Echipamentele electrice de joasa tensiune si Marcajul CE

Directiva 2014/35/EU specifica in detaliu cerintele esentiale pe care trebuie sa le respecte un produs pentru ca producatorul sa ii poata aplica marcajul CE.

Directiva 2014/35/EU are drept scop inlaturarea tuturor obstacolelor din calea comercializarii echipamentelor electrice destinate utilizarii in cadrul unor anumite limite de tensiune pe piata UE, garantand totodata ca aceste echipamente ofera cel mai inalt grad de siguranta posibil.

Echipamentele electrice de joasa tensiune sunt definite ca echipamente electrice destinate utilizarii la o tensiune nominala cuprinsa intre 50 si 1 000 V pentru curentul electric alternativ si intre 75 si 1 500 V pentru curentul electric continuu. Anexa II la Directiva cuprinde o lista a echipamentelor ce nu fac obiectul sau, incluzand piese electrice pentru ascensoare de materiale si de persoane, contoare de electricitate, fise si prize de uz casnic.

Directiva 2014/35/EU specifica faptul ca echipamentele electrice nu trebuie sa prezinte riscuri pentru sanatatea sau securitatea persoanelor, a animalelor domestice sau a bunurilor, atunci cand “sunt instalate si intretinute corespunzator si sunt folosite in scopul pentru care au fost create”. Obiectivele cheie privind securitatea echipamentelor sunt prezentate in Anexa I.

Este necesara consultarea Directivei pentru a garanta ca produsul este conform cu toate cerintele esentiale.

Directive

In cazul in care produsele dumneavoastra fac parte din categoria echipamentelor electrice de joasa tensiune (echipamente electrice destinate utilizarii in cadrul unor anumite limite de tensiune), se aplica Directiva 2014/35/EU.

Pot fi aplicabile si alte Directive, in functie de caracteristicile specifice ale produselor.

Necesitatea implicarii unui organism notificat

Atunci cand un echipament electric este plasat pe piata UE, producatorul poarta responsabilitatea de a se asigura ca produsele sunt conforme cu cerintele legale aplicabile. Nu exista o procedura de evaluare a conformitatii in Directiva 2014/35/EU care sa impuna interventia unui organism notificat.

Verificarea conformitatii

Evaluarea conformitatii in cazul produselor care fac obiectul Directivei 2014/35/EU se prezinta sub forma unei proceduri de control intern al productiei, realizat de producator, fara necesitatea de a implica o terta parte. Detaliile referitoare la aceasta procedura sunt expuse in Anexa III a Directivei.

Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia in UE trebuie sa intocmeasca si sa semneze Declaratia UE de conformitate.

Anexa IV a Directivei descrie continutul Declaratiei UE de conformitate, dupa cum urmeaza:

 • Modelul de produs/produsul (numarul produsului, al tipului, al lotului sau numarul de serie);
 • Denumirea si adresa producatorului sau a reprezentantului sau autorizat;
 • Prezenta declaratie de conformitate este emisa pe raspunderea exclusiva a producatorului;
 • Obiectul declaratiei (identificarea echipamentului electric permitand trasabilitatea; poate include, daca este necesar, o imagine color, suficient de clara pentru identificarea echipamentului electric);
 • Obiectul declaratiei descris mai sus este in conformitate cu legislatia relevanta de armonizare a Uniunii;
 • Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite sau trimiteri la celelalte specificatii tehnice in legatura cu care se declara conformitatea;
 • Informatii suplimentare.

Declaratia de conformitate trebuie redactata in cel putin o limba oficiala a Uniunii Europene.

Documentatia tehnica

Dupa ce evaluarea produsului a fost realizata, procedura de evaluare trebuie documentata in conformitate cu prevederile Directivei 2014/35/EU, Anexa III, Nr. 2.

Documentele tehnice trebuie sa permita evaluarea conformitatii produsului cu cerintele Directivei. Acestea trebuie sa acopere, in masura in care acest lucru este relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea si functionarea echipamentelor electrice. Documentatia tehnica ar trebui sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:

 • o descriere generala a echipamentelor electrice,
 • desenele de proiectare si de fabricare si schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor etc.,
 • descrieri si explicatii necesare pentru intelegerea acelor desene si scheme si a functionarii echipamentelor electrice,
 • o lista a standardelor armonizate aplicate integral sau partial, sau a standardelor internationale sau nationale mentionate in Articolele 13 si 14, iar in cazurile in care respectivele standarde armonizate sau standarde internationale sau nationale nu au fost aplicate, descrierile solutiilor adoptate pentru indeplinirea obiectivelor privind securitatea ale prezentei Directive, inclusiv o lista a altor specificatii tehnice relevante aplicate,
 • rezultatele calculelor de proiectare realizate, ale examinarilor efectuate etc; si
 • rapoarte de testare.

Producatorii sau reprezentantii autorizati ai acestora pastreaza documentatia tehnica pentru o perioada de 10 ani dupa introducerea pe piata a echipamentelor electrice.

Aplicarea marcajului CE

Dupa parcurgerea etapelor necesare, marcajul CE trebuie aplicat pe produs.

Marcajul trebuie sa fie vizibil si lizibil pe produs sau, daca acest lucru nu este posibil datorita naturii produsului, trebuie sa fie aplicat pe ambalaj si pe documentele insotitoare.

Marcajul CE consta in initialele ‘CE’ in forma prezentata mai jos:

CE MARCAJ

Elementele ce compun marcajul CE trebuie sa aiba aceeasi dimensiune pe verticala si trebuie sa aiba minim 5 mm. Daca marcajul CE este marit sau micsorat, proportiile reprezentate in imaginea tip grila de mai sus trebuie respectate.

In cazul in care produsul se supune altor directive ce trateaza alte aspecte si ofera si indicatii privind marcajul ‘CE’, documentele insotitoare trebuie sa indice si faptul ca produsul respecta normele din respectivele directive.

Cu toate acestea, atunci cand una sau mai multe directive permit fabricantului, intr-un interval de tranzitie, sa aleaga ce clasificare sa aplice, marcajul ‘CE’ trebuie sa indice doar conformitatea cu acele directive aplicate de catre fabricant. In aceste cazuri, particularitatile directivelor aplicate, asa cum au fost acestea publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, trebuie indicate in acele documente, avize sau instructiuni (emise in conformitate cu directivele respective) care insotesc aceste produse.

Cerere Oferta CISEO - Consultanta Marcaj CE & Certificare de Produs

 • Va rugam sa completati in campul de mai sus urmatoarele detalii: O scurta descriere a produsului / produselor certificate; Ce standarde de produs se aplica? Ce directive europene se aplica? Care este termenul maxim planificat de dvs. pentru obtinerea Marcajului CE?
  Va informam ca datele solicitate mai sus si prin formularele de inscriere sau cererile de aplicare pentru serviciile CISEO si ale partenerilor nostri sunt datele minime necesare pentru satisfacerea cerintelor legale privind intocmirea ofertei, contractului si facturii, pentru exercitarea obiectului legitim de activitate al societatii, inclusiv pentru elaborarea documentelor cerute de ANC, ISCIR, IRCA, SAAS, AMPG si alte organizatii sau organisme de certificare si/sau acreditare nationale sau internationale, sau pentru identificare in cazul eventualelor dispute juridice. Va informam ca depunem toate diligentele pentru a lua masuri in vederea stocarii si prelucrarii datelor cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate, conform legislatiei in vigoare. Durata pastrarii acestor date este conform prevederilor legale. Va puteti exercita oricand, dupa trimiterea acesui formular, urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de stergere, dreptul de a restrictiona procesarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la obiectii, drepturi legate de luarea de decizii automatizate si de profilare. Va informam ca datele dvs. personale sunt utilizate in scopul contactarii in vederea oferirii de servicii de instruire, implementare si certificare. Obiectul nostru de activitate nu se poate desfasura fara prelucrarea acestor date in scopurile mentionate mai sus. In cazul in care nu sunteti de acord, va rugam sa nu transmiteti cererea dvs.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.