CUPRINS GHID ALBASTRU

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediția în limba română
Anul 59
C 272
Comunicări și informări 26 iulie 2016

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE
COMISIA EUROPEANĂ

COMUNICARE A COMISIEI
„Ghidul albastru” din 2016 referitor la punerea în aplicare a normelor UE privind produsele
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2016/C 272/01)

 

CUPRINS GHID ALBASTRU

 

1. REGLEMENTAREA LIBEREI CIRCULAȚII A MĂRFURILOR

 

1.1. Perspectivă istorică

1.1.1. „Vechea abordare”

1.1.2. Recunoaștere reciprocă

1.1.3. „Noua abordare” și „abordarea globală”

1.2. „Noul cadru legislativ”

1.2.1. Conceptul

1.2.2. Caracterul juridic al actelor din noul cadrul legislativ și legătura acestora cu alte acte legislative ale

UE

1.2.3. Un sistem integrat

1.3. Directiva privind siguranța generală a produselor

1.4. Legislația privind răspunderea pentru produsele cu defect

1.5. Domeniul de aplicare a ghidului

 

2. ÎN CE CAZURI SE APLICĂ LEGISLAȚIA DE ARMONIZARE A UNIUNII PRIVIND PRODUSELE?

 

2.1. Produse reglementate

2.2. Punerea la dispoziție pe piață

2.3. Introducerea pe piață

2.4. Produse importate din țări din afara UE

2.5. Punerea în funcțiune sau utilizarea (și instalarea)

2.6. Aplicarea simultană a unor acte de armonizare a Uniunii

2.7. Utilizare prevăzută/utilizare incorectă

2.8. Aplicare geografică [state AELS/SEE, țări și teritorii de peste mări (TTPM), Turcia]

2.8.1. State membre și țări și teritorii de peste mări

2.8.2. State AELS/SEE

2.8.3. Monaco, San Marino și Andorra

2.8.4. Turcia

2.9. Perioade de tranziție în cazul unor reglementări UE noi sau revizuite

3. ACTORII DIN LANȚUL DE FURNIZARE A PRODUSELOR ȘI OBLIGAȚIILE ACESTORA

Legislația de armonizare a Uniunii definește producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul și distribuitorul ca
„operatori economici”.

3.1. Producătorul

3.2. Reprezentantul autorizat

3.3. Importatorul

3.4. Distribuitorul

3.5. Alți intermediari: Prestatori de servicii intermediari în temeiul Directivei privind comerțul electronic 

3.6. Utilizatorul final

4. CERINȚE ÎN MATERIE DE PRODUSE

 

4.1. Cerințe esențiale în materie de produse

4.1.1. Definirea cerințelor esențiale

4.1.2. Conformitatea cu cerințele esențiale: standarde armonizate

4.1.3. Conformitatea cu cerințele esențiale: alte posibilități

4.2. Cerințe în materie de trasabilitate

4.2.1. De ce este importantă trasabilitatea?

4.2.2. Dispoziții în materie de trasabilitate

4.3. Documentația tehnică

4.4. Declarația de conformitate ue

4.5. Cerințe în materie de marcaj CE

4.5.1. Marcajul CE

4.5.2. Alte marcaje obligatorii

5. EVALUAREA CONFORMITĂȚII

 

5.1. Module de evaluare a conformității

5.1.1. În ce constă evaluarea conformității?

5.1.2. Structura modulară a evaluării conformității în legislația de armonizare a Uniunii

5.1.3. Actorii care intervin în evaluarea conformității – Locul evaluării conformității în lanțul de

furnizare

5.1.4. Modulele și variantele acestora

5.1.5. Proceduri cu unul sau două module – Proceduri bazate pe tip (examinare UE de tip)

5.1.6. Module bazate pe asigurarea calității

5.1.7. Prezentare generală a modulelor

5.1.8. Prezentare generală a procedurilor

5.1.9. Principii care justifică alegerea modulelor adecvate

5.2. Organisme de evaluare a conformității

5.2.1. Organisme de evaluare a conformității și organisme notificate

5.2.2. Roluri și responsabilități

5.2.3. Competența organismelor notificate

5.2.4. Coordonare între organismele notificate

5.2.5. Subcontractarea de către organismele notificate

5.2.6. Organisme interne acreditate

5.3. Notificare

5.3.1. Autorități de notificare

5.3.2. Procesul de notificare

5.3.3. Publicarea de către Comisie – site-ul web al NANDO

5.3.4. Monitorizarea competenței organismelor notificate – Suspendare – Retragere – Recurs

6. ACREDITAREA

6.1. De ce este necesară acreditarea?

6.2. Ce este acreditarea?

6.3. Domeniul de aplicare a acreditării

6.4. Acreditarea în temeiul Regulamentului (CE) nr. 765/2008

6.4.1. Organisme naționale de acreditare

6.4.2. Caracterul neconcurențial și necomercial al organismelor naționale de acreditare

6.5. Infrastructura europeană de acreditare

6.5.1. Scheme sectoriale de acreditare

6.5.2. Evaluarea LA NIVEL DE OMOLOGI

6.5.3. Prezumția de conformitate pentru organismele naționale de acreditare

6.5.4. Rolul EA în sprijinirea și armonizarea practicilor în materie de armonizare aplicate în Europa

6.6. Acreditarea transfrontalieră

6.7. Acreditarea în contextul internațional

6.7.1. Cooperarea între organismele de acreditare

6.7.2. Impactul asupra relațiilor comerciale în domeniul evaluării conformității între UE și țările terțe

7. SUPRAVEGHEREA PIEȚEI

7.1. De ce este necesară supravegherea pieței?

7.2. Controale efectuate de autoritățile de supraveghere a pieței

7.3. Controlul vamal al produselor importate din țări terțe

7.4. Responsabilitățile statelor membre

7.4.1. Infrastructuri naționale

7.4.2. Programele naționale de supraveghere a pieței (NMSP) și reexaminarea activităților

7.4.3. Informarea publicului

7.4.4. Procedurile de supraveghere a pieței

7.4.5. Măsuri corective – interdicții – retrageri – rechemări

7.4.6. Sancțiuni

7.5. Cooperarea între statele membre și Comisia Europeană

7.5.1. Mecanismele de salvgardare

7.5.2. Aplicarea mecanismelor de salvgardare etapă cu etapă

7.5.3. Asistența reciprocă, cooperarea administrativă și schimbul de informații între statele membre

7.5.4. Sistemul de alertă rapidă pentru produsele nealimentare care prezintă un risc

7.5.5. ICSMS

7.5.6. Dispozitive medicale: sistem de vigilență

8. LIBERA CIRCULAȚIE A PRODUSELOR ÎN CADRUL UE

 

8.1. Clauza de liberă circulație

8.2. Limite și restricții

 

9. ASPECTE INTERNAȚIONALE ALE LEGISLAȚIEI UE PRIVIND PRODUSELE

9.1. Acorduri privind evaluarea conformității și acceptarea (ACAA)

9.2. Acorduri de recunoaștere reciprocă (MRA)

9.2.1. Caracteristici principale

9.2.2. MRA UE-Elveția

9.2.3. Statele AELS/SEE: Acorduri de recunoaștere reciprocă și acorduri privind evaluarea conformității și

acceptarea

ANEXE

 

ANEXA I – Legislația UE la care se face referire în prezentul ghid (listă neexhaustivă)

ANEXA II – Documente de orientare suplimentare

ANEXA III – Adrese web utile

ANEXA IV – Proceduri de evaluare a conformității (module extrase din Decizia nr. 768/2008/CE)

ANEXA V – Relația dintre standardul ISO 9001 și modulele care impun existența unui sistem de evaluare a

calității

ANEXA VI – Utilizarea standardelor armonizate pentru a evalua competența organismelor de evaluare a

conformității

ANEXA VII – Întrebări frecvente cu privire la marcajul CE

Sursa: „Ghidul albastru” din 2016 referitor la punerea în aplicare a normelor UE privind produsele (http://ec.europa.eu)