Un nou Regulament UE reglementeaza Echipamentul individual de protecție si comercializarea acestuia (Marcaj CE)

REGULAMENTUL (UE) 2016/425 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție abroga Directiva 89/686/CEE a Consiliului

Citește mai mult

Compatibilitatea electromagnetică si Marcajul CE

Directiva 2014/30/EU privind compatibilitatea electromagnetică specifică în detaliu cerințele esențiale pe care trebuie să le respecte un produs pentru ca producătorul să îi poată aplica marcajul CE.

Prin prevederile sale, Directiva 2014/30/EU urmărește să garanteze că echipamentele susceptibile de a produce perturbații electromagnetice sau a căror funcționare este susceptibilă de a fi afectată de astfel de perturbații pot fi utilizate în mediul electromagnetic pentru care au fost create fără a produce perturbații altor echipamente și fără a fi afectate de alte echipamente. Directiva din 2014 aduce actualizări și înlocuiește Directiva 2004/108/EC, care a reglementat anterior acest sector. Citește mai mult

Jucariile si aplicarea Marcajului CE

Directiva (2009/48/EC) cu privire la siguranța jucăriilor specifică în detaliu cerințele esențiale care trebuie îndeplinite de către producător, importator sau distribuitor, pentru a demonstra conformitatea produsului cu reglementările UE și pentru a putea aplica marcajul CE.

Directiva (2009/48/EC) se aplică în toate țările EEA începând cu data de 20 iulie 2011. Singura excepție vizează prevederile referitoare la substanțele chimice, pentru care se aplică o perioadă suplimentară de 2 ani pentru tranziție – până la data de 20 iulie 2013. Citește mai mult

Dispozitive medicale si Marcajul CE

Directiva 93/42/CEE privind dispozitivele medicale specifică cerințele generale pe care trebuie să le respecte un produs pentru ca producătorul să îi poată aplica marcajul CE. Acestea sunt așa-numitele cerințe esențiale care sunt prezentate în Anexa I a Directivei. Conformitatea cu cerințele esențiale trebuie demonstrată prin intermediul evaluărilor clinice, așa cum descrie Anexa X la Directiva 93/42/CEE.

Citește mai mult

Echipamentul individual de protecție si Marcajul CE

Directivele din Noua Abordare oferă indicații cu privire la aplicarea marcajului CE pe produse. Dacă respectivele produse fac obiectul mai multor Directive, care menționează necesitatea aplicării marcajului CE, atunci aplicarea marcajului CE pe respectivele produse reprezintă conformitatea acestora cu cerințele tuturor Directivelor care se adresează sectorului respectiv de produse.

Directiva 89/686/CEE privind EIP specifică cerințele esențiale pe care trebuie să le respecte un produs pentru ca producătorul să îi poată aplica marcajul CE .

Prezenta Directivă definește echipamentul individual de protecție (EIP) drept produse unice prin achiziționarea cărora cumpărătorul achiziționează protecție pentru acasă, la locul de muncă, pentru activitățile desfășurate în timpul liber. Cu alte cuvinte: produse care asigură sănătatea și securitatea utilizatorului în împrejurări specifice. Produsele trebuie să respecte cerințele de bază privind sănătatea și securitatea prezentate în Anexa II. Citește mai mult

Echipamentele electrice de joasă tensiune si Marcajul CE

Directiva 2014/35/EU specifică în detaliu cerințele esențiale pe care trebuie să le respecte un produs pentru ca producătorul să îi poată aplica marcajul CE.

Directiva 2014/35/EU are drept scop înlăturarea tuturor obstacolelor din calea comercializării echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune pe piața UE, garantând totodată că aceste echipamente oferă cel mai înalt grad de siguranță posibil. Citește mai mult

Intrebari frecvente – Aplicarea marcajului CE pe produsele pentru construcții

1.Ce semnificație are marcajul CE aplicat pe un produs pentru construcții?

Regulamentul privind produsele pentru construcții specifică în cadrul Articolului 8(2): Prin aplicarea marcajului CE …, fabricanții ar trebui să arate că își asumă responsabilitatea pentru conformitatea respectivului produs cu performanța sa declarată, precum și pentru respectarea cerințelor aplicabile descrise în prezentul Regulament  și a acelora referitoare la legislația de armonizare a Uniunii. ”

În terminologie practică, marcajul CE prezent pe un produs destinat construcțiilor indică faptul că, în ceea ce privește Regulamentul, produsul respectiv a fost evaluat (testat) pe baza specificațiilor tehnice armonizate aplicabile (standardele armonizate și Documentele de evaluare europeană). Rezultatele acestei evaluări reprezintă o garanție la nivelul întregului lanț de valoare în construcții și poate primi aceeași interpretare oriunde în UE. Mai mult, având în vedere și alte prevederi legale aplicabile în UE cu privire la aplicarea sa, marcajul CE indică faptul că produsul respectă toate cerințele aplicabile. Citește mai mult

Echipamentele tehnice si Marcajul CE

Directiva 2006/42/EU privind echipamentele tehnice specifică cerințele esențiale referitoare la sănătate și securitate pe care trebuie să le respecte un produs pentru ca producătorul să îi poată aplica marcajul CE.

Directiva 2006/42/EC se aplică următoarelor produse: echipamente tehnice; echipament interschimbabil; componente de siguranță; accesorii de ridicare; lanțuri, cabluri și chingi pentru ridicare; dispozitive detașabile de transmisie mecanică. De asemenea, cuprinde cerințe pentru echipamente tehnice parțial finalizate. Citește mai mult

Plasarea jucariilor pe piata UE

Jucăriile contribuie la dezvoltarea copiilor și joacă un rol important în acest proces. De aceea jucăriile trebuie să fie produse sigure pentru copii. Este o prioritate să ne asigurăm că jucăriile care ajung pe piața UE nu pun copiii în pericol. Legislația UE urmărește să garanteze că jucăriile îndeplinesc cerințele referitoare la siguranță, cerințe care sunt foarte stricte, mai ales în ceea ce privește utilizarea substanțelor chimice.

Atunci când producătorii, importatorii sau distribuitorii vor să introducă o jucărie pe piața UE, trebuie să facă dovada că acest produs este sigur pentru a fi utilizat. Numai acele jucării care poartă marcajul CE pot fi plasate pe piața UE. Acest marcaj indică faptul că jucăria respectă cerințele referitoare la siguranță ale UE. Citește mai mult

Produsele pentru constructii si Marcajul CE

Industria construcțiilor deține un rol important în economia UE. Acest sector asigură 18 milioane de locuri de muncă directe la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, generează noi locuri de muncă, promovează creșterea economică și oferă soluții pentru provocările ce apar la nivel social, al schimbărilor climatice și energetice. Țelul Comisiei Europene este de a susține acest sector pentru a deveni mai competitiv, mai eficient sub aspectul consumului de resurse și al dezvoltării durabile. Citește mai mult