Echipamentele electrice de joasă tensiune si Marcajul CE

Directiva 2014/35/EU specifică în detaliu cerințele esențiale pe care trebuie să le respecte un produs pentru ca producătorul să îi poată aplica marcajul CE.

Directiva 2014/35/EU are drept scop înlăturarea tuturor obstacolelor din calea comercializării echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune pe piața UE, garantând totodată că aceste echipamente oferă cel mai înalt grad de siguranță posibil.

Echipamentele electrice de joasă tensiune sunt definite ca echipamente electrice destinate utilizării la o tensiune nominală cuprinsă între 50 și 1 000 V pentru curentul electric alternativ și între 75 și 1 500 V pentru curentul electric continuu. Anexa II la Directivă cuprinde o listă a echipamentelor ce nu fac obiectul său, incluzând piese electrice pentru ascensoare de materiale și de persoane, contoare de electricitate, fișe și prize de uz casnic.

Directiva 2014/35/EU specifică faptul că echipamentele electrice nu trebuie să prezinte riscuri pentru sănătatea sau securitatea persoanelor, a animalelor domestice sau a bunurilor, atunci când “sunt instalate și întreținute corespunzător și sunt folosite în scopul pentru care au fost create”. Obiectivele cheie privind securitatea echipamentelor sunt prezentate în Anexa I.

Este necesară consultarea Directivei pentru a garanta că produsul este conform cu toate cerințele esențiale.

Directive

În cazul în care produsele dumneavoastră fac parte din categoria echipamentelor electrice de joasă tensiune (echipamente electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune), se aplică Directiva 2014/35/EU.

Pot fi aplicabile și alte Directive, în funcție de caracteristicile specifice ale produselor.

Necesitatea implicării unui organism notificat

Atunci când un echipament electric este plasat pe piața UE, producătorul poartă responsabilitatea de a se asigura că produsele sunt conforme cu cerințele legale aplicabile. Nu există o procedură de evaluare a conformității în Directiva 2014/35/EU care să impună intervenția unui organism notificat.

Verificarea conformității

Evaluarea conformității în cazul produselor care fac obiectul Directivei 2014/35/EU se prezintă sub forma unei proceduri de control intern al producției, realizat de producător, fără necesitatea de a implica o terță parte. Detaliile referitoare la această procedură sunt expuse în Anexa III a Directivei.

Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia în UE trebuie să întocmească și să semneze Declarația UE de conformitate.

Anexa IV a Directivei descrie conținutul Declarației UE de conformitate, după cum urmează:

 • Modelul de produs/produsul (numărul produsului, al tipului, al lotului sau numărul de serie);
 • Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat;
 • Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului;
 • Obiectul declarației (identificarea echipamentului electric permițând trasabilitatea; poate include, dacă este necesar, o imagine color, suficient de clară pentru identificarea echipamentului electric);
 • Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii;
 • Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite sau trimiteri la celelalte specificații tehnice în legătură cu care se declară conformitatea;
 • Informații suplimentare.

Declarația de conformitate trebuie redactată în cel puțin o limbă oficială a Uniunii Europene.

Documentația tehnică

După ce evaluarea produsului a fost realizată, procedura de evaluare trebuie documentată în conformitate cu prevederile Directivei 2014/35/EU, Anexa III, Nr. 2.

Documentele tehnice trebuie să permită evaluarea conformității produsului cu cerințele Directivei. Acestea trebuie să acopere, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea și funcționarea echipamentelor electrice. Documentația tehnică ar trebui să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

 • o descriere generală a echipamentelor electrice,
 • desenele de proiectare și de fabricare și schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor etc.,
 • descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea acelor desene și scheme și a funcționării echipamentelor electrice,
 • o listă a standardelor armonizate aplicate integral sau parțial, sau a standardelor internaționale sau naționale menționate în Articolele 13 și 14, iar în cazurile în care respectivele standarde armonizate sau standarde internaționale sau naționale nu au fost aplicate, descrierile soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea obiectivelor privind securitatea ale prezentei Directive, inclusiv o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate,
 • rezultatele calculelor de proiectare realizate, ale examinărilor efectuate etc; și
 • rapoarte de testare.

Producătorii sau reprezentanții autorizați ai acestora păstrează documentația tehnică pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentelor electrice.

Aplicarea marcajului CE

După parcurgerea etapelor necesare, marcajul CE trebuie aplicat pe produs.

Marcajul trebuie să fie vizibil și lizibil pe produs sau, dacă acest lucru nu este posibil datorită naturii produsului, trebuie să fie aplicat pe ambalaj și pe documentele însoțitoare.

Marcajul CE constă în inițialele ‘CE’ în forma prezentată mai jos:

CE MARCAJ

Elementele ce compun marcajul CE trebuie să aibă aceeași dimensiune pe verticală și trebuie să aibă minim 5 mm. Dacă marcajul CE este mărit sau micșorat, proporțiile reprezentate în imaginea tip grilă de mai sus trebuie respectate.

În cazul în care produsul se supune altor directive ce tratează alte aspecte și oferă și indicații privind marcajul ‘CE’, documentele însoțitoare trebuie să indice și faptul că produsul respectă normele din respectivele directive.

Cu toate acestea, atunci când una sau mai multe directive permit fabricantului, într-un interval de tranziție, să aleagă ce clasificare să aplice, marcajul ‘CE’ trebuie să indice doar conformitatea cu acele directive aplicate de către fabricant. În aceste cazuri, particularitățile directivelor aplicate, așa cum au fost acestea publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, trebuie indicate în acele documente, avize sau instrucțiuni (emise în conformitate cu directivele respective) care însoțesc aceste produse.

Cerere Oferta CISEO - Consultanta Marcaj CE & Certificare de Produs

 • Va rugam sa completati in campul de mai sus urmatoarele detalii: O scurta descriere a produsului / produselor certificate; Ce standarde de produs se aplica? Ce directive europene se aplica? Care este termenul maxim planificat de dvs. pentru obtinerea Marcajului CE?
  Va informam ca datele solicitate mai sus si prin formularele de inscriere sau cererile de aplicare pentru serviciile CISEO si ale partenerilor nostri sunt datele minime necesare pentru satisfacerea cerintelor legale privind intocmirea ofertei, contractului si facturii, pentru exercitarea obiectului legitim de activitate al societatii, inclusiv pentru elaborarea documentelor cerute de ANC, ISCIR, IRCA, SAAS, AMPG si alte organizatii sau organisme de certificare si/sau acreditare nationale sau internationale, sau pentru identificare in cazul eventualelor dispute juridice. Va informam ca depunem toate diligentele pentru a lua masuri in vederea stocarii si prelucrarii datelor cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate, conform legislatiei in vigoare. Durata pastrarii acestor date este conform prevederilor legale. Va puteti exercita oricand, dupa trimiterea acesui formular, urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de stergere, dreptul de a restrictiona procesarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la obiectii, drepturi legate de luarea de decizii automatizate si de profilare. Va informam ca datele dvs. personale sunt utilizate in scopul contactarii in vederea oferirii de servicii de instruire, implementare si certificare. Obiectul nostru de activitate nu se poate desfasura fara prelucrarea acestor date in scopurile mentionate mai sus. In cazul in care nu sunteti de acord, va rugam sa nu transmiteti cererea dvs.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.