Certificare OHSAS 18001

Procesul de certificare OHSAS 18001 presupune evaluarea conformitatii cu cerintele Sistemului de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale. 

Standardul OHSAS 18001 se implementeaza cu scopul de a asigura controlul riscurilor in domeniul sanatatii si securitatii muncii si pentru imbunatatirea performantelor in acest domeniu.

Cerinta de a dovedi finalizarea cu succes a unui audit de certificare OHSAS 18001 poate sa apara in cazul unei organizatii de orice tip, insa, de cele mai multe ori, apare in cazul societatilor din domenii de activitate in care riscurile de accidente si imbolnaviri profesionale sunt cele mai ridicate.

 Etapele de certificare OHSAS 18001 (certificarea Sistemului de Management al Securitatii si Sanatatii Ocupationale) inglobeaza urmatoarele procese:

 • Implementarea si mentinerea unui sistem de management al sigurantei si securitatii in munca
 • Elaborarea unei politici de SSM a organizatiei si includerea in cadrul ei a unui angajament fata de atingerea obiectivelor de securitate si sanatate ocupationala, precum si de imbunatatirea continua a performantelor in acest domeniu.
 • Introducerea si mentinerea de proceduri pentru determinarea pericolelor, evaluarea riscurilor si pentru implementarea masurilor necesare de supraveghere.
 • Determinarea conditiilor legale si altor conditii specifice organizatiei, referitoare la securitatea si sanatatea ocupationala.
 • Stabilirea obiectivelor referitoare la protectia muncii si a sanatatii, pentru fiecare nivel al organizatiei.
 • Introducerea si mentinerea unor programe pentru realizarea obiectivelor.
 • Definirea documentarea si transmiterea sarcinilor, responsabilitatilor si competentelor personalului pentru realizarea programelor stabilite, instituirea mijloacelor de control si verificare a sistemului de management pentru protectia muncii si a sanatatii.
 • Instruirea, constientizarea si cresterea competentei personalului.
 • Informarea, implicarea si consultarea personalului in acest domeniu.
 • Elaborarea unei documentatii adecvate a sistemului .
 • Controlul documentelor si al datelor.
 • Controlul proceselor si activitatilor care implica riscuri.
 • Introducerea si mentinerea de planuri si proceduri pentru identificarea surselor potentiale de accidente sau imbolnaviri profesionale, stabilirea de masuri in caz de urgenta.
 • Introducerea si mentinerea de proceduri de masurare si verificare periodica a performantelor sistemului de securitate si sanatate ocupationala.
 • Introducerea si mentinerea de procedee pentru cercetarea accidentelor, imbolnavirlor profesionale si a neconformitatilor, stabilirea actiunilor corective si preventive.
 • Introducerea si mentinerea de procedee pentru controlul inregistrarilor.
 • Monitorizarea periodica a SSM prin sistemul de audit intern al organizatiei.
 • Efectuarea analizei de catre management, reevaluarea sistemului si imbunatatirea continua a acestuia.

Pret certificare OHSAS 18001

In general, pretul certificarii OHSAS 18001 este influentat de factori precum:

 • dimensiunea organizatiei in care se va face auditul de certificare OHSAS 18001 (numar de angajati, locatii certificate, etc),
 • domeniul de activitate supus auditului de certificare OHSAS 18001 ,
 • termenul de obtinere a certificatului OHSAS 18001 ,
 • motivul / scopul detinerii certificatului OHSAS 18001.

Pret certificare OHSAS 18001

Pasi certificare OHSAS 18001

Pasii pentru certificare OHSAS 18001 sunt aceiasi ca in cazul obtinerii certificarii oricarui sistem de management:

 1. Cererea de Oferta pentru Certificare OHSAS 18001
 2. Cererea de Aplicare pentru Certificare OHSAS 18001,
 3. Contractul de certificare OHSAS 18001
 4. Auditul de Certificare OHSAS 18001,
 5. Emiterea Certificatului OHSAS 18001
 6. Auditul de supraveghere anuala OHSAS 18001,
 7. Recertificare OHSAS 18001

Procesul de certificare OHSAS 18001 se finalizeaza cu obtinerea certificatului OHSAS 18001.

Termene certificare OHSAS 18001

Termenul de finalizare a procesului de certificare OHSAS 18001 si de obtinere a certificatului variaza in functie de tipul de certificat OHSAS 18001, acreditarea detinuta de Organismul de Certificare, daca OHSAS 18001 face parte sau nu dintr-un sistem de management integrat, domeniul de activitate si dimensiunea organizatiei certificate.

Un certificat OHSAS 18001, care atesta conformitatea cu Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale, este valabil, de regula, timp de 3 ani de la data emiterii.

Auditul de certificare OHSAS 18001

Pe parcursul auditului de certificare OHSAS 18001, auditorii:

 • verifica:
 •  evalueaza conformitatea organizatiei cu:
  • cerintele legale,
  • cerintele standardului OHSAS 18001 si
  • cerintele specifice organizatiei respective.

Documentatia verificata in cadrul procesului de certificare OHSAS 18001 cuprinde:

 • Manualul Sanatatii si Securitatii Ocupationale
 • Proceduri de sistem
 • Proceduri administrative sau operationale
 • Instructiuni proprii de SSM
 • Instructiuni specifice de SSM

 Exemple de inregistrari specifice verificate in cadrul auditului de certificare OHSAS 18001:

 • Program de Management pentru Sanatatea si Securitatea Muncii
 • Lista de identificare a factorilor de risc
 • Lista de consecinte posibile ale actiunii factorilor de risc asupra organismului uman
 • Scala de cotare a gravitatii si probabilitatii actiunii factorilor de risc asupra organismului uman
 • Scala de incadrare a nivelurilor de risc/ securitate
 • Grila de evaluare a riscurilorFisa de evaluare a locurilor de munca
 • Plan de masuri
 • Masuri de prevenire
 • Registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase
 • Registrul unic de evidenta accidentelor usoare
 • Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca ce au ca urmare incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru
 • Formular de comunicare eveniment
 • Proces verbal de cercetare

In urma auditului de certificare OHSAS 18001, auditorii intocmesc un raport de audit in care mentioneaza:

– dovezile pentru conformitatea cu cerintele sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale / standardului OHSAS 18001,

– neconformitatile constatate si clasificarea acestora (minore / majore),
– recomandarea auditorului privind acordarea certificatului OHSAS 18001.

In cazul in care organizatia trece cu succes de auditul de certificare OHSAS 18001, Organismul de Certificare emite certificatul ISO.  Incepand cu acest moment, compania / organizatia este certificata conform OHSAS 18001 iar clientul poate folosi certificatul pentru a-si atinge obiectivele de business.

Pe parcursul perioadei contractuale, care de regula este de 3 ani, Organismul de Certificare va efectua audituri de supraveghere, conform clauzelor contractului de certificare. In cadrul unui audit de supraveghere auditorii verifica daca organizatia a mentinut sistemul de management certificat si implementat initial. Trecerea cu succes a auditului de supraveghere atesta continuitatea valabilitatii certificatului ISO.

Avantajele Certificarii OHSAS 18001

Avantajele obtinute in urma implementarii / mentinerii si certificarii OHSAS 18001 sunt:

 • Imbunatatirea imaginii organizatiei / companiei prin demonstrarea existentei unui angajament al managementului de top pentru administrarea corecta si minimizarea riscurilor de incidente si boli profesionale
 • Imbunatatirea performantelor companiei prin aplicarea in practica a politicilor si procedurilor SMSSO
 • Realizarea securitatii si sanatatii in munca prin reducerea si/sau eliminarea cauzelor potentiale de accidentare si imbolnavire profesionala
 • Asigurarea controlului organizatiei asupra pericolelor, accidentelor si riscurilor la locul de munca al salariatilor;
 • Conformitatea cu prevederile legislatiei in vigoare
 • Reducerea riscurilor de anemzi, penalitati legale si procese in instanta
 • Limitarea incidentelor si accidentelor de munca ce implica responsabilitatea juridica a organizatiei, precum si plata de compensatii sau taxe suplimentare;
 • Imbunatatirea conditiilor de munca a salariatilor;
 • Imbunatatirea performantelor individuale ale salariatilor;
 • Organizarea eficienta a activitatilor la locul de munca;
 • Cresterea constientizarii personalului cu privire la importanta sigurantei la locul de munca si a propriei sanatati fizice si mentale;
 • Cresterea motivarii personalului si a comunicarii printr-o participare activa in procesul de imbunatatire continua si de reducere a riscurilor la locurile de munca;
 • Imbunatatirea relatiilor cu organismele de reglementare.

Ai nevoie de Pachet Complet?

Ai nevoie de Documentatie?

Ai nevoie de Certificat?