ANEXA VII ÎNTREBĂRI FRECVENTE CU PRIVIRE LA MARCAJUL CE

ANEXA VII  ÎNTREBĂRI FRECVENTE CU PRIVIRE LA MARCAJUL…

9. ASPECTE INTERNAȚIONALE ALE LEGISLAȚIEI UE PRIVIND PRODUSELE (ACCEPTAREA SI RECUNOASTEREA RECIPROCA)

9. ASPECTE INTERNAȚIONALE ALE LEGISLAȚIEI UE PRIVIND PRODUSELE   În…

8. LIBERA CIRCULAȚIE A PRODUSELOR ÎN CADRUL UE

8. LIBERA CIRCULAȚIE A PRODUSELOR ÎN CADRUL UE (296)   8.1.…

7.5.6. DISPOZITIVE MEDICALE: SISTEM DE VIGILENȚĂ

7.5.6. DISPOZITIVE MEDICALE: SISTEM DE VIGILENȚĂ   Un…

7.5. COOPERAREA ÎNTRE STATELE MEMBRE ȘI COMISIA EUROPEANĂ

7.5. COOPERAREA ÎNTRE STATELE MEMBRE ȘI COMISIA EUROPEANĂ   Cooperarea…

7.4. RESPONSABILITĂȚILE STATELOR MEMBRE

7.4. RESPONSABILITĂȚILE STATELOR MEMBRE — Supravegherea…

7.3. CONTROLUL VAMAL AL PRODUSELOR IMPORTATE DIN ȚĂRI TERȚE

7.3. CONTROLUL VAMAL AL PRODUSELOR IMPORTATE DIN ȚĂRI TERȚE   Punctele…

7.2. CONTROALE EFECTUATE DE AUTORITĂȚILE DE SUPRAVEGHERE A PIEȚEI

7.2. CONTROALE EFECTUATE DE AUTORITĂȚILE DE SUPRAVEGHERE A…

7. SUPRAVEGHEREA PIEȚEI

7. SUPRAVEGHEREA PIEȚEI   În temeiul Regulamentului (CE)…

6.7. ACREDITAREA ÎN CONTEXTUL INTERNAȚIONAL

6.7. ACREDITAREA ÎN CONTEXTUL INTERNAȚIONAL   La nivel…

6.6. ACREDITAREA TRANSFRONTALIERĂ

6.6. ACREDITAREA TRANSFRONTALIERĂ   Posibilitatea ca un…

6.5. INFRASTRUCTURA EUROPEANĂ DE ACREDITARE

6.5. INFRASTRUCTURA EUROPEANĂ DE ACREDITARE   — Cooperarea…

6.4. ACREDITAREA ÎN TEMEIUL REGULAMENTULUI (CE) NR. 765/2008 (ORGANISME NAȚIONALE DE ACREDITARE)

6.4. ACREDITAREA ÎN TEMEIUL REGULAMENTULUI (CE) NR. 765/2008   —…

6. ACREDITAREA

6. ACREDITAREA   Regulamentul (CE) nr. 765/2008 propune…

5.3. NOTIFICARE

5.3. NOTIFICARE 5.3.1. AUTORITĂȚI DE NOTIFICARE   O…

5.2.1. ORGANISME DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII ȘI ORGANISME NOTIFICATE

5.2. ORGANISME DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII   5.2.1. ORGANISME…

5.1. MODULE DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII

5.1. MODULE DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII    5.1.1.…

4.2. CERINȚE ÎN MATERIE DE TRASABILITATE

4.2. CERINȚE ÎN MATERIE DE TRASABILITATE — Cerințele în…

4.5.1 CERINȚE ÎN MATERIE DE MARCAJ CE

4.5. CERINȚE ÎN MATERIE DE MARCAJ 4.5.1. MARCAJUL CE    4.5.1.1.…

4.4. DECLARAȚIA DE CONFORMITATE UE

4.4. DECLARAȚIA DE CONFORMITATE UE   — Producătorul…

4.3. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ

4.3. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ   — Producătorul trebuie…

4.1 CERINȚE ESENȚIALE ÎN MATERIE DE PRODUSE

4.1. CERINȚE ESENȚIALE ÎN MATERIE DE PRODUSE   4.1.1.…

3.6. UTILIZATORUL FINAL

3.6. UTILIZATORUL FINAL   — Spre deosebire de operatorii…

3.5. ALȚI INTERMEDIARI: PRESTATORI DE SERVICII INTERMEDIARI ÎN TEMEIUL DIRECTIVEI PRIVIND COMERȚUL ELECTRONIC

3.5. ALȚI INTERMEDIARI: PRESTATORI DE SERVICII INTERMEDIARI…

3.4. DISTRIBUITORUL

3.4. DISTRIBUITORUL   — Distribuitorul este o persoană…

3.3. IMPORTATORUL

3.3. IMPORTATORUL   — Importatorul este o persoană fizică…

3.2. REPREZENTANTUL AUTORIZAT

3.2. REPREZENTANTUL AUTORIZAT   Indiferent dacă este stabilit…

3.1. PRODUCĂTORUL

3.1. PRODUCĂTORUL   — Producătorul este orice persoană…

2.10. DISPOZIȚII TRANZITORII PENTRU DECLARAȚIA DE CONFORMITATE UE CA URMARE A ALINIERII LA DECIZIA 768/2008/CE

  2.10. DISPOZIȚII TRANZITORII PENTRU DECLARAȚIA DE CONFORMITATE…

2.9. PERIOADE DE TRANZIȚIE ÎN CAZUL UNOR REGLEMENTĂRI UE NOI SAU REVIZUITE

2.9. PERIOADE DE TRANZIȚIE ÎN CAZUL UNOR REGLEMENTĂRI UE…

2.8. APLICARE GEOGRAFICĂ [STATE AELS/SEE, ȚĂRI ȘI TERITORII DE PESTE MĂRI (TTPM), TURCIA]

2.8. APLICARE GEOGRAFICĂ [STATE AELS/SEE, ȚĂRI ȘI TERITORII…

2.7. UTILIZARE PREVĂZUTĂ / UTILIZARE INCORECTĂ

2.7. UTILIZARE PREVĂZUTĂ / UTILIZARE INCORECTĂ Producătorii…

2.6. APLICAREA SIMULTANĂ A UNOR ACTE DE ARMONIZARE A UNIUNII

2.6. APLICAREA SIMULTANĂ A UNOR ACTE DE ARMONIZARE A UNIUNII —…

2.5. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE SAU UTILIZAREA (ȘI INSTALAREA)

2.5. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE SAU UTILIZAREA (ȘI INSTALAREA) —…

2.4. PRODUSE IMPORTATE DIN ȚĂRI DIN AFARA UE

2.4. PRODUSE IMPORTATE DIN ȚĂRI DIN AFARA UE — Indiferent…

2.3. INTRODUCEREA PE PIAȚĂ

2.3. INTRODUCEREA PE PIAȚĂ   — Un produs este introdus…

2.2. PUNEREA LA DISPOZIȚIE PE PIAȚĂ

2.2. PUNEREA LA DISPOZIȚIE PE PIAȚĂ   — Un produs…

2.1. PRODUSE REGLEMENTATE

2.1. PRODUSE REGLEMENTATE — Legislația de armonizare a Uniunii…

1. REGLEMENTAREA LIBEREI CIRCULAȚII A MĂRFURILOR

1.REGLEMENTAREA LIBEREI CIRCULAȚII A MĂRFURILOR 1.1. PERSPECTIVĂ…

CUPRINS GHID ALBASTRU

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Ediția în limba română Anul…

„Ghidul albastru” din 2016 referitor la punerea în aplicare a normelor UE privind produsele

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Ediția în limba română Anul…