legislatia de armonizare a Uniunii reglementeaza o gama larga de produse, de riscuri si de impacturi (76), prin intermediul unor acte care se suprapun si se completeaza. In consecinta, este posibil ca, in general, mai multe acte legislative sa trebuiasca luate in considerare pentru un singur produs, in masura in care punerea la dispozitie sau punerea in functiune nu poate avea loc decat atunci cand produsul este in conformitate cu toate dispozitiile in vigoare si atunci cand evaluarea conformitatii a fost efectuata respectand toate actele legislative aplicabile de armonizare ale Uniunii.

Riscurile vizate de cerintele din diversele acte de armonizare ale Uniunii se refera, in general, la diferite aspecte care, in numeroase cazuri, se completeaza (de exemplu, directivele privind compatibilitatea electromagnetica si echipamentele sub presiune vizeaza fenomene care nu sunt reglementate de directivele privind echipamentele de joasa tensiune sau privind echipamentele tehnice). Acest lucru implica aplicarea simultana a diverselor acte legislative. In consecinta, produsul trebuie sa fie proiectat si fabricat in conformitate cu toate actele legislative aplicabile de armonizare ale Uniunii si trebuie sa fie supus procedurilor de evaluare a conformitatii in temeiul tuturor actelor legislative aplicabile, cu exceptia cazului in care exista dispozitii contrare.

Unele acte de armonizare ale Uniunii exclud din domeniul lor de aplicare produsele acoperite de alte acte (77) sau integreaza cerintele esentiale din alte acte (78), ceea ce permite sa se evite aplicarea simultana a unor cerinte redundante. Situatia este diferita in alte contexte, iar principiul general de aplicare simultana ramane valabil atunci cand cerintele din actele de armonizare ale Uniunii sunt complementare.

Doua sau mai multe acte de armonizare ale Uniunii pot viza acelasi produs, risc sau impact. In acest caz, chestiunea suprapunerii poate fi solutionata acordand intaietate actului de armonizare al Uniunii care este mai specific (79). Acest lucru necesita, in general, o analiza a riscurilor produsului sau, uneori, o analiza a destinatiei preconizate a produsului, care permite stabilirea legislatiei aplicabile. Pentru determinarea pericolelor legate de un produs, producatorul poate recurge la standardele armonizate relevante cu privire la produsul in cauza.

NOTE:

(76) De exemplu, consumul de energie.

(77) De exemplu: Directiva privind echipamentele de joasa tensiune nu se aplica echipamentelor electrice destinate unor scopuri medicale, in acest caz fiind aplicabila Directiva privind dispozitivele medicale; Directiva privind compatibilitatea electromagnetica nu se aplica produselor care intra sub incidenta legislatiei specifice care armonizeaza cerintele in materie de protectie specificate in Directiva privind compatibilitatea electromagnetica; Directiva privind ascensoarele nu se aplica ascensoarelor conectate la echipamente tehnice si destinate exclusiv accesului la locul de munca, in acest caz aplicandu-se Directiva privind echipamentele tehnice; echipamentele maritime care intra, de asemenea, in domeniul de aplicare al altor directive decat cel referitor la echipamentele maritime sunt excluse de la aplicarea directivelor respective.

(78) De exemplu, Directiva privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii (R&TTE) reglementeaza in mod direct aspecte legate de compatibilitatea electromagnetica, precum si siguranta echipamentelor electrice de joasa tensiune. Pentru a evita dublarea reglementarii, Directiva R&TTE integreaza cerintele esentiale ale directivelor privind compatibilitatea electromagnetica (CEM) si privind echipamentele de joasa tensiune (fara prag inferior de tensiune) si autorizeaza producatorul sa utilizeze unele dintre procedurile de evaluare a conformitatii. In plus, standardele armonizate in temeiul Directivei CEM si a Directivei privind echipamentele de joasa tensiune au, de asemenea, acelasi statut si in temeiul Directivei R&TTE. Directiva privind ascensoarele cuprinde cerinte relevante din Directiva privind echipamentele tehnice.

(79) De exemplu: Directiva privind echipamentele tehnice vizeaza toate pericolele care rezulta din utilizarea echipamentelor tehnice, printre care pericolele legate de energia electrica. Cu toate acestea, in ceea ce priveste pericolele respective, Directiva privind echipamentele tehnice trimite la obiectivele in materie de siguranta cuprinse in Directiva privind echipamentele de joasa tensiune, care este singura aplicabila.

Sursa: „Ghidul albastru” din 2016 referitor la punerea in aplicare a normelor UE privind produsele (http://ec.europa.eu)