4.5.1 CERINTE IN MATERIE DE MARCAJ CE

4.5. CERINTE IN MATERIE DE MARCAJ

4.5.1. MARCAJUL CE

 

 4.5.1.1. Definitia si rolul marcajului CE

— Marcajul CE indica conformitatea produsului cu legislatia Uniunii care se aplica produsului si care prevede aplicarea marcajului CE.

— Marcajul CE este aplicat pe produsele care vor fi introduse pe piata SEE si pe piata Turciei, indiferent daca acestea sunt fabricate in cadrul SEE, in Turcia sau intr-o alta tara.

Marcajul CE este un indicator-cheie (dar nu o dovada) al conformitatii unui produs cu legislatia UE si permite libera circulatie a produselor in cadrul SEE si pe piata Turciei, indiferent daca acestea sunt fabricate in cadrul SEE, in Turcia sau intr-o alta tara.

Statele membre ale Spatiului Economic European (SEE – state membre ale UE si anumite tari AELS: Islanda, Liechtenstein si Norvegia) nu sunt autorizate sa limiteze introducerea pe piata a produselor care poarta marcajul CE, cu exceptia cazului in care astfel de masuri pot fi justificate prin dovezi de neconformitate a produsului. Acest principiu este valabil, de asemenea, pentru produsele fabricate in tari terte si comercializate in SEE.

Marcajul CE nu inseamna ca un produs a fost fabricat in Uniunea Europeana. Marcajul CE indica conformitatea produsului cu cerintele stabilite in textul sau in textele de armonizare ale Uniunii in cauza. Prin urmare, marcajul CE trebuie sa fie considerat o informatie esentiala pentru autoritatile din statele membre si pentru celelalte parti interesate (de exemplu, distribuitorii). Marcajul CE nu serveste unui rol comercial, in sensul ca nu constituie un instrument de marketing.

Marcajul CE este consecinta vizibila a intregului proces care cuprinde evaluarea conformitatii in sens larg si indica faptul ca un produs este declarat de catre producator ca fiind conform cu legislatia de armonizare a Uniunii.

4.5.1.2. Relatia cu legislatia existenta

— Regulamentul (CE) nr. 765/2008 stabileste principiile generale care reglementeaza marcajul CE, in timp ce Decizia nr. 768/2008/CE prevede normele care reglementeaza aplicarea acestuia.

— Textele sectoriale de armonizare ale Uniunii care prevad marcajul CE se bazeaza pe Regulamentul (CE) nr. 765/2008 si pe Decizia nr. 768/2008/CE.

Regulamentul (CE) nr. 765/2008 stabileste definitia, formatul si principiile generale care reglementeaza marcajul CE. Decizia nr. 768/2008/CE prevede procedurile de evaluare a conformitatii care conduc la aplicarea marcajului.

Legislatia sectoriala de armonizare a Uniunii care prevede aplicarea marcajului CE urmeaza, in esenta, principiile Regulamentului (CE) nr. 765/2008 si ale Deciziei nr. 768/2008/CE.

In general (219), marcajul CE poate fi introdus intr-un act legislativ al Uniunii ca marcaj de conformitate juridica, cu conditia ca:

— sa fie utilizata metoda de armonizare totala, ceea ce inseamna ca sunt interzise reglementari nationale divergente care vizeaza aceleasi domenii ca si actul legislativ in cauza;

— actul de armonizare al Uniunii sa contina proceduri de evaluare a conformitatii in conformitate cu Decizia nr. 768/2008/CE.

Exista insa o exceptie de la aceasta regula.

In cazuri justificate corespunzator, un act legislativ de armonizare totala intemeiat pe Decizia nr. 768/2008/CE poate sa prevada un alt marcaj decat marcajul CE. De exemplu, Directiva privind echipamentele maritime nu prevede marcajul CE, ci o marca de conformitate specifica – marcajul„timona”. Utilizarea marcajului „timona” face, de asemenea, obiectul principiilor generale prevazute in Regulamentul (CE) nr. 765/2008 si in Decizia 768/2008/CE si toate trimiterile la marcajul CE se interpreteaza ca trimiteri la marcajul „timona”. In mod similar, in cazul echipamentelor sub presiune transportabile, marcajul CE este inlocuit cu marcajul „Pi”.

4.5.1.3. Cine (nu) trebuie sa aplice marcajul CE

— Marcajul CE este aplicat de producator (stabilit pe teritoriul UE sau in afara acesteia sau de reprezentantul sau autorizat stabilit in cadrul Uniunii.

— Prin aplicarea marcajului CE, producatorul declara pe raspunderea sa exclusiva ca produsul este conform cu toate cerintele legislative aplicabile ale Uniunii si ca procedurile adecvate de evaluare a conformitatii au fost incheiate cu succes.

Indiferent daca este stabilit pe teritoriul Uniunii sau in afara acesteia, producatorul este entitatea responsabila in cele din urma cu conformitatea produsului cu dispozitiile legislatiei de armonizare a Uniunii si cu aplicarea marcajului CE. Producatorul poate desemna un reprezentant autorizat care sa aplice marcajul CE in numele sau.

Prin aplicarea marcajului CE pe un produs, producatorul declara pe raspunderea sa exclusiva (si indiferent daca un terta fost implicat sau nu in procesul de evaluare a conformitatii) ca produsul este conform cu toate cerintele legale a caror respectare este necesara pentru a obtine marcajul CE.

Daca importatorul, distribuitorul sau un alt operator introduce produse pe piata sub numele sau marca sa ori le modifica, atunci acesta preia responsabilitatile producatorului. Printre acestea se numara responsabilitatea pentru conformitatea produsului si pentru aplicarea marcajului CE. In acest caz, el trebuie sa dispuna de suficiente informatii inlegatura cu proiectarea si fabricarea produsului, dat fiind ca isi va asuma raspunderea juridica in momentul aplicarii marcajului CE.

4.5.1.4. Principii de aplicare a marcajului CE

Marcajul CE trebuie sa aiba forma de mai jos. Daca marcajul CE este micsorat sau marit, trebuie respectate proportiile.

MARCAJ CE - CISEO.RO

Marcajul CE trebuie sa fie aplicat pe produs sau pe placuta cu date a produsului in mod vizibil, lizibil si indelebil. Cu toate acestea, atunci cand natura produsului nu permite sau nu justifica acest lucru, marcajul CE trebuie aplicat pe ambalaj, daca acesta exista, si/sau pe documentele insotitoare. In principiu, marcajul CE nu poate fi aplicat atat timp cat procedura de evaluare a conformitatii nu a fost incheiata, astfel incat sa se poata garanta ca produsul respecta toate dispozitiile cuprinse in actele legislative pertinente de armonizare ale Uniunii. Acest lucru va avea loc, de regula, la sfarsitul fazei de productie, ceea ce nu constituie o problema daca, de exemplu, marcajul CE se gaseste pe o placuta cu date care nu este aplicata pe produs decat dupa inspectia finala. Cu toate acestea, daca (de exemplu) marcajul CE este aplicat prin stantare sau turnare, el poate fi aplicat in orice stadiu al fazei de productie, cu conditia sa se verifice conformitatea produsului ca parte a procesului de productie.

Cerinta in ceea ce priveste vizibilitatea semnifica faptul ca marcajul CE trebuie sa fie usor accesibil tuturor partilor. De exemplu, acesta ar putea fi aplicat pe spatele sau pe partea de dedesubt a unui produs. Cerinta privind vizibilitatea nu inseamna ca marcajul CE trebuie sa fie vizibil inainte de a deschide ambalajul produselor, deoarece aplicarea marcajului CE si pe ambalaj este necesara doar in cazul in care acest lucru este prevazut in mod explicit in actele relevante ale Uniunii. Aplicarea trebuie sa se faca la o inaltime minima de 5 mm pentru a asigura lizibilitatea marcajului. Cu toate acestea, in conformitate cu mai multe acte legislative (220), pot exista derogari de la cerintele privind dimensiunea minima a marcajului CE in cazul unor dispozitive sau componente de mici dimensiuni.

Marcajul CE poate lua diferite forme (de exemplu, culoare, plin/numai contur), cu conditia sa ramana vizibil, lizibil si sa respecte proportiile. De asemenea, el trebuie sa fie indelebil, astfel incat sa nu poata fi indepartat in conditii normale fara a lasa urme vizibile (de exemplu, unele standarde de produs prevad o incercare prin frecare cu apa sau cu esente minerale). Acest lucru nu inseamna insa ca marcajul CE trebuie sa faca parte integranta din produs.

In unele cazuri, aplicarea marcajului CE pe produs este imposibila (de exemplu, pe anumite tipuri de explozivi) sau nu se poate realiza in conditii tehnice sau economice rezonabile. De asemenea, in alte cazuri, dimensiunile minime pentru aplicare nu pot fi respectate sau aplicarea marcajului CE in mod vizibil, lizibil si indelebil nu poate fi asigurata.

In astfel de cazuri, marcajul CE poate fi aplicat pe ambalaj, daca acesta exista, si/sau pe documentele insotitoare, atunci cand legislatia in cauza de armonizare a Uniunii prevede astfel de documente. Marcajul CE nu poate fi nici omis, nici mutat de pe produs pe ambalaj sau pe documentele insotitoare din motive de ordin pur estetic.

Regulamentul (CE) nr. 765/2008 si Decizia nr. 768/2008/CE prevad ca marcajul CE trebuie sa aiba dimensiunile, formatul si proportiile definite in anexa II la Regulamentul (CE) nr. 765/2008 si ca acesta trebuie sa fie lizibil si aplicat in mod clar. Regulamentul (CE) nr. 765/2008 si Decizia nr. 768/2008/CE nu interzic niciun tip de prezentare (de exemplu, o prezentare „numai contur”) atat timp cat conditiile de mai sus sunt respectate. Cu toate acestea, nu este autorizata numai o etichetare electronica.

4.5.1.5. Aplicarea marcajului CE impreuna cu numarul de identificare al organismului notificat

Atunci cand un organism notificat este implicat in faza de control al productiei in conformitate cu legislatia aplicabila de armonizare a Uniunii, marcajul CE trebuie sa fie urmat de numarul de identificare al organismului notificat. Daca legislatia impune acest lucru, producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia aplica numarul de identificare, pe raspunderea organismului notificat.

Un organism notificat poate fi implicat in faza de productie in functie de procedurile de evaluare a conformitatii aplicate. Marcajul CE trebuie sa fie urmat de numarul de identificare al organismului notificat numai daca acesta este implicat in faza de productie.

In consecinta, numarul de identificare al organismului notificat implicat in evaluarea conformitatii in faza de proiectare, din cadrul modulului B, nu urmeaza marcajul CE.

Uneori, mai multe organisme notificate sunt implicate in faza de productie, lucru posibil atunci cand sunt aplicabile mai multe acte de armonizare ale Uniunii. In astfel de cazuri, marcajul CE este urmat de mai multe numere de identificare. In consecinta, daca marcajul CE apare pe produse fara vreun numar de identificare, aceasta inseamna ca:

— fie niciun organism notificat nu a intervenit in faza de proiectare sau de productie (modulul A);

— fie, la decizia producatorului, organismul intern acreditat a intervenit in faza de productie (modulele A1, A2);

— fie un organism notificat a intervenit in faza de proiectare (modulul B), dar niciun organism notificat nu a intervenit in faza productie;

— (modulul C urmeaza modulului B);

— fie un organism notificat a intervenit in faza de proiectare (modulul B) si, la decizia producatorului, organismul intern acreditat a intervenit in faza de productie (modulele C1, C2, care urmeaza modulului B).

Cu toate acestea, daca marcajul CE apare pe produse alaturi de un numar de identificare (221), aceasta inseamna ca:

— fie, la decizia producatorului, un organism notificat a intervenit in faza de productie (modulele A1 si A2);

— fie un organism notificat a intervenit in faza de proiectare (modulul B) si, la decizia producatorului, un organism notificat (nu neaparat acelasi, ci cel al carui numar de identificare apare) a intervenit in faza de productie (modulele C1 si C2, care urmeaza modulului B);

— fie un organism notificat a intervenit in faza de proiectare (modulul B) si un organism notificat (nu neaparat acelasi, ci cel al carui numar de identificare apare) a intervenit in faza de productie (modulele C1, C2, D, E, F, care urmeaza modulului B);

— fie un organism notificat a intervenit in fazele de proiectare si de productie (modulele D1, E1, F1, G1, H, H1).

Marcajul CE si numarul de identificare al organismului notificat nu este obligatoriu sa fie aplicate in cadrul Uniunii. Acestea pot fi aplicate intr-o tara terta, de exemplu atunci cand produsul este fabricat in tara respectiva, iar organismul notificat a efectuat in acea tara evaluarea conformitatii in temeiul legislatiei relevante de armonizare a Uniunii. De asemenea, marcajul CE si numarul de identificare pot fi aplicate separat, cu conditia ca marcajul si numarul sa ramana combinate.

4.5.1.6. Ce produse (nu) trebuie sa poarte marcajul CE

— Marcajul CE trebuie sa fie aplicat pe orice produs supus marcajului, inainte de introducerea acestuia pe piata, cu exceptia cazului in care o legislatie specifica de armonizare a Uniunii prevede altfel.

— Atunci cand unele produse fac obiectul mai multor acte de armonizare ale Uniunii care prevad aplicarea marcajului CE, marcajul indica faptul ca produsele sunt declarate conforme cu dispozitiile din toate actele respective.

— Un produs poate purta marcajul CE numai daca face obiectul unei legislatii de armonizare a Uniunii care prevede aplicarea marcajului CE.

Nu toate produsele trebuie sa poarte marcajul CE (222). Obligatia de a aplica marcajul CE se extinde la toate produsele care intra in domeniul de aplicare al actelor legislative care prevad aplicarea acestuia si care sunt destinate pietei Uniunii. Prin urmare, marcajul CE trebuie sa fie aplicat:

— pe toate produsele nou fabricate care fac obiectul unei legislatii ce prevede marcajul CE, indiferent daca acestea sunt fabricate in statele membre sau in tari terte;

pe produsele folosite si de ocazie importate din tari terte si care fac obiectul unei legislatii ce prevede aplicarea marcajului CE;

pe produsele modificate care, in calitate de produse noi, fac obiectul unei legislatii care prevede marcajul CE, si care au fost modificate intr-un mod care ar putea afecta siguranta sau conformitatea produsului cu legislatia de armonizare aplicabila. In unele cazuri, un produs este considerat final in scopul unui anumit act de armonizare al Uniunii si trebuie sa poarte marcajul CE. Acelasi produs este incorporat ulterior intr-un alt produs final, care, la randul sau, face obiectul unui alt act de armonizare al Uniunii care, de asemenea, impune aplicarea marcajului CE. Aceasta conduce la o situatie in care, pe un produs, se pot regasi mai multe marcaje CE (223).

Legislatia de armonizare a Uniunii care prevede in general marcajul CE poate exclude aplicarea acestui marcaj pe anumite produse. In general, astfel de produse pot circula liber daca:

(a) sunt insotite de:

— o declaratie de incorporare pentru echipamentele tehnice partial finalizate, in conformitate cu Directiva privind echipamentele tehnice;

— o declaratie de conformitate in cazul ambarcatiunilor partial finalizate mentionate in Directiva privind ambarca­tiunile de agrement;

(b) sunt insotite de o declaratie de conformitate in cazul componentelor, astfel cum sunt definite in Directiva privind echipamentele si sistemele de protectie destinate utilizarii in atmosfere potential explozive (ATEX);

(c) sunt insotite de o declaratie in cazul:

unor dispozitive medicale fabricate la comanda si al unor dispozitive destinate unor investigatii clinice, mentionate in Directiva privind dispozitivele medicale active implantabile si Directiva privind dispozitivele medicale;

unor dispozitive destinate evaluarii performantelor mentionate in Directiva privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro;

(d) sunt insotite de un certificat de conformitate in cazul unor echipamente mentionate in Directiva privind aparatele consumatoare de combustibili gazosi;

(e) produsul poarta numele unui producator si o indicatie privind capacitatea maxima in cazul unor instrumente care nu sunt supuse evaluarii conformitatii in temeiul Directivei privind aparatele de cantarit cu functionare neautomata;

(f) produsul este fabricat in conformitate cu bunele practici ingineresti in cazul anumitor recipiente mentionate in Directiva privind recipientele simple sub presiune si Directiva privind echipamentele sub presiune.

In plus, Directiva privind echipamentele sub presiune acorda statelor membre posibilitatea sa autorizeze, pe teritoriul lor, introducerea pe piata si punerea in functiune de catre utilizatori a unor echipamente sub presiune sau a unor ansambluri care nu poarta marcajul CE, dar care au facut obiectul unei evaluari a conformitatii efectuate de un inspectorat al utilizatorilor in locul unui organism notificat.

4.5.1.7. Marcajul CE si alte marcaje

— Marcajul CE este singurul marcaj de conformitate care indica faptul ca un produs este conform cu legislatia de armonizarea Uniunii care i se aplica si care prevede aplicarea marcajului CE.

— Statele membre trebuie sa se abtina de la introducerea in reglementarile lor nationale a oricarei referiri la un alt marcaj de conformitate care ar putea sa se suprapuna peste marcajul CE.

— Un produs poate purta marcaje si marci suplimentare, cu conditia ca acestea sa indeplineasca o functie diferita de cea a marcajului CE, sa nu fie susceptibile de a fi confundate cu marcajul CE si sa nu reduca lizibilitatea si vizibilitatea acestuia.

Marcajul CE inlocuieste toate marcajele de conformitate obligatorii care au aceeasi semnificatie cu acesta si care existau inainte de armonizare. Marcajele nationale de conformitate sunt incompatibile cu marcajul CE si ar constitui o incalcare a legislatiei europene aplicabile in domeniu. In momentul transpunerii legislatiei de armonizare a Uniunii, statele membre au obligatia de a integra marcajul CE in procedurile de reglementare si administrative nationale. De asemenea, statele membre trebuie sa se abtina de la introducerea in legislatia lor nationala a oricarui alt marcaj de conformitate care are aceeasi semnificatie cu marcajul CE.

Cu toate acestea, pot fi utilizate alte marcaje cu conditia sa contribuie la protectia intereselor publice, sa nu faca obiectul legislatiei de armonizare a Uniunii si aplicarea lor sa nu afecteze vizibilitatea, lizibilitatea si semnificatia marcajului CE. Aplicarea unor marcaje suplimentare (cum ar fi marca inregistrata a unui producator sau alte marcaje private/nationale) este autorizata in masura in care marcajele respective nu pot fi confundate cu marcajul CE. Confuzia poate avea loc atat la nivelul semnificatiei, cat si al formei marcajului CE.

In acest sens, marcajele suplimentare adaugate la marcajul CE trebuie sa indeplineasca o functie diferita de cea a marcajului CE. Prin urmare, acestea trebuie sa furnizeze informatii cu privire la conformitatea cu alte obiective decat cele vizate de marcajul CE (de exemplu, aspecte legate de mediu nereglementate de legislatia de armonizare a Uniunii aplicabila).

De asemenea, mai multe acte de armonizare ale Uniunii prevad marcaje suplimentare care sunt complementare marcajului CE si care nu se suprapun cu acesta (a se vedea, in acest sens, punctul 4.5.2).

4.5.1.8. Sanctiuni

— Statele membre trebuie sa garanteze punerea in aplicare corecta a regimului care guverneaza marcajul CE si sa ia masurile adecvate in cazul unei utilizari incorecte a marcajului.

— De asemenea, statele membre trebuie sa prevada sanctiuni in cazul unor incalcari, care pot include sanctiuni penale pentru infractiunile grave.

— Un stat membru este obligat sa notifice Comisiei si celorlalte state membre decizia sa de a limita libera circulatie atunci cand are loc o aplicare incorecta a marcajului CE sau atunci cand ia masuri impotriva celor responsabili de un produs neconform care poarta marcajul CE.

Marcajul CE constituie primul indiciu din care se poate deduce ca au fost efectuate controalele necesare inainte de introducerea pe piata a produsului in cauza, in scopul de a garanta conformitatea acestuia cu cerintele legislative. Autoritatile de supraveghere a pietei au dreptul sa efectueze controale suplimentare in vederea protejarii interesului public. Decizia cu privire la actiunea pe care autoritatile de supraveghere a pietei trebuie sa o initieze ar trebui luata pentru fiecare caz in parte, in conformitate cu principiul proportionalitatii.

Statele membre trebuie sa prevada, in legislatia lor nationala, masuri adecvate pentru a impiedica orice abuz si utilizare incorecta a marcajului CE si, daca intervine un abuz sau o utilizare incorecta, trebuie sa remedieze situatia. Masurile trebuie sa fie eficiente, disuasive si proportionale cu gravitatea infractiunii si pot fi amplificate daca operatorul economic in cauza a comis anterior o infractiune comparabila. Acestea pot include, dupa caz, retragerea sau rechemarea produselor, aplicarea unor penalitati, precum si aplicarea unor sanctiuni penale (cum ar fi amenzi si pedepse cu inchisoarea).

Astfel de masuri sunt impuse fara a aduce atingere altor masuri adoptate atunci cand autoritatile de supravegherea pietei constata ca un produs prezinta un risc sau nu este conform cu legislatia aplicabila. In plus, statele membre trebuie sa garanteze punerea in aplicare a masurilor respective.

In acest sens, aplicarea marcajului CE pe un produs care nu este reglementat de niciunul dintre actele legislative de armonizare ale Uniunii care prevede aplicarea marcajului este considerata inselatoare, deoarece consumatorii sau utilizatorii, de exemplu, pot avea impresia ca produsul in cauza respecta anumite dispozitii ale legislatiei de armonizarea Uniunii. In consecinta, autoritatile competente trebuie sa dispuna de instrumente juridice care sa le permita sa actioneze impotriva utilizarii inselatoare a marcajului CE.  De asemenea, trebuie luate masuri impotriva celor responsabili de un produs neconform care poarta marcajul CE.

Aplicarea unor marcaje suplimentare fata de marcajul CE trebuie sa faca obiectul anumitor restrictii (224). Autoritatea de supraveghere trebuie sa ia masurile necesare pentru a garanta respectarea acestor principii si, daca este necesar, pentrua initia actiunile care se impun.

Un stat membru este obligat sa informeze Comisia si celelalte state membre cu privire la decizia sa de a limita libera circulatie ca urmare a aplicarii incorecte a marcajului CE, precum si cu privire la demersurile sale impotriva persoanei responsabile de aplicarea marcajului CE pe un produs neconform. Celorlalte state membre le revine ulterior sarcina dea hotari daca se impune o actiune similara. In cazul aplicarii incorecte a unui marcaj CE pe produse care nu fac obiectul cerintei privind marcajul CE, statele membre ar trebui sa informeze Comisia si celelalte state membre cu privire la acest lucru.

4.5.2. ALTE MARCAJE OBLIGATORII

Mai multe acte din legislatia de armonizare a Uniunii prevad marcaje suplimentare care sunt complementare marcajului CE si care nu se suprapun cu acesta.

In conformitate cu unele acte legislative de armonizare ale Uniunii, pictogramele sau alte marcaje care indica, de exemplu, categoria de utilizare sunt complementare marcajului CE, dar nu fac parte din acesta si nu il inlocuiesc. In general, aceste marcaje urmeaza aceleasi principii ca si marcajul CE. De exemplu:

— eticheta energetica UE pentru produsele cu impact energetic;

— marcajul specific de protectie impotriva exploziilor impus pentru echipamentele si sistemele de protectie destinate utilizarii in atmosfere potential explozive;

— identificatorul unor categorii de echipamente impuse pentru echipamentele hertziene (categoria 2);

— marcajul metrologic suplimentar impus pentru mijloacele de masurare si pentru aparatele de cantarit cu functionare neautomata.

NOTE:

(219) Evaluarea conformitatii in temeiul legislatiei privind produsele pentru constructii nu intra sub incidenta Deciziei nr. 768/2008/CE, desi legislatia privind produsele pentru constructii prevede marcajul CE. Diferenta este ca marcajul CE in temeiul legislatiei privind produsele pentru constructii indica nivelul de performanta al produsului si nu conformitatea in sens mai strict, astfel cum se intampla in cazul celorlalte acte legislative care prevad marcajul CE.

(220) Cum ar fi echipamentele tehnice, echipamentele individuale de protectie, dispozitivele medicale implantabile active, dispozitivele medicale, atmosferele potential explozive, ascensoarele – in ceea ce priveste componentele de siguranta, dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro, echipamentele hertziene si echipamentele terminale de telecomunicatii sau echipamentele maritime.

(221) Trebuie mentionat ca, in cazul in care unui produs i se aplica mai multe acte de armonizare ale Uniunii, iar marcajul CE apare impreuna cu un numar de identificare, aceasta nu inseamna totusi ca organismul notificat a intervenit in procesul de evaluare a conformitatii impus de fiecare dintre actele aplicabile. Este posibil ca anumite acte legislative aplicabile de armonizare ale Uniunii sa nu impuna interventia unui organism notificat.

(222) Regulamentul (CE) nr. 552/2004 privind interoperabilitatea retelei europene de gestionare a traficului aerian nu prevede aplicare amarcajului CE.

(223) Un exemplu tipic sunt calculatoarele.

(224) A se vedea punctele 4.5.1.7. si 4.5.2.

Sursa: „Ghidul albastru” din 2016 referitor la punerea in aplicare a normelor UE privind produsele (http://ec.europa.eu)