Certificare ISO 45001 Sisteme de Management al Sanatatii si Securitatii in Munca

Procesul de certificare ISO 45001 presupune evaluarea conformitatii cu cerintele Sistemului de Management al Sanatatii si Securitatii in Munca.

Standardul ISO 45001 se implementeaza cu scopul de a asigura controlul riscurilor in domeniul sanatatii si securitatii muncii si pentru imbunatatirea performantelor in acest domeniu.

Cerinta de a dovedi finalizarea cu succes a unui audit de certificare ISO 45001 poate sa apara in cazul unei organizatii de orice tip, insa, de cele mai multe ori, apare in cazul societatilor din domenii de activitate in care riscurile de accidente si imbolnaviri profesionale sunt cele mai ridicate.

Etapele de certificare ISO 45001 (certificarea Sistemului de Management al Sanatatii si Securitatii in Munca) inglobeaza urmatoarele procese:

 • Implementarea si mentinerea unui sistem de management al Sanatatii si Securitatii in Munca
 • Elaborarea unei politici de SSM a organizatiei si includerea in cadrul ei a unui angajament fata de atingerea obiectivelor in domeniul Sanatatii si Securitatii in Munca, precum si de imbunatatirea continua a performantelor in acest domeniu.
 • Introducerea si mentinerea de proceduri pentru determinarea pericolelor, evaluarea riscurilor si pentru implementarea masurilor necesare de supraveghere.
 • Determinarea conditiilor legale si altor conditii specifice organizatiei, referitoare la Sanatatii si Securitatii in Munca.
 • Stabilirea obiectivelor referitoare la protectia muncii si a sanatatii, pentru fiecare nivel al organizatiei.
 • Introducerea si mentinerea unor programe pentru realizarea obiectivelor.
 • Definirea documentarea si transmiterea sarcinilor, responsabilitatilor si competentelor personalului pentru realizarea programelor stabilite, instituirea mijloacelor de control si verificare a sistemului de management pentru protectia muncii si a sanatatii.
 • Instruirea, constientizarea si cresterea competentei personalului.
 • Informarea, implicarea si consultarea personalului in acest domeniu.
 • Elaborarea unei documentatii adecvate a sistemului .
 • Controlul documentelor si al datelor.
 • Controlul proceselor si activitatilor care implica riscuri.
 • Introducerea si mentinerea de planuri si proceduri pentru identificarea surselor potentiale de accidente sau imbolnaviri profesionale, stabilirea de masuri in caz de urgenta.
 • Introducerea si mentinerea de proceduri de masurare si verificare periodica a performantelor Sistemului de Management al Sanatatii si Securitatii in Munca.
 • Introducerea si mentinerea de procedee pentru cercetarea accidentelor, imbolnavirlor profesionale si a neconformitatilor, stabilirea actiunilor corective si preventive.
 • Introducerea si mentinerea de procedee pentru controlul inregistrarilor.
 • Monitorizarea periodica a SSM prin sistemul de audit intern al organizatiei.
 • Efectuarea analizei de catre management, reevaluarea sistemului si imbunatatirea continua a acestuia.

Pret certificare ISO 45001

In general, pretul certificarii ISO 45001 este influentat de factori precum:

 • dimensiunea organizatiei in care se va face auditul de certificare ISO 45001 (numar de angajati, locatii certificate etc),
 • domeniul de activitate supus auditului de certificare ISO 45001 ,
 • termenul de obtinere a certificatului ISO 45001 ,
 • motivul / scopul detinerii certificatului ISO 45001.

Pasii pentru certificare ISO 45001 sunt aceiasi ca in cazul obtinerii certificarii oricarui sistem de management:

 1. Cererea de Oferta pentru Certificare ISO 45001
 2. Cererea de Aplicare pentru Certificare ISO 45001,
 3. Contractul de certificare ISO 45001,
 4. Auditul de Certificare ISO 45001,
 5. Emiterea Certificatului ISO 45001,
 6. Auditul de supraveghere anuala ISO 45001,
 7. Recertificare ISO 45001.

Procesul de certificare ISO 45001 se finalizeaza cu obtinerea certificatului ISO 45001.

Ai nevoie de Pachet Complet?

Ai nevoie de Documentatie?

Ai nevoie de Certificat?