Echipamentul individual de protectie si Marcajul CE

Directivele din Noua Abordare ofera indicatii cu privire la aplicarea marcajului CE pe produse. Daca respectivele produse fac obiectul mai multor Directive, care mentioneaza necesitatea aplicarii marcajului CE, atunci aplicarea marcajului CE pe respectivele produse reprezinta conformitatea acestora cu cerintele tuturor Directivelor care se adreseaza sectorului respectiv de produse.

Directiva 89/686/CEE privind EIP specifica cerintele esentiale pe care trebuie sa le respecte un produs pentru ca producatorul sa ii poata aplica marcajul CE .

Prezenta Directiva defineste echipamentul individual de protectie (EIP) drept produse unice prin achizitionarea carora cumparatorul achizitioneaza protectie pentru acasa, la locul de munca, pentru activitatile desfasurate in timpul liber. Cu alte cuvinte: produse care asigura sanatatea si securitatea utilizatorului in imprejurari specifice. Produsele trebuie sa respecte cerintele de baza privind sanatatea si securitatea prezentate in Anexa II.

In cadrul directivei exista o distinctie intre EIP cu design simplu, EIP cu design complex si alte EIP (acestea din urma facand parte din a treia categorie). Desi in textul Directivei aceste trei grupuri nu sunt definite in mod explicit drept categorii, in practica se folosesc termenii: categoria I, categoria III si, respectiv, categoria II. Categoria I este prezentata in Articolul 8.3 si reprezinta acele produse proiectate pentru a proteja utilizatorul impotriva riscurilor, ale caror efecte pot fi identificate la timp si in conditii de siguranta, daca se manifesta treptat. Aceste produse includ, printre altele, ochelarii de soare, manusile pentru gradinarit si degetarele. Categoria III este prezentata in Articolul 8.4 si cuprinde, de exemplu, echipamente de interventie in medii cu temperaturi extreme, dispozitive de protectie respiratorie sau EIP pentru protectia impotriva caderilor de la inaltime. Categoria II de EIP cuprinde EIP care nu sunt definite in nici unul dintre articolele mentionate anterior.

Directiva nu se aplica echipamentelor individuale de protectie create pentru a fi utilizate de catre fortele armate sau politie, in misiuni de auto-aparare sau in misiuni de salvare desfasurate in aparate de zbor sau pe nave. Nu se aplica nici castilor si vizierelor create pentru utilizatorii de vehicule cu doua sau trei roti, nici echipamentelor individuale de protectie simple destinate uzului privat (de exemplu, umbrele sau manusi pentru spalat vasele).

Asadar, armonizarea este limitata la cerintele esentiale, iar specificatiile tehnice privind conformitatea cu aceste cerinte sunt expuse in standarde europene armonizate. Directiva privind echipamentele individuale de protectie este una dintre Directivele Noii Abordari.

Directive

In cazul in care produsele dumneavoastra fac parte din categoria echipamentului individual de protectie, se aplica Directiva 89/686/EEC privind echipamentul individual de protectie (EIP).

UPDATE:  A intrat in vigoare Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protectie si de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului- detalii aici

Necesitatea implicarii unui organism notificat

Inainte de a demara procedurile de evaluare, este important sa stabiliti daca, in calitate de producator, puteti face aceste evaluari dumneavoastra insiva sau numai cu implicarea unui organism notificat.

In cazul echipamentelor individuale de protectie, numai pentru cele de categorie II si III este necesara implicarea unui organism notificat.

Un organism notificat verifica nivelul de conformitate a unui produs prin intermediul unei evaluari a conformitatii. De asemenea, se asigura ca documentatia tehnica atesta in mod suficient conformitatea produsului. In cazul in care organismul notificat este implicat in faza de control al productiei (pentru EIP de categoria III) numarul de identificare al acestuia va urma marcajului CE.

Pentru EIP de categoria II, cand un organism notificat face verificarea conformitatii produsului, trebuie sa emita un certificat CE de tip. In cazul EIP de categoria III, este necesara suplimentar efectuarea unui control al productiei. Producatorul va intocmi apoi Declaratia de conformitate CE, prin care declara pe propria raspundere conformitatea produsului cu prevederile Directivei relvante. Intocmirea Declaratiei de conformitate reprezinta o obligatie legala.

Declaratia de conformitate trebuie sa cuprinda detalii cu privire la producator (denumire, adresa), numarul certificatului CE de tip (daca este cazul), standarde europene si date de performanta, numarul de identificare al organismului notificat, precum si o semnatura cu caracter juridic aplicata in numele organizatiei. Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati Directiva specifica.

Pentru a gasi un organism notificat numit de catre statele membre pentru a realiza evaluari de conformitate, va rugam sa verificati baza de date NANDO (cautarea unui organism notificat se poate face in functie de directiva sau de tara).

Verificarea conformitatii

Pentru EIP de categoria I (design simplu), producatorul trebuie doar sa pregateasca documentatia tehnica si sa intocmeasca Declaratia de conformitate CE pentru a confirma ca produsul sau respecta cerintele privind securitatea ale Directivei.

Pentru EIP de categoria II, Directiva specifica necesitatea unei examinari CE de tip, care trebuie efectuata de un organism notificat. In cazul EIP cu design complex (categoria III), Directiva specifica, de asemenea, necesitatea unei examinari CE de tip, efectuata de un organism notificat. Dupa finalizarea cu succes a examinarii, producatorul trebuie sa aleaga intre sistemul de control al calitatii CE a produsului finit si sistemul de asigurare a calitatii CE a productiei prin monitorizare. Detalii cu privire la aceste doua optiuni sunt prezentate in Articolul 11 al prezentei Directive.

Pentru toate categoriile de EIP, producatorul trebuie sa intocmeasca si sa semneze Declaratia de conformitate CE.

Documentatia tehnica

In conformitate cu prevederile Directivei 89/686/CEE privind EIP, documentatia tehnica trebuie intocmita tinandu-se cont de cele prevazute in Articolul 8 (1).  Documentele tehnice trebuie sa permita evaluarea conformitatii EIP cu cerintele Directivei. De asemenea, trebuie sa cuprinda toate datele relevante cu privire la mijloacele folosite de producator pentru a se asigura ca EIP respecta cerintele de baza. In cazul EIP de categorie II sau III, trebuie sa includa in mod special:

  • dosarul tehnic al fabricantului constand din:
  • planuri generale si detaliate ale EIP insotite, acolo unde este cazul, de note de calcul si de rezultatele testelor prototip in masura in care este necesar pentru a verifica respectarea cerintelor esentiale;
  • o lista detaliata a cerintelor esentiale de siguranta si a standardelor armonizate sau a altor specificatii tehnice mentionate la articolele 3 si 5, tinand seama de proiectarea modelului;
  • o descriere a mijloacelor de control si de testare care urmeaza sa fie utilizate in unitatea fabricantului pentru a verifica EIP produse cu standardele armonizate sau cu alte specificatii tehnice si pentru a mentine nivelul calitatii;
  • un exemplar din instructiunile mentionate in Anexa II, punctul 1.4.

Producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia in Uniunea Europeana trebuie sa pastreze copii ale documentatiei tehnice pentru o perioada de 10 ani dupa ce ultimul produs a fost introdus pe piata.

Aplicarea marcajului CE

Dupa parcurgerea etapelor necesare, marcajul CE trebuie aplicat pe produs.

Marcajul trebuie sa fie vizibil si lizibil pe produs sau, daca acest lucru nu este posibil datorita naturii produsului, trebuie sa fie aplicat pe ambalaj si pe documentele insotitoare. Marcajul CE consta in initialele ‘CE’ in forma prezentata mai jos:

CE MARCAJ

Elementele ce compun marcajul CE trebuie sa aiba aceeasi dimensiune pe verticala si trebuie sa aiba minim 5 mm. Daca marcajul CE este marit sau micsorat, proportiile reprezentate in imaginea tip grila de mai sus trebuie respectate.

Numarul de identificare emis de catre Organismul Notificat care a condus  procedura de evaluare trebuie de asemenea sa fie aplicat.

In cazul in care produsul se supune altor directive ce trateaza alte aspecte si ofera si indicatii privind marcajul ‘CE’, documentele insotitoare trebuie sa indice si faptul ca produsul respecta normele din respectivele directive.

Cu toate acestea, atunci cand una sau mai multe directive permit fabricantului, intr-un interval de tranzitie, sa aleaga ce clasificare sa aplice, marcajul ‘CE’ trebuie sa indice doar conformitatea cu acele directive aplicate de catre fabricant. In aceste cazuri, particularitatile directivelor aplicate, asa cum au fost acestea publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, trebuie indicate in acele documente, avize sau instructiuni (emise in conformitate cu directivele respective) care insotesc aceste produse.

UPDATE:  A intrat in vigoare Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protectie si de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului