9. ASPECTE INTERNATIONALE ALE LEGISLATIEI UE PRIVIND PRODUSELE (ACCEPTAREA SI RECUNOASTEREA RECIPROCA)

9. ASPECTE INTERNATIONALE ALE LEGISLATIEI UE PRIVIND PRODUSELE

 

In raporturile sale cu tarile terte, UE urmareste, in special, sa promoveze comertul international al produselor reglementate. Conditiile propice pentru deschiderea comertului cuprind compatibilitatea abordarilor, coerenta reglementarilor si a standardelor, transparenta normelor, nivelurile si instrumentele adecvate de reglementare, impartialitatea in materie de certificare, compatibilitatea masurilor de supraveghere a pietei si a practicilor de supraveghere, precum si un nivel adecvat de infrastructura tehnica si administrativa.

In consecinta, in functie de nivelul de respectare a conditiilor enuntate mai sus, poate fi aplicata o gama larga de masuri pentru a facilita schimburile comerciale. Obiectivul de extindere a pietei unice a produselor este urmarit cu ajutorul mai multor instrumente juridice internationale care permit obtinerea nivelurilor adecvate de cooperare, convergenta sau armonizare a legislatiei si, prin urmare, faciliteaza libera circulatie a marfurilor. Printre aceste instrumente se numara:
— integrarea completa in piata interna a tarilor AELS/SEE in temeiul acordului SEE (298);
— alinierea sistemului legislativ si a infrastructurii tarilor candidate la cele ale UE;
— o aliniere similara a tarilor vecine prin incheierea de acorduri bilaterale privind evaluarea conformitatii si acceptarea produselor industriale (ACAA);
— incheierea de acorduri de recunoastere reciproca (MRA) bilaterale (interguvernamentale) pentru evaluarea conformitatii, certificate si marcaj, in scopul de a reduce costurile incercarilor si costurile de certificare in cadrul celorlalte piete; precum si
— in fine, recurgerea la acordul OMC privind barierele tehnice in calea comertului (299).

9.1. ACORDURI PRIVIND EVALUAREA CONFORMITĂTII SI ACCEPTAREA (ACAA)

Acordurile privind evaluarea conformitatii si acceptarea sunt incheiate intre Uniunea Europeana si guvernele tarilor vecine ale UE.

Uniunea Europeana a fost intotdeauna un precursor si un aparator al cooperarii internationale in domenii cum ar fi reglementarea tehnica, standardizarea, evaluarea conformitatii si eliminarea barierelor tehnice in calea comertului cu produse. In cadrul politicii europene de vecinatate, Comisia Europeana si-a exprimat in mod clar intentia de a intensifica cooperarea cu tarile vecine din estul si sudul UE in domeniul comertului, al accesului la piata si al structurilor de reglementare.

Utilizarea sistemului de standardizare si de evaluare a conformitatii al Uniunii de catre tarile terte are scopul de a facilita schimburile comerciale si accesul la piata pentru ambele parti.

Se are in vedere incheierea unor acorduri privind evaluarea conformitatii si acceptarea produselor industriale intre Uniune si tari vecine ale UE (tari mediteraneene: Algeria, Autoritatea palestiniana, Egipt, Iordania, Israel, Liban, Maroc si Tunisia; si tari din est: Armenia, Azerbaidjan, Bielorusia, Georgia, Moldova, Ucraina).

Recunoasterea reciproca a echivalentei in domenii precum reglementarea tehnica, standardizarea si evaluarea conformitatii pe care se bazeaza acordurile se realizeaza pe baza acquis-ului UE transpus de tara partenera, in acelasi mod in care s-ar aplica unor produse introduse pe piata unui stat membru. Prin urmare, produsele industriale care sunt vizate de acorduri si care sunt certificate conform procedurilor in vigoare in Uniunea Europeana, pot fi introduse pe piata din tara partenera fara a trebui sa faca obiectul unor proceduri suplimentare de aprobare, si viceversa.

Un ACAA impune alinierea completa si prealabila a cadrului juridic al tarii partenere la legislatia si la standardele UE, precum si modernizarea infrastructurii de punere in aplicare, pe baza sistemului UE, in domeniile standardizarii, acreditarii, evaluarii conformitatii, metrologiei si supravegherii pietei.

ACAA sunt constituite dintr-un acord-cadru si din una sau mai multe anexe in care sunt prezentate produsele vizate si mijloacele utilizate pentru a extinde avantajele schimburilor comerciale in sectorul in cauza. Acordul-cadru prevede doua mecanisme:

(a) recunoasterea echivalentei in domeniile reglementarii tehnice, standardizarii si evaluarii conformitatii produselor industriale care fac obiectul unei reglementari echivalente in dreptul Uniunii si in dreptul intern al tarii
partenere si

(b) acceptarea reciproca a produselor industriale care indeplinesc conditiile necesare pentru a fi introduse in mod legal pe piata uneia dintre parti in cazul in care nu exista o legislatie tehnica europeana aplicabila produselor in cauza.

Alte anexe sectoriale pot fi adaugate ulterior.
Un prim ACAA a fost incheiat cu Israel in sectorul produselor farmaceutice si a intrat in vigoare in ianuarie 2013. La data redactarii prezentului ghid, alti parteneri mediteraneeni finalizeaza lucrarile pregatitoare in vederea lansarii de negocieri intr-un numar de sectoare care fac obiectul noii abordari (produse electrice, materiale de constructii, jucarii, aparate consumatoare de combustibili gazosi si echipamente sub presiune).

9.2. ACORDURI DE RECUNOASTERE RECIPROCĂ (MRA)

— Acordurile de recunoastere reciproca sunt incheiate intre Uniunea Europeana si tarile terte care beneficiaza de un nivel de dezvoltare tehnica comparabil si care urmaresc o abordare compatibila in materie de evaluare a conformitatii.
— Acordurile se bazeaza pe acceptarea reciproca a certificatelor, a marcilor de conformitate si a rapoartelor de incercare eliberate
de organismele de evaluare a conformitatii ale uneia dintre cele doua parti, in conformitate cu legislatia celeilalte parti.

9.2.1. CARACTERISTICI PRINCIPALE

Unul dintre instrumentele care vizeaza promovarea comertului international de produse reglementate este incheierea de acorduri de recunoastere reciproca (MRA) in temeiul articolelor 207 si 218 din TFUE. MRA sunt acorduri incheiate intre Uniune si tari terte in vederea recunoasterii reciproce a evaluarii conformitatii produselor reglementate.

MRA sunt concepute astfel incat fiecare parte sa accepte rapoartele, certificatele si marcile care sunt emise in tara partenera in conformitate cu propria sa legislatie. Aceste documente sunt elaborate si publicate de organismele pe care cealalta parte le-a desemnat in cadrul MRA in vederea evaluarii conformitatii in domeniul sau domeniile acoperite de MRA. Acest lucru este posibil deoarece MRA cuprinde toate cerintele privind evaluarea conformitatii ale partilor implicate care sunt necesare pentru a obtine un acces complet la piata si deoarece produsele sunt evaluate in tara de productie in temeiul cerintelor de reglementare ale celeilalte parti. Astfel de acorduri sunt denumite, in general, „MRA traditionale”.

MRA acopera intregul teritoriu al partilor pentru a garanta libera circulatie totala a produselor certificate conforme, in special in statele cu o structura federala. In general, MRA se limiteaza la produsele care isi au originea pe teritoriul uneia dintre parti.

MRA se aplica uneia sau mai multor categorii de produse sau de sectoare care tin de domeniul reglementat (care sunt acoperite de legislatia de armonizare a Uniunii in vigoare) si, in unele cazuri, de o legislatie nationala nearmonizata. In principiu, MRA trebuie sa acopere toate produsele industriale care necesita, in conformitate cu reglementarile cel putin ale uneia dintre parti, evaluarea conformitatii de catre o parte terta.

MRA sunt constituite dintr-un acord-cadru si din anexe sectoriale. Acordul-cadru prevede principiile esentiale ale unui acord traditional. Anexele sectoriale indica, in special, domeniul de aplicare, cerintele de reglementare, lista organismelor desemnate in vederea evaluarii conformitatii, procedurile si autoritatile responsabile cu desemnarea organismelor si, daca este cazul, perioade de tranzitie. Alte anexe sectoriale pot fi adaugate ulterior.

MRA nu se bazeaza pe necesitatea de a accepta reciproc standardele sau reglementarile tehnice ale celeilalte parti sau de a considera legislatiile celor doua parti ca echivalente. Ele implica doar acceptarea reciproca a rapoartelor, certificatelor si marcilor care sunt emise in tara partenera in conformitate cu propria sa legislatie. Totusi, MRA pot deschide calea catre un sistem armonizat de standardizare si de certificari de catre parti. Cu toate acestea, cele doua legislatii au, in general, rolul de a garanta un nivel de protectie comparabil in ceea ce priveste sanatatea, siguranta, mediul si alte interese publice. Mai mult, MRA sporesc transparenta sistemelor de reglementare. Odata incheiat, MRA trebuie sa faca obiectul unor actualizari, de exemplu pastrand liste ale organismelor de certificare recunoscute sau liste de standarde sau de norme in temeiul carora organismele respective trebuie sa efectueze certificarea.

Avantajul oferit de MRA este de a evita repetarea inutila a inspectiilor sau a certificarilor. Daca un produs destinat a fi introdus pe doua piete trebuie, cu toate acestea, sa fie evaluat de doua ori (in cazul unor divergente in ceea ce priveste standardele si cerintele tehnice), evaluarea va fi mai putin costisitoare daca este efectuata de acelasi organism.

Termenul de introducere pe piata va fi mai scurt, intrucat contactele intre producator si organismul de evaluare a conformitatii, precum si realizarea unei singure evaluari permit accelerarea procesului. Inclusiv in cazul in care reglementarile subiacente sunt armonizate, de exemplu deoarece se refera la un standard international, recunoasterea certificatelor ramane o necesitate, iar in acest caz avantajul va fi evident: produsul este evaluat o singura data in temeiul standardului acceptat in comun, si nu de doua ori.

In prezent, sunt in vigoare MRA cu Australia, Canada, Elvetia, Japonia, Noua Zeelanda si Statele Unite ale Americii.
Acordurile sus-mentionate sunt incheiate intr-un numar de sectoare specifice care pot varia de la o tara la alta. Informatii mai detaliate cu privire la acorduri sunt disponibile la adresa: http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/international-aspects/mutual-recognition-agreements/index_en.htm. Organismele desemnate in temeiul MRA figureaza intr-o sectiune special conceputa a sistemului NANDO.

9.2.2. MRA UE-ELVETIA

MRA incheiat cu Elvetia, care a intrat in vigoare la 1 iunie 2002 (JO L 114, 30.4.2002), este un acord global bazat pe echivalenta legislatiei UE si a legislatiei Elvetiei (300). Acordul acopera recunoasterea evaluarilor conformitatii indiferent de originea produselor, cu exceptia capitolului 15 privind Inspectia bunei practici a medicamentelor si certificarea loturilor.

Acest tip de acord MRA este denumit, in general, „MRA consolidat”. Cu toate acestea, exemplul Elvetiei ramane deocamdata unic.

Dispozitiile acordului si armonizarea reglementarilor tehnice elvetiene cu cele ale UE garanteaza produselor UE un acces total la piata elvetiana si, invers, produselor elvetiene un acces total la piata UE/SEE. Cu toate acestea, in pofida MRA, nu exista o uniune vamala intre UE si Elvetia.

In conformitate cu acordul, Serviciul de acreditare elvetian (SAS) este un membru cu drepturi depline al Cooperarii
Europene pentru Acreditare (EA) si este semnatar al tuturor acordurilor de recunoastere reciproca incheiate cu EA. In domeniul standardizarii, Elvetia este un membru cu drepturi depline al CEN, CENELEC si ETSI si participa activ la eforturile de standardizare europene.

Mai mult, un organism de evaluare a conformitatii din UE este autorizat sa elibereze certificate in UE in conformitate cu legislatia UE, care este considerata echivalenta cu cea a Elvetiei. Acelasi principiu se aplica, de asemenea, organismelor elvetiene de evaluare a conformitatii. Astfel, certificatele emise de organismele elvetiene de evaluare a conformitatii acreditate de SAS pentru produse vizate de MRA trebuie sa fie recunoscute ca echivalente celor eliberate de organismele de evaluare a conformitatii ale UE.

Un astfel de acord a fost posibil doar pentru ca, pe de o parte, Elvetia dispune de infrastructuri tehnice existente (cum ar fi institutii publice sau private de standardizare, de acreditare, de evaluare a conformitatii, de supraveghere a pietei si de protectie a consumatorului) la fel de dezvoltate ca si infrastructurile UE si considerate echivalente cu acestea. Pe de alta parte, Elvetia a decis sa isi modifice legislatia in sectoarele vizate de acord pentru a o alinia la cea a Uniunii. In plus, Elvetia s-a angajat sa mentina alinierea legislatiei sale de fiecare data cand sunt efectuate modificari de catre Uniune lacadrul juridic aplicabil al UE. Asa-numitul „MRA consolidat” cu Elvetia acopera, in prezent, douazeci de sectoare de produse: masini, echipamente deprotectie individuala, siguranta jucariilor, dispozitive medicale, aparate de uz casnic pe baza de gaz si boilere, aparate subpresiune, echipamente radio si echipamente terminale de telecomunicatii, aparate si sisteme de protectie destinate utilizarii in atmosfere potential explozive (ATEX), securitatea electrica si compatibilitate electromagnetica (CEM), instalatii si utilaje de constructii, instrumente de masurare si preambalaje, autovehicule, tractoare agricole sau forestiere, buna practica de laborator (BPL), inspectia bunei practici de fabricare a medicamentelor si certificarea loturilor, produse pentru constructii, ascensoare, produse biocide, instalatii pe cablu, precum si explozivi de uz civil. Un MRA paralel cu un domeniu de aplicare perfect identic a fost incheiat intre Elvetia si statele AELS/SEE (anexa I la Conventia AELS de la Vaduz, intrata in vigoare la 1 iunie 2002), garantand un acces omogen pe piata in intreaga piata interna a UE, in SEE si in Elvetia.

9.2.3. STATELE AELS/SEE: ACORDURI DE RECUNOASTERE RECIPROCĂ SI ACORDURI PRIVIND EVALUAREACONFORMITĂTII SI ACCEPTAREA

Mandatul acordat de Consiliu Comisiei pentru a negocia acorduri de recunoastere reciproca, precum si acorduri privind evaluarea conformitatii si acceptarea produselor industriale stabilea deja ca obiectiv incheierea unor acorduri paralele intre tarile terte implicate si statele AELS/SEE, echivalente cu cele incheiate cu Uniunea si, daca este posibil, cu aceeasi data de intrare in vigoare. Sistemul de acorduri paralele acorda oficial tarii terte in cauza acelasi acces la piata in intregul Spatiu Economic European pentru produsele reglementate de acordurile de recunoastere reciproca sau de acordurile privind evaluarea conformitatii si acceptarea produselor industriale. In ceea ce priveste punerea in aplicare a acestor acorduri, vor fi organizate sesiuni comune intre Comitetul mixt si tara terta in cauza.

 NOTE:

(298) Pentru acordul SEE, a se vedea punctul 2.8.2.
(299) Aspectele care au legatura cu acordul OMC nu intra in domeniul de aplicare al prezentului ghid.

(300) Textul integral al MRA UE-Elvetia si dispozitii specifice pot fi gasite pe pagina web a Comisiei: http://ec.europa.eu/growth/singlemarket/goods/international-aspects/mutual-recognition-agreements/index_en.htm.

Sursa: „Ghidul albastru” din 2016 referitor la punerea in aplicare a normelor UE privind produsele (http://ec.europa.eu)