Certificare SA 8000

Sistemul de Management al Responsabilitatii Sociale

Prin intermediul procesului de certificare SA 8000 se realizeaza evaluarea conformitatii sistemului de management al responsabilitatii sociale. Practic, se urmareste verificarea implementarii unui sistem de management care sa asigure controlul proceselor care tin de personalul din cadrul organizatiei, din punct de vedere al responsabilitatii sociale.

Pretul certificarii SA 8000

In general, pretul certificarii SA 8000 este influentat de factori precum:

 • dimensiunea organizatiei certificate (numar de angajati, locatii certificate, etc),
 • domeniul de activitate certificat,
 • termenul de obtinere a certificatului
 • motivul / scopul detinerii certificatului ISO.

Vrei sa stii cat te costa un certificat SA 8000 ?

Afla pretul exact al certificarii SA 8000 !

Pasi certificare SA 8000

Pasii pentru certificare SA 8000 sunt aceiasi ca in cazul certificarii oricarui sistem de management:

 1. Cererea de Oferta SA 8000,
 2. Cererea de Aplicare,
 3. Contractul de certificare SA 8000,
 4. Auditul de Certificare SA 8000,
 5. Emiterea Certificatului SA 8000,
 6. Auditul de supraveghere anuala SA 8000,
 7. Recertificare SA 8000.

Procesul de certificare SA 8000 se finalizeaza cu obtinerea certificatului SA 8000.

Termene certificare SA 8000

Termenul de finalizare a procesului de certificareSA 8000 si de obtinere a certificatului variaza in functie de tipul de certificat SA 8000, acreditarea detinuta de Organismul de Certificare, daca SA 8000 face parte sau nu dintr-un sistem de management integrat, domeniul de activitate si dimensiunea organizatiei certificate.

Un certificat SA 8000, care atesta conformitatea cu Sistemul de Management Responsabilitatii Sociale este valabil, de regula, timp de 3 ani de la data emiterii.

Auditul de certificare SA 8000

Pe parcursul auditului de certificare SA 8000, auditorii:

 • verifica:
 •  evalueaza conformitatea organizatiei cu:
  • cerintele legale,
  • cerintele standardului SA 8000 si
  • cerintele specifice organizatiei respective.

Pe parcursul auditului de certificare SA 8000 se evalueaza urmatoarele procese tratate in cadrul sistemului de management al responsabilitatii sociale:

 • Politica de responsabilitate sociala a organizatiei si angajamentul managementului fata de atingerea obiectivelor de responsabilitate sociala, precum si de imbunatatirea continua a performantelor in acest domeniu.
 • Determinarea conditiilor legale si altor conditii specifice organizatiei, referitoare la responsabilitatea sociala
 • Adoptarea principiilor pro-active impotriva discriminarii si excluderii sociale, pentru promovarea egalitatii si a respectului pentru drepturile fundamentale ale tuturor
 • Stabilirea obiectivelor referitoare la sanatatea si securitatea locurilor de munca, pentru fiecare nivel al organizatiei
 • Introducerea si mentinerea unor programe pentru realizarea obiectivelor
 • Instruirea, constientizarea si cresterea competentei personalului
 • Informarea, implicarea si consultarea personalului in acest domeniu
 • Elaborarea unei documentatii adecvate a sistemului responsabilitatii sociale
 • Controlul documentelor si al datelor
 • Controlul proceselor si activitatilor care implica riscuri fata de mediu si fata de sanatatea si securitatea muncii
 • Introducerea si mentinerea de proceduri de masurare si verificare periodica a performantelor sistemului de responsabilitate sociala
 • Introducerea si mentinerea de procedee pentru controlul inregistrarilor
 • Monitorizarea periodica a responsabilitatii sociale prin sistemul de audit intern al organizatiei
 • Efectuarea analizei de catre management, reevaluarea sistemului si imbunatatirea continua a acestuia

Exemple de documente verificate in timpul procesului de certificare SA 8000 – Responsabilitate Sociala:  

 • Declaratia de politica a responsabilitatii sociale;
 • Manualul responsabilitatii sociale;
 • Proceduri de sistem al responsabilitatii sociale;
 • Proceduri operationale;
 • Inregistrari;
 • Programe de management al responsabilitatii sociale;
 • Planuri de monitorizare;
 • Fise de monitorizare, etc.

In urma auditului de certificare SA 8000, auditorii intocmesc un raport de audit in care mentioneaza:

– dovezile pentru conformitatea cu cerintele sistemului de management al responsabilitatii sociale / standardului SA 8000,

– neconformitatile constatate si clasificarea acestora (minore / majore),

– recomandarea auditorului privind acordarea certificatului SA 8000.

In cazul in care organizatia trece cu succes de auditul de certificare SA 8000, Organismul de Certificare emite certificatul ISO. Incepand cu acest moment, compania / organizatia este certificata conformSA 8000, iar clientul poate folosi certificatul pentru a-si atinge obiectivele de business.

Pe parcursul perioadei contractuale, care de regula este de 3 ani, Organismul de Certificare va efectua audituri de supraveghere, conform clauzelor contractului de certificare. In cadrul unui audit de supraveghere auditorii verifica daca organizatia a mentinut sistemul de management certificat si implementat initial. Trecerea cu succes a auditului de supraveghere atesta continuitatea valabilitatii certificatului ISO.

Avantajele Certificarii SA 8000

Obtinerea certificatuluiSA 8000 aduce societatii / organizatiei urmatoarele avantaje:

Finalizarea cu succes a unui proces de certificare SA 8000 aduce urmatoarele avantaje pentru organizatiile certificate:

 • Performante financiare imbunatatite
 • Costuri de activitate reduse
 • Reputatie imbunatatita
 • Recuperarea investitiilor pe termen lung
 • Durabilitatea afacerilor;
 • Management de risc si de criza imbunatatit
 • Cresterea loialitatii angajatilor
 • Cresterea motivarii personalului si a comunicarii printr-o participare activa in procesul de imbunatatire continua si de reducere a riscurilor la locurile de munca;
 • Imbunatatirea relatiilor cu organismele de reglementare;
 • Relatii bune cu guvernul si cu comunitatea
 • Imbunatatirea imaginii comerciale, a marketingului si a competivitatii in cazul unui sistem de management recunoscut prin certificare
 • Un instrument valoros de marketing care asigura publicitatea gratuita a intreprinderii.

Ai nevoie de CERTIFICAT ISO?

Ai nevoie de Documentatie ISO?

Ai nevoie de Pachet Complet?

Alege tipul de certificare de care ai nevoie