2.10. DISPOZITII TRANZITORII PENTRU DECLARATIA DE CONFORMITATE UE CA URMARE A ALINIERII LA DECIZIA 768/2008/CE

  2.10. DISPOZITII TRANZITORII PENTRU DECLARATIA DE CONFORMITATE UE CA URMARE A ALINIERII LA DECIZIA 768/2008/CE

Legislatia de armonizare a Uniunii nu prevede in mod necesar o solutie de tranzitie pentru informatiile care trebuie sa figureze in declaratia de conformitate UE atunci cand legislatia existenta este inlocuita cu una noua. Acest lucru este valabil pentru directivele care au fost revizuite pentru a fi aliniate la dispozitiile de referinta din Decizia nr. 768/2008/CE (89). In cazul celor mai multe dintre aceste directive, cerintele esentiale nu sunt modificate si nu exista o perioada de tranzitie pentru a se face trimitere la directivele vechi sau noi. In plus, atunci cand este cazul, directivele aliniate stipuleaza ca certificatele eliberate in conformitate cu vechea directiva raman valabile in temeiul noii directive. Incepand cu intrarea in vigoare a acestora, declaratia de conformitate UE trebuie sa includa o trimitere la noile directive pentru produsele introduse pe piata care urmeaza sa fie considerate conforme.

In majoritatea cazurilor, legislatia de armonizare a Uniunii prevede continutul minim obligatoriu al declaratiei de conformitate UE, insa adaugarea de informatii suplimentare utile este o practica general acceptata. Producatorii pot utiliza aceasta flexibilitate si pot incepe sa utilizeze noul model de structura prevazut in anexele la directivele aliniate inainte de intrarea lor in vigoare. In cazul in care produsele sunt conforme cu cerintele vechilor si noilor directive, operatorii economici ar putea face trimitere la cele doua directive in declaratia de conformitate UE (directivele „vechi” si directivele aliniate), indicand perioadele de aplicare corespunzatoare pentru fiecare dintre directive. De exemplu, pentru un produs care intra in domeniul de aplicare al Directivei 2014/30/UE, declaratia de conformitate UE ar putea sa contina urmatoarea declaratie:

„Obiectul declaratiei descris mai sus este in conformitate cu legislatia relevanta de armonizare a Uniunii: Directiva2004/108/CE (pana la 19 aprilie 2016) si Directiva 2014/30/UE (din 20 aprilie 2016).”

NOTE:

(89) In februarie 2014, a fost adoptat un „pachet de aliniere” constand din opt directive. Directivele din pachetul de aliniere vor deveni aplicabile la data de 20 aprilie 2016 si cerintele lor esentiale nu se modifica. Acest pachet include Directiva 2014/35/UE (joasa tensiune); Directiva 2014/30/UE (compatibilitate electromagnetica); Directiva 2014/34/UE (ATEX); Directiva 2014/33/UE (ascensoare); Directiva2014/29/UE (recipiente simple sub presiune); Directiva 2014/32/UE (mijloace de masurare); Directiva 2014/31/UE (aparate de cantarit cu functionare neautomata); Directiva 2014/28/UE (explozivi de uz civil). Directiva 2013/29/UE (articole pirotehnice) a fost, de asemenea, aliniata la Decizia nr. 768/2008/CE si a devenit aplicabila la 1 iulie 2015.

Sursa: „Ghidul albastru” din 2016 referitor la punerea in aplicare a normelor UE privind produsele (http://ec.europa.eu)