Certificare ISO 9001

Sistemul de Management al Calitatii

Procesul de certificare ISO 9001 inseamna evaluarea conformitatii cu cerintele Sistemului de Management al Calitatii.

Dintre toate tipurile de certificari ISO, cel mai des intalnit este procesul de certificare ISO 9001 pentru Managementul Calitatii, oferind partenerilor beneficii multiple.

Atunci cand o organizatie finalizeaza cu succes procesul de certificare ISO 9001 (sistem de management al calitatii), inseamna ca aceasta respecta cerintele standardului ISO 9001 : 2015 privind procesele de gestionare a calitatii operationale si a tuturor proceselor interne, cu scopul de a creste gradul de satisfactie a clientilor.

Pret certificare ISO 9001

Pretul pentru certificare ISO 9001 este influentat de factori precum:

 • dimensiunea organizatiei ce solicita certificare ISO 9001 (numar de angajati, locatii certificate, etc),
 • domeniul de activitate pentru certificare ISO 9001,
 • termenul de obtinere certificare ISO 9001,
 • motivul / scopul pentru care se apeleaza la certificare ISO 9001.

Vrei sa afli cat te costa sa obtii o certificare ISO 9001 ?

Afla pretul exact al certificarii ISO 9001 !

Pasi certificare

Pasii pentru certificare ISO 9001 sunt aceiasi ca in cazul certificarii oricarui sistem de management:

 1. Cererea de Oferta pentru Certificare ISO 9001,
 2. Cererea de Aplicare,
 3. Contractul de certificare ISO 9001,
 4. Auditul de Certificare ISO 9001,
 5. Emiterea Certificatului ISO 9001,
 6. Auditul de supraveghere anuala ISO 9001,
 7. Recertificarea ISO 9001.

Procesul de certificare ISO 9001 se finalizeaza cu obtinerea certificatului ISO 9001.

Termene certificare

Termenul de finalizare a procesului de certificare ISO 9001 si de obtinere a certificatului ISO variaza in functie de tipul de certificat ISO 9001, acreditarea detinuta de Organismul de Certificare, daca ISO 9001 face parte sau nu dintr-un sistem de management integrat, domeniul de activitate si dimensiunea organizatiei certificate.

Un certificat ISO 9001 care atesta conformitatea cu un Sistem de Management este valabil, de regula, timp de 3 ani de la data emiterii. Termenul de valabilitate a certificatului ISO 9001  reprezinta o clauza din orice contract de certificare ISO 9001. Valabilitatea certificatului de calitate se mentine cu conditia efectuarii auditurilor de supraveghere, la implinirea unui termen de un an si doi ani de la data finalizarii procesului initial de certificare ISO.

Auditul de certificare ISO 9001

In cadrul unui audit de certificare ISO 9001, auditorii verifica, prin sondaj, documente sau informatii din cadrul organizatiei cu scopul de a aduna dovezi ale conformitatii cu cerintele Sistemului de Management al Calitatii:

Astfel, pe parcursul auditului de certificare ISO 9001, auditorii:

 • verifica:
 •  evalueaza conformitatea organizatiei cu:
  • cerintele legale,
  • cerintele standardului ISO 9001 :2008 si
  • cerintele specifice organizatiei respective.

Documentele care se verifica, in cazul auditului de certificare ISO 9001, sunt:

 • Documentatia Sistemului de Management implementat: Manuale (Manualul Calitatii, de Mediu, etc), Procedurile de sistem, Procedurile operationale si Inregistrarile (formularele completate) aferente.
 • Documentele necesare din punct de vedere legal pentru functionare organizatiei / desfasurarea activitatii, daca este cazul – de exemplu autorizatii ISCIR, ANRE;
 • Contractele cu clientii (finalizate sau in derulare) si  toate inregistrarile aferente, de la inceperea colaborarii pana la finalizare – ex : cerere oferta –ofertare -comanda-contract-facturi –livrare produs/serviciu);
 • Contractele incheiate cu furnizorii, in special cei mai importanti, si inregistrarile aferente: Nir-uri, comenzi lansate catre furnizori, declaratii de conformitate, certificate de calitate.
 • Documentele (contract/comanda, inregistrari doveditoare:procese verbale, facturi, etc) aferente proceselor externe care influenteaza calitatea produsului/serviciului furnizat, de exemplu: contract pentru mentenanta utilajelor, mentenanta IT, servicii transport si alte servicii subcontractate;
 • Documentele aferente departamentului de resurse umane care atesta structura personalului (organigrama, lista personal, etc) si care atesta competenta personalului / angajatilor (diplome, certificate, atestate, etc)
 • Documentele aferente mentenantei echipamentelor de lucru ( contracte cu firme externe, procese verbale, facturi, etc.). Dovezi pentru verificarea metrologica a unui echipament  de masurare si monitorizare ( daca este cazul).
 • Documentele aferente mentenantei IT: servere, hard diskuri externe, programe de licenta si devirusare.
 • Documentele aferente mediului de lucru, in cazul in care necesita conditii speciale.
 • etc.

In urma auditului de certificare ISO 9001, auditorii intocmesc un raport de audit in care mentioneaza:

– dovezile pentru conformitatea cu cerintele sistemului de management al calitatii / standardului ISO 9001,

– neconformitatile constatate si clasificarea acestora (minore / majore),

– recomandarea auditorului privind acordarea certificatului ISO 9001.
In cazul in care organizatia trece cu succes de auditul de certificare ISO 9001, Organismul de Certificare emite certificatul ISO.

 
Incepand cu acest moment, compania / organizatia este certificata ISO 9001 iar clientul poate folosi certificatul pentru a-si atinge obiectivele de business.

Pe parcursul perioadei contractuale, care de regula este de 3 ani, Organismul de Certificare va efectua si audituri de supraveghere, conform clauzelor contractului de certificare. In cadrul unui audit de supraveghere auditorii verifica daca organizatia a mentinut sistemul de management certificat si implementat initial.

Trecerea cu succes a auditului de supraveghere atesta continuitatea valabilitatii certificatului ISO.

Avantajele Certificarii ISO 9001

Organizatiile, indiferent de tipul acestora (societate, asociatie, entitate publica, etc) decid sa parcurga procesul de certificare ISO 9001 pentru:

 • Indeplinirea conditiilor de participare la licitatii publice
 • Indeplinirea conditiilor pentru obtinerea de fonduri de la Uniunea Europeana
 • Obtinerea autorizatiei ANRE (Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei) – (vezi Regulament ANRE: www.anre.ro)
 • Indeplinirea conditiilor din contractul cadru CNAS (Casa Nationala de Asigurari de Sanatate)- (vezi Contract cadru CNAS si Normele de Aplicare: www.cnas.ro)
 • Indeplinirea cerintelor DSVSA (Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor)
 • Comercializarea produselor / serviciilor dvs. pe piata europeana
 • Organizarea si optimizarea proceselor interne pentru reducerea riscurilor si imbunatatirea performantelor companiei dvs.
 • Obtinerea sau mentinerea unor contracte cu clienti de talie multinationala
 • Semnarea unor contracte cu furnizori importanti, nationali sau internationali
 • Obtinerea accesului la cele mai mari lanturi de vanzare cu amanuntul din lume.

Implementarea ISO 9001 si certificarea unui sistem de management al calitatii (certificare ISO 9001) furnizeaza experienta in management la nivel global precum si modelul celor mai bune practici in domeniu, standardul ISO 9001 fiind rezultatul acordului expertilor la nivel international.

Dintre toate avantajele enumerate mai sus, decizia de certificare ISO 9001 este luata cel mai des in cazul in care societatea / organizatia urmareste sa aiba acces la piete noi cu ISO 9001, eficienta operationala, cresterea gradului de satisfactie a consumatorilor si beneficierea de pe urma rezultatului unui audit intern ISO 9001 , auditor la furnizor sau audit extern ISO 9001.
Sistemul de management al calitatii ISO 9001 presupune realizarea in mod constant, la anumite intervale de timp, de audituri interne in cadrul societatii certificate, cu scopul de a descoperi orice neconcordanta si neconformitate aparuta ulterior obtinerii certificarii.
Aceste audituri interne pot semnala chiar si cele mai mici erori din cadrul proceselor sau procedurilor ISO 9001, inainte ca acestea sa se transforme in probleme importante, aducatoare de costuri semnificative.

IMM-urile au beneficii semnificative pe de urma obtinerii certificatului pentru managementul calitatii ISO 9001 intrucat aceasta standardizeaza felul in care afacerile si procesele aferente lor se deruleaza.

Ai nevoie de Pachet Complet?

Ai nevoie de Documentatie?

Ai nevoie de Certificat?

Alege tipul de certificare de care ai nevoie