Certificat ISO atestare ANRE – cum se obtine un certificat ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001 / ISO 45001 pentru autorizatia ANRE

Societatile / Organizatiile cu activitate in domeniul instalatii electrice au obligatia sa depuna documente ISO sau un anumit tip de certificat ISO pentru atestare ANRE, printre actele ce alcatuiesc dosarul pentru obtinerea autorizatiei ANRE (Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei).

Atunci cand solicita documente ISO sau un certificat ISO ANRE mentioneaza, in procedurile sale, urmatoarele tipuri de documente / certificate : Certificat ISO 9001, Certificat ISO 14001, Manualul Calitatii, Procedurile de Sistem, Procedurile Operationale si instructiuni tehnice de lucru pentru activitatile supuse atestarii. Acestea difera in functie de tipul atestatului solicitat.

Cazurile in care se solicita un anumit tip de certificat ISO pentru atestare ANRE sunt mentionate in Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic, revizuit.

Pe langa celelalte conditii pentru obtinerea atestatului, in Regulamentul ANRE se regasesc urmatoarele precizari, in ceea ce priveste tipul de certificat ISO pentru atestare ANRE, in cuprinsul art. 18 – 36:

Pe langa documentele prevazute la Art. 16 sau Art. 17, dupa caz, solicitantul trebuie sa faca dovada existentei :

Pentru atestat de tip A, A2, C1A, C1B, C2A, C2B, D1, E1, E2MT, E2PA:

  • unui Sistem de Management al Calitatii (SMC) certificat de una dintre societatile acreditate de RENAR sau alt organism similar pe plan international, din care sa reiasa ca solicitantul desfasoara activitatile supuse atestarii in conditiile standardului SR EN ISO 9001.

Pentru atestat de tip A1, B, Bp, Be, Bi, F sau Fv, Fd:

  • unui Sistem de Management al Calitatii (SMC), care indeplineste conditiile standardului SR EN ISO 9001; solicitantul transmite copia Manualului de Management al Calitatii, insotita de procedurile de sistem, procedurile operationale si instructiuni tehnice de lucru pentru activitatile supuse atestarii sau copia actului de certificare a Sistemului de Management al Calitatii (SMC), emis de oricare dintre societatile acreditate de RENAR sau de catre organisme similare internationale.

Pentru atestat de tip D2, E2:

  • unui Sistem de Management Integrat Calitate – Mediu (SMI) certificat de una dintre societatile acreditate de RENAR sau alt organism similar pe plan international, din care sa reiasa ca solicitantul desfasoara activitatile supuse atestarii in conditiile standardelor SR EN ISO 9001 si SR EN ISO 14001.

De asemenea, societatile au nevoie de documente ISO sau certificat ISO si pentru reatestare ANRE.

Cererea de reatestare trebuie sa fie insotita de documentatie justificativa, conform precizarilor de la Art. 17, respectiv Art. 20 ÷ Art. 38, in functie de tipul de atestat solicitat.

Conform art. 17, documentatia justificativa anexata, de titularul de atestat, cererii de reatestare, se intocmeste conform precizarilor din Anexa 2 din Regulament si cuprinde, printre altele, o notificare referitoare la mentinerea in functiune a SMC, avut in vedere la data acordarii Atestatului, precum si instituirea unui sistem de inregistrare, urmarire si solutionare a reclamatiilor la adresa titularului atestat, detalii privind obiectul reclamatiilor inregistrate, obiectul acestora si modul in care au fost solutionate, pe perioada de valabilitate a Atestatului;

Conform art. 20, pentru atestat de tip A, pe langa documentele prevazute la Art. 16 sau Art. 17, dupa caz, solicitantul trebuie sa faca dovada existentei a:
c) unui Sistem de Management al Calitatii (SMC) certificat de una dintre societatile acreditate de RENAR sau alt organism similar pe plan international, din care sa reiasa ca solicitantul desfasoara activitatile supuse atestarii in conditiile standardului SR EN ISO 9001.

Dupa cum se observa mai sus, in cazul unor tipuri de atestate, cerintele Regulamentului ANRE sunt obligatorii in ceea ce priveste depunerea, printre documentele incluse in dosarul de autorizare ANRE, a cel putin unui certificat ISO pentru atestare ANRE.