CUPRINS GHID ALBASTRU

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Editia in limba romana
Anul 59
C 272
Comunicari si informari 26 iulie 2016

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUTIILE, ORGANELE SI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE
COMISIA EUROPEANĂ

COMUNICARE A COMISIEI
„Ghidul albastru” din 2016 referitor la punerea in aplicare a normelor UE privind produsele
(Text cu relevanta pentru SEE)
(2016/C 272/01)

 

CUPRINS GHID ALBASTRU

 

1. REGLEMENTAREA LIBEREI CIRCULATII A MĂRFURILOR

 

1.1. Perspectiva istorica

1.1.1. „Vechea abordare”

1.1.2. Recunoastere reciproca

1.1.3. „Noua abordare” si „abordarea globala”

1.2. „Noul cadru legislativ”

1.2.1. Conceptul

1.2.2. Caracterul juridic al actelor din noul cadrul legislativ si legatura acestora cu alte acte legislative ale

UE

1.2.3. Un sistem integrat

1.3. Directiva privind siguranta generala a produselor

1.4. Legislatia privind raspunderea pentru produsele cu defect

1.5. Domeniul de aplicare a ghidului

 

2. IN CE CAZURI SE APLICĂ LEGISLATIA DE ARMONIZARE A UNIUNII PRIVIND PRODUSELE?

 

2.1. Produse reglementate

2.2. Punerea la dispozitie pe piata

2.3. Introducerea pe piata

2.4. Produse importate din tari din afara UE

2.5. Punerea in functiune sau utilizarea (si instalarea)

2.6. Aplicarea simultana a unor acte de armonizare a Uniunii

2.7. Utilizare prevazuta/utilizare incorecta

2.8. Aplicare geografica [state AELS/SEE, tari si teritorii de peste mari (TTPM), Turcia]

2.8.1. State membre si tari si teritorii de peste mari

2.8.2. State AELS/SEE

2.8.3. Monaco, San Marino si Andorra

2.8.4. Turcia

2.9. Perioade de tranzitie in cazul unor reglementari UE noi sau revizuite

3. ACTORII DIN LANTUL DE FURNIZARE A PRODUSELOR SI OBLIGATIILE ACESTORA

Legislatia de armonizare a Uniunii defineste producatorul, reprezentantul autorizat, importatorul si distribuitorul ca
„operatori economici”.

3.1. Producatorul

3.2. Reprezentantul autorizat

3.3. Importatorul

3.4. Distribuitorul

3.5. Alti intermediari: Prestatori de servicii intermediari in temeiul Directivei privind comertul electronic 

3.6. Utilizatorul final

4. CERINTE IN MATERIE DE PRODUSE

 

4.1. Cerinte esentiale in materie de produse

4.1.1. Definirea cerintelor esentiale

4.1.2. Conformitatea cu cerintele esentiale: standarde armonizate

4.1.3. Conformitatea cu cerintele esentiale: alte posibilitati

4.2. Cerinte in materie de trasabilitate

4.2.1. De ce este importanta trasabilitatea?

4.2.2. Dispozitii in materie de trasabilitate

4.3. Documentatia tehnica

4.4. Declaratia de conformitate ue

4.5. Cerinte in materie de marcaj CE

4.5.1. Marcajul CE

4.5.2. Alte marcaje obligatorii

5. EVALUAREA CONFORMITĂTII

 

5.1. Module de evaluare a conformitatii

5.1.1. In ce consta evaluarea conformitatii?

5.1.2. Structura modulara a evaluarii conformitatii in legislatia de armonizare a Uniunii

5.1.3. Actorii care intervin in evaluarea conformitatii – Locul evaluarii conformitatii in lantul de

furnizare

5.1.4. Modulele si variantele acestora

5.1.5. Proceduri cu unul sau doua module – Proceduri bazate pe tip (examinare UE de tip)

5.1.6. Module bazate pe asigurarea calitatii

5.1.7. Prezentare generala a modulelor

5.1.8. Prezentare generala a procedurilor

5.1.9. Principii care justifica alegerea modulelor adecvate

5.2. Organisme de evaluare a conformitatii

5.2.1. Organisme de evaluare a conformitatii si organisme notificate

5.2.2. Roluri si responsabilitati

5.2.3. Competenta organismelor notificate

5.2.4. Coordonare intre organismele notificate

5.2.5. Subcontractarea de catre organismele notificate

5.2.6. Organisme interne acreditate

5.3. Notificare

5.3.1. Autoritati de notificare

5.3.2. Procesul de notificare

5.3.3. Publicarea de catre Comisie – site-ul web al NANDO

5.3.4. Monitorizarea competentei organismelor notificate – Suspendare – Retragere – Recurs

6. ACREDITAREA

6.1. De ce este necesara acreditarea?

6.2. Ce este acreditarea?

6.3. Domeniul de aplicare a acreditarii

6.4. Acreditarea in temeiul Regulamentului (CE) nr. 765/2008

6.4.1. Organisme nationale de acreditare

6.4.2. Caracterul neconcurential si necomercial al organismelor nationale de acreditare

6.5. Infrastructura europeana de acreditare

6.5.1. Scheme sectoriale de acreditare

6.5.2. Evaluarea LA NIVEL DE OMOLOGI

6.5.3. Prezumtia de conformitate pentru organismele nationale de acreditare

6.5.4. Rolul EA in sprijinirea si armonizarea practicilor in materie de armonizare aplicate in Europa

6.6. Acreditarea transfrontaliera

6.7. Acreditarea in contextul international

6.7.1. Cooperarea intre organismele de acreditare

6.7.2. Impactul asupra relatiilor comerciale in domeniul evaluarii conformitatii intre UE si tarile terte

7. SUPRAVEGHEREA PIETEI

7.1. De ce este necesara supravegherea pietei?

7.2. Controale efectuate de autoritatile de supraveghere a pietei

7.3. Controlul vamal al produselor importate din tari terte

7.4. Responsabilitatile statelor membre

7.4.1. Infrastructuri nationale

7.4.2. Programele nationale de supraveghere a pietei (NMSP) si reexaminarea activitatilor

7.4.3. Informarea publicului

7.4.4. Procedurile de supraveghere a pietei

7.4.5. Masuri corective – interdictii – retrageri – rechemari

7.4.6. Sanctiuni

7.5. Cooperarea intre statele membre si Comisia Europeana

7.5.1. Mecanismele de salvgardare

7.5.2. Aplicarea mecanismelor de salvgardare etapa cu etapa

7.5.3. Asistenta reciproca, cooperarea administrativa si schimbul de informatii intre statele membre

7.5.4. Sistemul de alerta rapida pentru produsele nealimentare care prezinta un risc

7.5.5. ICSMS

7.5.6. Dispozitive medicale: sistem de vigilenta

8. LIBERA CIRCULATIE A PRODUSELOR IN CADRUL UE

 

8.1. Clauza de libera circulatie

8.2. Limite si restrictii

 

9. ASPECTE INTERNATIONALE ALE LEGISLATIEI UE PRIVIND PRODUSELE

9.1. Acorduri privind evaluarea conformitatii si acceptarea (ACAA)

9.2. Acorduri de recunoastere reciproca (MRA)

9.2.1. Caracteristici principale

9.2.2. MRA UE-Elvetia

9.2.3. Statele AELS/SEE: Acorduri de recunoastere reciproca si acorduri privind evaluarea conformitatii si

acceptarea

ANEXE

 

ANEXA I – Legislatia UE la care se face referire in prezentul ghid (lista neexhaustiva)

ANEXA II – Documente de orientare suplimentare

ANEXA III – Adrese web utile

ANEXA IV – Proceduri de evaluare a conformitatii (module extrase din Decizia nr. 768/2008/CE)

ANEXA V – Relatia dintre standardul ISO 9001 si modulele care impun existenta unui sistem de evaluare a

calitatii

ANEXA VI – Utilizarea standardelor armonizate pentru a evalua competenta organismelor de evaluare a

conformitatii

ANEXA VII – Intrebari frecvente cu privire la marcajul CE

Sursa: „Ghidul albastru” din 2016 referitor la punerea in aplicare a normelor UE privind produsele (http://ec.europa.eu)