Compatibilitatea electromagnetică si Marcajul CE

Directiva 2014/30/EU privind compatibilitatea electromagnetică specifică în detaliu cerințele esențiale pe care trebuie să le respecte un produs pentru ca producătorul să îi poată aplica marcajul CE.

Prin prevederile sale, Directiva 2014/30/EU urmărește să garanteze că echipamentele susceptibile de a produce perturbații electromagnetice sau a căror funcționare este susceptibilă de a fi afectată de astfel de perturbații pot fi utilizate în mediul electromagnetic pentru care au fost create fără a produce perturbații altor echipamente și fără a fi afectate de alte echipamente. Directiva din 2014 aduce actualizări și înlocuiește Directiva 2004/108/EC, care a reglementat anterior acest sector.

Cerințele esențiale privind compatibilitatea electromagnetică pentru echipamente sunt definite în Anexa I a prezentei Directive.

Directiva 2014/30/EU acoperă aparatele puse la dispoziție pe piață ca unități funcționale independente, destinate utilizatorului final și susceptibile de a produce perturbații  electromagnetice sau a căror funcționare este susceptibilă de a fi afectată de astfel de perturbații. Prevederile sale nu se aplică acelor echipamente care sunt proiectate pentru a fi încorporate în instalații fixe și care nu sunt în alt fel disponibile pe piață.

Prevederile Directivei nu se aplică echipamentelor reglementate de Directiva 1999/5/EC. Produsele aeronautice și echipamentele radio folosite de radioamatori sunt, de asemenea, excluse din domeniul de aplicare al prezentei Directive.

Directive

Directiva 2014/30/EU se aplică unei game vaste de echipamente, cuprinzând aparate, sisteme și instalații electrice și electronice.

Pot fi aplicabile și alte Directive, în funcție de caracteristicile specifice ale produselor.

Necesitatea implicării unui organism notificat

Pentru a respecta procedurile de evaluare a conformității din punct de vedere al compatibilității electromagnetice, producătorul este obligat să evalueze aparatul (sub aspectul compatibilității electromagnetice). Directiva 2014/30/EU nu impune intervenția unui organism notificat. Cu toate acestea, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia în Uniunea Europeană poate înainta documentația tehnică unui organism notificat, care o va verifica și va stabili dacă documentația tehnică demonstrează în mod corespunzător că au fost respectate cerințele prezentei Directive. În cazul în care evaluarea atestă respectarea cerințelor, organismul notificat va emite producătorului un certificat, care trebuie inclus în documentația tehnică.

Ulterior, producătorul întocmește Declarația de conformitate, prin care declară pe propria răspundere conformitatea produsului cu prevederile Directivei. Întocmirea Declarației de conformitate reprezintă o obligație legală.

Declarația de conformitate trebuie să cuprindă:

 • o trimitere la Directivă,
 • date de identificare ale aparatului,
 • detalii privind producătorul, precum denumirea și adresa acestuia,
 • o trimitere datată la specificațiile pe baza cărora este declarată conformitatea aparatului,
 • data emiterii declarației,
 • numele și semnătura persoanei autorizate să reprezinte producătorul (sau pe reprezentantul autorizat al acestuia).

Pentru a găsi un organism notificat numit de către statele membre pentru a realiza evaluări de conformitate, producătorii ar trebui să consulte baza de date NANDO (căutarea unui organism notificat se poate face în funcție de Directivă sau de țară).

Verificarea conformității

Evaluarea conformității în cazul aparatelor care fac obiectul Directivei 2014/30/EU se prezintă sub forma unei proceduri de control intern al producției, realizată de producător. Aceasta presupune verificarea aparatelor și confirmarea faptului că acestea respectă cerințele privind compatibilitatea electromagnetică definite în Anexa I, sau confirmarea faptului că standardele europene armonizate relevante au fost aplicate în mod corect.

Detalii despre aceste două proceduri sunt disponibile în Anexele II și III ale prezentei Directive.

Producătorul întocmește și semnează Declarația UE de conformitate.

De îndată ce procedura de evaluare a conformității aleasă a fost finalizată, producătorul poate aplica marcajul CE pe produsul său, respectând instrucțiunile prezentate în Articolele 16 și 17 ale Directivei.

Documentația tehnică

Anexa II a prezentei Directive impune producătorului să întocmească documentația tehnică. Documentele tehnice trebuie să permită evaluarea conformității aparatelor cu cerințele Directivei. Documentația tehnică trebuie să cuprindă:

 • o descriere generală a aparatului;
 • desenele de proiectare și de fabricare și schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor etc.;
 • descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea respectivelor desene și scheme și a funcționării aparatului;
 • dovezi ale conformității cu standardele armonizate (dacă este cazul) aplicate integral sau parțial;
 • în cazul în care standardele armonizate nu au fost aplicate de către producător, sau au fost aplicate doar parțial, sunt necesare descrieri ale soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea cerințelor esențiale din prezenta directivă, inclusiv o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate;
 • rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate, rapoartele de testare, etc;
 • certificatul emis de organismul notificat, în cazul în care a fost urmată procedura prezentată în Anexa III.

Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia în Uniunea Europeană trebuie să păstreze copii ale documentației tehnice pentru o perioadă de 10 ani după ce ultimul produs a fost introdus pe piață.

Aplicarea marcajului CE

După parcurgerea etapelor necesare, marcajul CE trebuie aplicat pe produs.

Marcajul trebuie să fie vizibil și lizibil pe produs sau, dacă acest lucru nu este posibil datorită naturii produsului, trebuie să fie aplicat pe ambalaj și pe documentele însoțitoare. Marcajul CE constă în inițialele ‘CE’ în forma prezentată mai jos:

CE MARCAJ

Elementele ce compun marcajul CE trebuie să aibă aceeași dimensiune pe verticală și trebuie să aibă minim 5 mm. Dacă marcajul CE este mărit sau micșorat, proporțiile reprezentate în imaginea tip grilă de mai sus trebuie respectate.

În cazul în care produsul se supune altor directive ce tratează alte aspecte și oferă și indicații privind marcajul ‘CE’, documentele însoțitoare trebuie să indice și faptul că produsul respectă normele din respectivele directive.

Cu toate acestea, atunci când una sau mai multe directive permit fabricantului, într-un interval de tranziție, să aleagă ce clasificare să aplice, marcajul ‘CE’ trebuie să indice doar conformitatea cu acele directive aplicate de către fabricant. În aceste cazuri, particularitățile directivelor aplicate, așa cum au fost acestea publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, trebuie indicate în acele documente, avize sau instrucțiuni (emise în conformitate cu directivele respective) care însoțesc aceste produse.

Cerere Oferta CISEO - Consultanta Marcaj CE & Certificare de Produs

 • Va rugam sa completati in campul de mai sus urmatoarele detalii: O scurta descriere a produsului / produselor certificate; Ce standarde de produs se aplica? Ce directive europene se aplica? Care este termenul maxim planificat de dvs. pentru obtinerea Marcajului CE?
  Va informam ca datele solicitate mai sus si prin formularele de inscriere sau cererile de aplicare pentru serviciile CISEO si ale partenerilor nostri sunt datele minime necesare pentru satisfacerea cerintelor legale privind intocmirea ofertei, contractului si facturii, pentru exercitarea obiectului legitim de activitate al societatii, inclusiv pentru elaborarea documentelor cerute de ANC, ISCIR, IRCA, SAAS, AMPG si alte organizatii sau organisme de certificare si/sau acreditare nationale sau internationale, sau pentru identificare in cazul eventualelor dispute juridice. Va informam ca depunem toate diligentele pentru a lua masuri in vederea stocarii si prelucrarii datelor cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate, conform legislatiei in vigoare. Durata pastrarii acestor date este conform prevederilor legale. Va puteti exercita oricand, dupa trimiterea acesui formular, urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de stergere, dreptul de a restrictiona procesarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la obiectii, drepturi legate de luarea de decizii automatizate si de profilare. Va informam ca datele dvs. personale sunt utilizate in scopul contactarii in vederea oferirii de servicii de instruire, implementare si certificare. Obiectul nostru de activitate nu se poate desfasura fara prelucrarea acestor date in scopurile mentionate mai sus. In cazul in care nu sunteti de acord, va rugam sa nu transmiteti cererea dvs.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.