Certificare ISO 14001

Procesul de certificare ISO 14001 inseamna evaluarea conformitatii cu cerintele Sistemului de Management de Mediu.
Dintre toate tipurile de certificari ISO, unul dintre cele mai des intalnite este procesul de certificare ISO 14001.

Atunci cand o organizatie finalizeaza cu succes procesul de certificare ISO 14001, inseamna ca aceasta respecta cerintele standardului ISO 14001 si asigura controlul activitatilor cu impact asupra mediului.

Procesele Sistemului de Management al Calitatii, urmarite inclusiv pe parcursul auditului de certificare ISO 14001, sunt:

 • Stabilirea, analiza, implementarea, mentinerea si revizuirea politicii de mediu;
 • Planificarea sistemului de management de mediu;
 • Identificarea, analizarea, evaluarea si actualizarea aspectelor de mediu;
 • Identificarea, accesul si comunicarea prevederilor legale, de reglementare si cerintelor partilor interesate;
 • Stabilirea obiectivelor generale si tintelor de mediu la fiecare nivel si funcţie din cadrul organizatiei;
 • Elaborarea programelor de management de mediu (angajamente, obiective generale, obiective specifice, indicatori de performanta, actiuni necesare, responsabilitati, resurse, termene)
 • Structura, reponsabilitatile si autoritatea personalului in domeniul protectiei mediului;
 • Instruirea, constientizarea si competenta personalului;
 • Comunicarea interna si externa, proactiva si reactiva;
 • Documentatia sistemului de management si controlul acesteia;
 • Controlul operaţional al activitatilor si proceselor (activitati pentru prevenirea poluarii si conservarea resurselor naturale, activitati curente de management, activitati strategice de mediu);
 • Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns (planuri de prevenire, planuri de interventie, testare si simularea procedurilor);
 • Monitorizarea si masurarea parametrilor;
 • Indicatori si performanta de mediu;
 • Verificarea echipamentelor de monitorizare si masurare;
 • Auditul de evaluare a conformitatii cu cerintele legale si de reglementare;
 • Identificarea, analizarea, clasificarea si tratarea neconformitatilor;
 • Stabilirea, implementarea si urmarirea corectiilor, actiunilor corective si preventive;
 • Auditul sistemului de management de mediu;
 • Analiza efectuata de management. 

Pretul certificarii ISO 14001

Referitor la costul certificarii ISO 14001, in general, pretul unui certificat ISO 14001 este influentat de factori precum:

 • dimensiunea organizatiei certificate (numar de angajati, locatii certificate, etc),
 • domeniul de activitate certificat,
 • termenul de obtinere a certificatului
 • motivul / scopul detinerii certificatului ISO.

Vrei sa afli cat te costa un certificat ISO 14001?

Afla pretul exact al certificarii ISO 14001 !

Pasi certificare ISO 14001

Pasii pentru certificare ISO 14001 sunt aceiasi ca in cazul obtinerii certificarii oricarui sistem de management:

 1. Cererea de Oferta ISO 14001,
 2. Cererea de Aplicare,
 3. Contractul de certificare ISO 14001 ,
 4. Auditul de Certificare ISO 14001,
 5. Emiterea Certificatului ISO 14001,
 6. Auditul de supraveghere anuala ISO 14001,
 7. Recertificarea ISO 14001.

Procesul de certificare ISO 14001 se finalizeaza cu obtinerea certificatului ISO 14001.

Termene certificare ISO 14001

Termenul de finalizare a procesului de certificare ISO 14001 si de obtinere a certificatului variaza in functie de tipul de certificat ISO 14001, acreditarea detinuta de Organismul de Certificare, daca ISO 14001 face parte sau nu dintr-un sistem de management integrat, domeniul de activitate si dimensiunea organizatiei certificate.

Un certificat ISO 14001, care atesta conformitatea cu Sistemul de Management de Mediu, este valabil, de regula, timp de 3 ani de la data emiterii.

Auditul de certificare ISO 14001

Pe parcursul auditului de certificare ISO 14001, auditorii:

 • verifica:
  • Documentatia ISO 14001 (Manualul de Mediu, Proceduri de sistem, Proceduri operationale, Inregistrari)

  • Implementarea sistemului de management de mediu
 •  evalueaza conformitatea organizatiei cu:
  • cerintele legale,
  • cerintele standardului ISO 14001 si
  • cerintele specifice organizatiei respective.

 Documentatia verificata de auditori in cadrul auditului de certificare ISO 14001 pentru Sistemul de Management de Mediu cuprinde:

 • Manual de Mediu
 • Proceduri de sistem (cele 6 proceduri obligatorii specifice sistemelor de management)
 • Proceduri operationale (procedurile ce reflecta activitatea operationala a organizatiei, conform cerintelor ISO).
 • Inregistrari (formulare, completate la fiecare schimbare intervenita in procesele din cadrul organizatiei, si care dovedesc implementarea si mentinerea sistemului de management).

In urma auditului de certificare ISO 14001, auditorii intocmesc un raport de audit in care mentioneaza:

– dovezile pentru conformitatea cu cerintele sistemului de management de mediu / standardului ISO 14001,
– neconformitatile constatate si clasificarea acestora (minore / majore),
– recomandarea auditorului privind acordarea certificatului ISO 14001.

In cazul in care organizatia trece cu succes de auditul de certificare ISO 14001, Organismul de Certificare emite certificatul ISO.  Incepand cu acest moment, compania / organizatia este certificata conform ISO 14001 iar clientul poate folosi certificatul pentru a-si atinge obiectivele de business.

Pe parcursul perioadei contractuale, care de regula este de 3 ani, Organismul de Certificare va efectua audituri de supraveghere, conform clauzelor contractului de certificare. In cadrul unui audit de supraveghere auditorii verifica daca organizatia a mentinut sistemul de management certificat si implementat initial. Trecerea cu succes a auditului de supraveghere atesta continuitatea valabilitatii certificatului ISO.

Avantajele Certificarii ISO 14001

Avantajele certificarii ISO 14001 sunt multiple si specifice fiecarui domeniu de activitate:

 • Indeplinirea conditiilor de participare la licitatii publice
 • Obtinerea autorizatiei ANRE
 • Intrarea in relatii contractuale cu CNAS
 • Indeplinirea cerintelor legale dintr-un domeniu reglementat
 • Incheierea de contracte cu clienti mari
 • Semnarea de contracte cu furnizori importanti
 • Reprezentarea unor companii de renume
 • Imbunatatirea imaginii in piata
 • Indeplinirea cerintelor pentru activitatea de import / export
 • Obtinerea accesului pe piata UE
 • Organizare interna

Ai nevoie de Certificat?

Ai nevoie de Documentatie?

Ai nevoie de Pachet Complet?

Alege tipul de certificare de care ai nevoie