Certificatul ISO 9001, document obligatoriu solicitat în Noul Regulament pentru autorizarea ANRE a operatorilor din domeniul gazelor naturale

În data de 06 iulie 2015 a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 493 / 06 iulie 2015, Ordinul nr. 98/2015 privind aprobarea „Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale şi a condiţiilor – cadru de valabilitate aferente autorizaţiilor”.

Astfel, Noul Regulament pentru autorizarea operatorilor economici din domeniul gazelor naturale a intrat in vigoare de la data de 06.07.2015 si solicită firmelor să depună obligatoriu la dosarul pentru obținerea autorizației ANRE și un certificat ISO 9001 emis de un organism de certificare acreditat:

Capitolul II „Condiții, proceduri și termene de acordare a autorizațiilor”
Secțiunea 1 „Documentele comune solicitate tuturor tipurilor de autorizații”
Art. 4 “Pentru eliberarea autorizațiilor operatorul economic prezintă urmatoarele documente:
i ) copie după documentul emis de un organism acreditat de RENAR sau de un alt organism acreditat similar pe plan internațional, prin care se certifică existența unui sistem de management al calității în conformitate cu familia de standarde ISO 9001.”

In cazul operatorilor economici care se află la prima solicitare de acordare a autorizației, aceștia trebuie să prezinte copia contractului încheiat cu un organism de certificare acreditat de RENAR sau cu un alt organism similar pe plan internațional, privind inițierea procesului de certificare a sistemului de management al calității (ISO 9001), din care să rezulte derularea procesului de implementare, cu finalizare in termen de 2 ani de la data solicitării.

Activitățile supuse atestării, pentru care se solicită obligatoriu prezentarea unui certificat ISO 9001, sunt:

 • Activități de proiectare pentru următoarele obiective/sisteme/instalaţii:
  – Instalaţii tehnologice de suprafaţă aferente producţiei şi/sau înmagazinării de gaze naturale (autorizatie PPI)
  – Sisteme de transport al gazelor naturale (autorizatie PT)
  – Instalaţii de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează în regim de înaltă presiune ( autorizatie PT)
  – Sisteme de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv sistemele de distribuţie închise ( autorizatie PDSB)
  – Instalaţii aferente activităţii de producere/stocare biogaz/biometan ( autorizatie PDSB)
  – Instalaţii de utilizare a gazelor naturale/biogaz/biometan având regimul de medie, redusă şi joasă presiune (autorizatie PDIB)
  – Instalaţii aferente activităţii de producere/stocare a gazelor naturale comprimate/ gazelor naturale comprimate pentru vehicule (GNC/GNCV) (autorizatie PGNC)
 • Activități de execuție pentru următoarele obiective/sisteme/instalaţii:
  – Instalaţii tehnologice de suprafaţă aferente producţiei şi/sau înmagazinării de gaze naturale (autorizatie EPI)
  – Sisteme de transport al gazelor naturale (autorizatie ET)
  – Instalaţii de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează în regim de înaltă presiune (autorizatie ET)
  – Sisteme de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv sistemele de distribuţie închise (autorizatie EDSB)
  – Instalaţii aferente activităţii de producere/stocare biogaz/biometan (autorizatie EDSB)
  – Instalaţii de utilizare a gazelor naturale/biogaz/biometan având regimul de medie, redusă şi joasă presiune (autorizatie EDIB)
  – Instalaţii aferente activităţii de producere/stocare GNC/GNCV (autorizatie EGNC)
  – Racordare aparate consumatoare de combustibili gazoşi (autorizatie RPFA)
 • Activitati de exploatare pentru urmatoarele obiective/sisteme/instalaţii:
  – Instalaţii tehnologice de suprafaţă aferente producţiei de gaze naturale, cu excepţia conductelor din amonte (autorizatie SP).

Puteți vizualiza aici integral Regulamentul ANRE Gaze: www.anre.ro