Documentatia si certificatele ISO 9001 si ISO 14001, documente obligatorii in cadrul procedurii de solicitare a unui atestat ANRE

Documentatia si certificatele ISO 9001 si ISO 14001 sunt documente obligatorii solicitate in cadrul procedurii de atestare ANRE, conform regulamentului in vigoare.

Regulamentul ANRE pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice, in vigoare din 2014, (actualizat conform modificarilor Ordinului ANRE nr.4/2014) , prevede ca solicitantii trebuie sa faca dovada existentei unui sistem de management al calitatii (SMC) sau a unui sistem integrat Calitate (SMC) si de Mediu (SMM), certificat de una dintre societatile acreditate de RENAR sau alt organism similar pe plan international, din care sa reiasa ca solicitantul desfasoara activitatile supuse atestarii in conditiile standardelor SR EN ISO 9001 si SR EN ISO 14001.

Astfel, printre documentele obligatorii ce se depun la dosar, in cadrul procedurii de solicitare a unui atestat ANRE, se afla si urmatoarele documente ISO:

Certificat ISO 9001
Certificat ISO 14001
Documentatie ISO – Manualul Calitatii, Manualul de Mediu, procedurile de sistem, procedurile operationale si instructiunile tehnice de lucru pentru activitatile supuse atestarii – Implementare ISO 9001, Implementare ISO 14001

Mai multe detalii despre legislatia Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), in vigoare din anul 2014, pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice, pot fi gasite pe site-ul CISEO aici: Legislatie ANRE – instalatii electrice .