Formare profesionala / Cursuri ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 22000 etc.

LISTA CURSURILOR ISO organizate pentru diferite standarde internationale, pe sistem singular sau integrat, in sistem public sau in-house, acreditate IRCA si inregistrate ANC:

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII

 • Cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008
 • Ghid pentru auditarea sistemelor de management SR EN ISO 19011 :2011
 • Auditori interni pentru sistemul de management al calitaţii, in conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008
 • Auditori de terta parte pentru sistemul de management al calitatii , in conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008
 • Auditori in domeniul managementului calitatii, in conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008- COD COR 214130, curs autorizat ANC si recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
 • Auditori de terta parte pentru sistemul de management al calitatii conform ISO 9001, curs inregistrat laIRCA (International Register of Certified Auditors )
 • Manager pentru sistemul de management al calitatii, in conformitate cu cerin-ţele standardului SR EN ISO 9001:2008 – COD COR 325701 curs autorizat ANC si recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.Auditori interni ISO 9001
 • Cunoasterea, implementarea si mentinerea sistemelor de management al calitatii, in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008

SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU

 • Auditori interni pentru sistemul de management de mediu. Cerinţele standardului de referinta SR EN ISO 14001 :2005
 • Auditori de terta parte pentru sistemul de management de mediu. Cerinţe ale standardului de referinta SR EN ISO 14001 :2005
 • Auditori in domeniul managementului de mediu in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 14001 :2005 COD COR 325703, curs autorizat ANC si recunoscut de Ministerul Muncii
 • Manager pentru sistemul de management de mediu, in conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 14001 :2005– COD COR 325702 curs
 • autorizat ANC si recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
 • Conversie la Auditori de terta parte pentru sistemul de management de mediu conform ISO 14001, curs inregistrat la IRCA (International Register of Certified Auditors)

SISTEM AL SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE

 • Auditori interni pentru sistemului de management al sanataţii si securitaţii ocupationale, in conformitate cu SR OHSAS18001 :2008.
 • Auditori externi pentru sistemului de management al sanataţii si securitaţii ocupationale, in conformitate cu SR OHSAS18001 :2008.
 • Conversie la Auditori de terta parte pentru sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale , conform SR OHSAS 18001, curs inregistrat la IRCA (International Register of Certified Auditors)

SISTEM RESPONSABILITATE SOCIALA

 • Auditori pentru sistemul de management al responsabilitatii sociale SA 8000- SAAS

SISTEM DE MANAGEMENT AL SIGURANTEI ALIMENTULUI (HACCP , IFS), IGIENA

 • Principii generale de igiena alimentara. Cerinţe pentru orice organizatie din lantul alimentar conform SR EN ISO 22000 :2005 (sistem de siguranţa a alimentului –HACCP)
 • Auditori interni pentru sistemul de management al sigurantei alimentului, in conformitate cu standardului de referinta SR EN ISO 22000 :2005
 • Auditori interni IFS ( International Food Standard)
 • Cerinte IFS ( International Food Standard)
 • Cerinte FSSC 22000 :2011
 • Cerinte BRC ( British Retail Consortium
 • Cerinte Global Gap
 • Cerinte GMP+
 • Notiuni fundamentale de igiena.

SISTEM DE MANAGEMENT AL SECURITATII INFORMATIEI (SMSI)

 • Tranzitie la noul standard ISO/IEC 27001 :2013 pentru Sistemul de Management al Securitatii Informatiei.
 • Auditori interni pentru sistemul de management al securitatii informatiei, in conformitate cu noul standardul de referinta ISO/IEC 27001 :2013
 • Auditori de terta parte pentru sistemul de management al securitatii informatiei, in conformitate cu cu noul standardul de referinta ISO/IEC 27001 :2013. curs inregistrat la IRCA (International Register of Certified Auditors)
 • Auditor ISO/IEC 20000-1 :2011. Acest curs este prezentat in parteneriat cu Bishops Beech Ltd, organizatie de training acreditata de APMG, U.K.. Diplomele vor fi eliberate de APMG

SISTEME DE MANAGEMENT INTEGRAT

 • Auditori interni pentru sistemul de management integrat calitate – siguranta alimentului (SR EN ISO 9001 & SR EN ISO 22000 :2005)
 • Auditori interni pentru sistemul de management integat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala (SR EN ISO 9001 & SR EN ISO 14001 :2005 & SR OHSAS 18001 :2008)

SECURITATE FIZICA

 • Manager de securitate COD COR 121306
 • Project managementul aplicat in domeniul securitatii fizice.

ADMINISTRATIE PUBLICA

 • Auditor intern in sectorul public COD COR 241306
 • Aplicarea noilor norme metodologice privind Auditul Public Intern (HG1086:2013)
 • Implementarea standardelor de Controlului Intern/Managerial si managementul Riscurilor- Registrul Riscurilor
 • Audit de regularitate si de sistem in institutiile publice
 • Implementarea si Auditarea Cerintelor de Securitatea informatiilor conform ISO 27001:2013 in Administratia publica.
 • Comunicarea si dezvoltarea personala in relatiile publice
 • Managementul functiei publice si dezvoltarea carierei functionarului public
 • Finante pentru nonfinantisti
 • Manager Proiect, COD COR 242101
 • Achizitii Publice( Legislatie si modificari legislative, contract achizitii etc)
 • Competente antreprenoriale.
 • Control intern managerial
 • Controlului financiar preventive propriu-CFPP/ P.
 • Administratia publica-riscuri si oportunitati ale descentralizarii.
 • Transparenta decizionala in administrator publica.
 • Abordarea teoretica si practica in ceea ce priveste informatiile publice in cadrul administratiei publice
 • Managementul financiar si managementul achizitiilor publice in administratia publica.
 • Comunicarea intre structurile associative locale si centrale
 • Procesul de gestionare al petitiilor in cadrul administratiilor publice

FORMARE FORMATORI

 • Formare formatori –COD COR 242401, curs autorizat CNFPA si recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

INDUSTRIA AEROSPATIALA

 • Auditor intern pentru sistemul de management al industriei aerospatiale conform standardului AS/EN 9100

MANAGEMENTUL INDUSTRIEI FEROVIARE

 • Auditori interni pentru industria feroviara ( IRIS )

INDUSTRIA AUTO (ISO/TS)

 • Auditor intern conf.ISO/TS 16949
 • CORE TOOLS- Instrumente ale calitatii pentru standardul ISO/TS 16949
 • Auditor intern conf.ISO/TS 16949;include modulul CORE TOOLS
 • Metoda de rezolvare a problemelor pentru domeniul AUTO(Metoda 8D )
 • Analiza modurilor de defectare pentru domeniul AUTO(FMEA)

MANAGEMENTUL ENERGIEI

 • Auditori interni pentru sistemul de management al energiei , inconformitate cu standardul de referinta ISO 50001 :2011

VERIFICAREA MONITORIZARII EMISIILOR CU EFECT DE SERA (ETS)

 • Certificate de emisii gaze cu efect de sera (ETS).Auditori pentru schema ETS.

DISPOZITIVE MEDICALE

 • Sisteme de management al calitatii pentru Dispozitive Medicale-Auditor intern conform ISO 13485
 • Cerintele Standardului SR EN ISO 13485:2012- Dispozitive medicale.. Cerinte legale si de reglementare.

CURSURI SPECIALE

 • Specialist in managementul deseurilor, COD COR 325713
 • Responsabil gestionarea deseurilor conform Legii nr. 211/2011
 • Regulament 333
 • SR CEN/TS 15224- servici de sanatate.Sisteme de management al calitatii.Ghid pentru utilizarea standardului EN ISO 9001:2000
 • Managementul Integrat al Riscurilor Organizatiei, conform standardului SR EN 31010, CEI/ISO 31010
 • Curs de instruire pentru Auditori ISO 22301-Management al Continuitatii Afacerii
 • Sistemul de management al calitatii pentru industria petroliera, petrochimica si a gazelor natural conform cerintelorISO/TS 29001:2010 .Auditori interni.
 • Cerintele standardului ISO/TS 29001:2010

COSMETICE

 • Cerinte pentru cosmetice conform Ghid pentru bune practici de fabricatie (BPF) SR EN ISO 22716 :2008, se aplica pentru COD CAEN 2041

Note:

1. Cursurile se desfasoara in Bucuresti sau in alte localitati (de exemplu Brasov, Mures, Sibiu etc), in functie de solicitarea cursantilor.

2. Marimea grupei este de min 10 persoane.

3. Numarul de zile variaza intre 1 si 10 zile, in functie de tipul cursului. Programul zilnic: 09.00-17.00 (sau la cererea beneficiarului).

4.Taxa de participare include:

 • suportul de curs; training; examinare finala ; masa de pranz ; plata lectorului
 • certificat de absolvire al cursului, sau certificat de participare pentru cei care nu au intrunit conditiile pentru absolvire ;
 • pentru cursurile COR autorizate de CNFPA, se elibereaza certificat de absolvire si un supliment descriptiv;

Lista cursurilor ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 22000, IFS, BRC, Alte Standarde Internationale

organizate pentru diferite standarde internationale, pe sistem singular sau integrat, in sistem public sau in-house, acreditate IRCA si inregistrate ANC.

! Unele dintre cursurile de mai sus sunt arhivate / inlocuite.