Certificatul ISO 9001, document obligatoriu solicitat in Noul Regulament pentru autorizarea ANRE a operatorilor din domeniul gazelor naturale

In data de 06 iulie 2015 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 493 / 06 iulie 2015, Ordinul nr. 98/2015 privind aprobarea „Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfaşoara activitaţi in domeniul gazelor naturale şi a condiţiilor – cadru de valabilitate aferente autorizaţiilor”.

Astfel, Noul Regulament pentru autorizarea operatorilor economici din domeniul gazelor naturale a intrat in vigoare de la data de 06.07.2015 si solicita firmelor sa depuna obligatoriu la dosarul pentru obtinerea autorizatiei ANRE si un certificat ISO 9001 emis de un organism de certificare acreditat:

Capitolul II „Conditii, proceduri si termene de acordare a autorizatiilor”
Sectiunea 1 „Documentele comune solicitate tuturor tipurilor de autorizatii”
Art. 4 “Pentru eliberarea autorizatiilor operatorul economic prezinta urmatoarele documente:
i ) copie dupa documentul emis de un organism acreditat de RENAR sau de un alt organism acreditat similar pe plan international, prin care se certifica existenta unui sistem de management al calitatii in conformitate cu familia de standarde ISO 9001.”

In cazul operatorilor economici care se afla la prima solicitare de acordare a autorizatiei, acestia trebuie sa prezinte copia contractului incheiat cu un organism de certificare acreditat de RENAR sau cu un alt organism similar pe plan international, privind initierea procesului de certificare a sistemului de management al calitatii (ISO 9001), din care sa rezulte derularea procesului de implementare, cu finalizare in termen de 2 ani de la data solicitarii.

Activitatile supuse atestarii, pentru care se solicita obligatoriu prezentarea unui certificat ISO 9001, sunt:

 • Activitati de proiectare pentru urmatoarele obiective/sisteme/instalaţii:
  – Instalaţii tehnologice de suprafaţa aferente producţiei şi/sau inmagazinarii de gaze naturale (autorizatie PPI)
  – Sisteme de transport al gazelor naturale (autorizatie PT)
  – Instalaţii de utilizare a gazelor naturale ce funcţioneaza in regim de inalta presiune ( autorizatie PT)
  – Sisteme de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv sistemele de distribuţie inchise ( autorizatie PDSB)
  – Instalaţii aferente activitaţii de producere/stocare biogaz/biometan ( autorizatie PDSB)
  – Instalaţii de utilizare a gazelor naturale/biogaz/biometan avand regimul de medie, redusa şi joasa presiune (autorizatie PDIB)
  – Instalaţii aferente activitaţii de producere/stocare a gazelor naturale comprimate/ gazelor naturale comprimate pentru vehicule (GNC/GNCV) (autorizatie PGNC)
 • Activitati de executie pentru urmatoarele obiective/sisteme/instalaţii:
  – Instalaţii tehnologice de suprafaţa aferente producţiei şi/sau inmagazinarii de gaze naturale (autorizatie EPI)
  – Sisteme de transport al gazelor naturale (autorizatie ET)
  – Instalaţii de utilizare a gazelor naturale ce funcţioneaza in regim de inalta presiune (autorizatie ET)
  – Sisteme de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv sistemele de distribuţie inchise (autorizatie EDSB)
  – Instalaţii aferente activitaţii de producere/stocare biogaz/biometan (autorizatie EDSB)
  – Instalaţii de utilizare a gazelor naturale/biogaz/biometan avand regimul de medie, redusa şi joasa presiune (autorizatie EDIB)
  – Instalaţii aferente activitaţii de producere/stocare GNC/GNCV (autorizatie EGNC)
  – Racordare aparate consumatoare de combustibili gazoşi (autorizatie RPFA)
 • Activitati de exploatare pentru urmatoarele obiective/sisteme/instalaţii:
  – Instalaţii tehnologice de suprafaţa aferente producţiei de gaze naturale, cu excepţia conductelor din amonte (autorizatie SP).

Puteti vizualiza aici integral Regulamentul ANRE Gaze: www.anre.ro