Certificate ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001 / Alte Standarde pentru participarea la licitatii / achizitii publice

Societatile / Organizatiile care participa la licitatii publice, trebuie sa prezinte un “certificat iso acreditat de Organismul National de Acreditare sau orice alt Organism similar pe plan international” sau un „certificat ISO sau echivalent”, in cazul in care in caietul de sarcini se mentioneaza acest lucru.

Cele mai comune certificate ISO pentru licitatii sunt certificatele de calitate (certificat ISO 9001), certificat ISO 14001 – Mediu si certificat OHSAS 18001 – Sanatate si Securitate Ocupationala.

In functie de domeniul licitatiei, mai sunt si alte tipuri de certificate ISO pentru licitatii, care se solicita ca o conditie de participare la achizitii publice (criteriu de calificare si selectie).

De asemenea, sunt cazuri in care se solicita numai dovada implementarii unui sistem de management – de exemplu Sistemul de Management al Calitatii, Sistemul de Management de Mediu, Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale.

In privinta certificatelor ISO pentru licitatii / participarea la licitatii publice, legislatia din Romania prevede urmatoarele:

Confrom Ordin nr. 509 din 14 septembrie 2011 (Ordinul 509/2011) privind formularea criteriilor de calificare si selectie, emis de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice:

  • Anexa 1:”prezentarea certificatului ISO 9001 de la producator/distribuitor” ; in lipsa certificarii ISO 9001, ”invitatia de participare nu se accepta/valideaza”.
  • Anexa 3 ”In privinta standardelor de asigurare a calitatii, autoritatile contractante pot solicita, in vederea calificarii si selectiei operatorilor economici, potrivit dispozitiilor art. 191-196 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, fara a se limita exclusiv la cele prezentate, standarde precum: ISO 9001 in domeniul calitatii sau echivalent; ISO 14001 pentru sistemul de management de mediu sau echivalent etc.

Conform Art.188 din Ordonanta de Urgenta nr. 34 din 19 aprilie 2006 actualizata privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii: atunci cand se aplica procedura pentru atribuirea unui contract de furnizare, autoritatea contractanta are dreptul de a le solicita ofertantilor, in scopul verificarii capacitatii lor tehnice si profesionale, ”certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor, identificata clar prin referire la specificatii sau standarde relevante”.

Pe langa legislatia in domeniul achizitiilor publice, indicatii privind certificarea ISO / certificatele ISO pot fi gasite si in cele doua coduri:

Codul de bune practici in achizitiile publice –Ministerul Finantelor Publice.
Cod de conduita etica in achizitiile publice – Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.

Oferta noastra: documentatie & certificate ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, etc !