Compatibilitatea electromagnetica si Marcajul CE

Directiva 2014/30/EU privind compatibilitatea electromagnetica specifica in detaliu cerintele esentiale pe care trebuie sa le respecte un produs pentru ca producatorul sa ii poata aplica marcajul CE.

Prin prevederile sale, Directiva 2014/30/EU urmareste sa garanteze ca echipamentele susceptibile de a produce perturbatii electromagnetice sau a caror functionare este susceptibila de a fi afectata de astfel de perturbatii pot fi utilizate in mediul electromagnetic pentru care au fost create fara a produce perturbatii altor echipamente si fara a fi afectate de alte echipamente. Directiva din 2014 aduce actualizari si inlocuieste Directiva 2004/108/EC, care a reglementat anterior acest sector.

Cerintele esentiale privind compatibilitatea electromagnetica pentru echipamente sunt definite in Anexa I a prezentei Directive.

Directiva 2014/30/EU acopera aparatele puse la dispozitie pe piata ca unitati functionale independente, destinate utilizatorului final si susceptibile de a produce perturbatii  electromagnetice sau a caror functionare este susceptibila de a fi afectata de astfel de perturbatii. Prevederile sale nu se aplica acelor echipamente care sunt proiectate pentru a fi incorporate in instalatii fixe si care nu sunt in alt fel disponibile pe piata.

Prevederile Directivei nu se aplica echipamentelor reglementate de Directiva 1999/5/EC. Produsele aeronautice si echipamentele radio folosite de radioamatori sunt, de asemenea, excluse din domeniul de aplicare al prezentei Directive.

Directive

Directiva 2014/30/EU se aplica unei game vaste de echipamente, cuprinzand aparate, sisteme si instalatii electrice si electronice.

Pot fi aplicabile si alte Directive, in functie de caracteristicile specifice ale produselor.

Necesitatea implicarii unui organism notificat

Pentru a respecta procedurile de evaluare a conformitatii din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice, producatorul este obligat sa evalueze aparatul (sub aspectul compatibilitatii electromagnetice). Directiva 2014/30/EU nu impune interventia unui organism notificat. Cu toate acestea, producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia in Uniunea Europeana poate inainta documentatia tehnica unui organism notificat, care o va verifica si va stabili daca documentatia tehnica demonstreaza in mod corespunzator ca au fost respectate cerintele prezentei Directive. In cazul in care evaluarea atesta respectarea cerintelor, organismul notificat va emite producatorului un certificat, care trebuie inclus in documentatia tehnica.

Ulterior, producatorul intocmeste Declaratia de conformitate, prin care declara pe propria raspundere conformitatea produsului cu prevederile Directivei. Intocmirea Declaratiei de conformitate reprezinta o obligatie legala.

Declaratia de conformitate trebuie sa cuprinda:

 • o trimitere la Directiva,
 • date de identificare ale aparatului,
 • detalii privind producatorul, precum denumirea si adresa acestuia,
 • o trimitere datata la specificatiile pe baza carora este declarata conformitatea aparatului,
 • data emiterii declaratiei,
 • numele si semnatura persoanei autorizate sa reprezinte producatorul (sau pe reprezentantul autorizat al acestuia).

Pentru a gasi un organism notificat numit de catre statele membre pentru a realiza evaluari de conformitate, producatorii ar trebui sa consulte baza de date NANDO (cautarea unui organism notificat se poate face in functie de Directiva sau de tara).

Verificarea conformitatii

Evaluarea conformitatii in cazul aparatelor care fac obiectul Directivei 2014/30/EU se prezinta sub forma unei proceduri de control intern al productiei, realizata de producator. Aceasta presupune verificarea aparatelor si confirmarea faptului ca acestea respecta cerintele privind compatibilitatea electromagnetica definite in Anexa I, sau confirmarea faptului ca standardele europene armonizate relevante au fost aplicate in mod corect.

Detalii despre aceste doua proceduri sunt disponibile in Anexele II si III ale prezentei Directive.

Producatorul intocmeste si semneaza Declaratia UE de conformitate.

De indata ce procedura de evaluare a conformitatii aleasa a fost finalizata, producatorul poate aplica marcajul CE pe produsul sau, respectand instructiunile prezentate in Articolele 16 si 17 ale Directivei.

Documentatia tehnica

Anexa II a prezentei Directive impune producatorului sa intocmeasca documentatia tehnica. Documentele tehnice trebuie sa permita evaluarea conformitatii aparatelor cu cerintele Directivei. Documentatia tehnica trebuie sa cuprinda:

 • o descriere generala a aparatului;
 • desenele de proiectare si de fabricare si schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor etc.;
 • descrieri si explicatii necesare pentru intelegerea respectivelor desene si scheme si a functionarii aparatului;
 • dovezi ale conformitatii cu standardele armonizate (daca este cazul) aplicate integral sau partial;
 • in cazul in care standardele armonizate nu au fost aplicate de catre producator, sau au fost aplicate doar partial, sunt necesare descrieri ale solutiilor adoptate pentru indeplinirea cerintelor esentiale din prezenta directiva, inclusiv o lista a altor specificatii tehnice relevante aplicate;
 • rezultatele calculelor de proiectare, ale examinarilor efectuate, rapoartele de testare, etc;
 • certificatul emis de organismul notificat, in cazul in care a fost urmata procedura prezentata in Anexa III.

Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia in Uniunea Europeana trebuie sa pastreze copii ale documentatiei tehnice pentru o perioada de 10 ani dupa ce ultimul produs a fost introdus pe piata.

Aplicarea marcajului CE

Dupa parcurgerea etapelor necesare, marcajul CE trebuie aplicat pe produs.

Marcajul trebuie sa fie vizibil si lizibil pe produs sau, daca acest lucru nu este posibil datorita naturii produsului, trebuie sa fie aplicat pe ambalaj si pe documentele insotitoare. Marcajul CE consta in initialele ‘CE’ in forma prezentata mai jos:

CE MARCAJ

Elementele ce compun marcajul CE trebuie sa aiba aceeasi dimensiune pe verticala si trebuie sa aiba minim 5 mm. Daca marcajul CE este marit sau micsorat, proportiile reprezentate in imaginea tip grila de mai sus trebuie respectate.

In cazul in care produsul se supune altor directive ce trateaza alte aspecte si ofera si indicatii privind marcajul ‘CE’, documentele insotitoare trebuie sa indice si faptul ca produsul respecta normele din respectivele directive.

Cu toate acestea, atunci cand una sau mai multe directive permit fabricantului, intr-un interval de tranzitie, sa aleaga ce clasificare sa aplice, marcajul ‘CE’ trebuie sa indice doar conformitatea cu acele directive aplicate de catre fabricant. In aceste cazuri, particularitatile directivelor aplicate, asa cum au fost acestea publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, trebuie indicate in acele documente, avize sau instructiuni (emise in conformitate cu directivele respective) care insotesc aceste produse.

Cerere Oferta CISEO - Consultanta Marcaj CE & Certificare de Produs

 • Va rugam sa completati in campul de mai sus urmatoarele detalii: O scurta descriere a produsului / produselor certificate; Ce standarde de produs se aplica? Ce directive europene se aplica? Care este termenul maxim planificat de dvs. pentru obtinerea Marcajului CE?
  Va informam ca datele solicitate mai sus si prin formularele de inscriere sau cererile de aplicare pentru serviciile CISEO si ale partenerilor nostri sunt datele minime necesare pentru satisfacerea cerintelor legale privind intocmirea ofertei, contractului si facturii, pentru exercitarea obiectului legitim de activitate al societatii, inclusiv pentru elaborarea documentelor cerute de ANC, ISCIR, IRCA, SAAS, AMPG si alte organizatii sau organisme de certificare si/sau acreditare nationale sau internationale, sau pentru identificare in cazul eventualelor dispute juridice. Va informam ca depunem toate diligentele pentru a lua masuri in vederea stocarii si prelucrarii datelor cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate, conform legislatiei in vigoare. Durata pastrarii acestor date este conform prevederilor legale. Va puteti exercita oricand, dupa trimiterea acesui formular, urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de stergere, dreptul de a restrictiona procesarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la obiectii, drepturi legate de luarea de decizii automatizate si de profilare. Va informam ca datele dvs. personale sunt utilizate in scopul contactarii in vederea oferirii de servicii de instruire, implementare si certificare. Obiectul nostru de activitate nu se poate desfasura fara prelucrarea acestor date in scopurile mentionate mai sus. In cazul in care nu sunteti de acord, va rugam sa nu transmiteti cererea dvs.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.