Normele internationale in domeniul igienei produselor alimentare

Operatorii din sectorul alimentar au responsabilitatea de a adopta masurile de siguranta necesare pentru a garanta igiena alimentelor. In acest sens, legislatia in domeniul alimentar stabileste obiective clare in materie de siguranta alimentara.

Regulamentele si Directivele CE privind igiena produselor alimentare sunt introduse cu scopul de a institui o politica globala şi integrata aplicabila tuturor produselor alimentare, de la productie pana la punctul de vanzare catre consumatori.

Actele legislative isi propun sa asigure igiena produselor alimentare in toate etapele procesului de productie, de la productia primara pana la vanzarea catre consumatorul final, chestiunile legate de nutritie si cele legate de compozitia si calitatea produselor alimentare.

Legislatia a fost creata si se aplica in mod special intreprinderilor din sectorul alimentar, dar si productiei primare sau activitatilor conexe.

Conform dispozitiilor legilor in vigoare, toti operatorii din sectorul alimentar trebuie sa se asigure ca toate etapele de care raspund, de la productia primara pana la vanzarea sau punerea la dispozitia consumatorului final a produselor alimentare, se desfasoara intr-un mod igienic, in conformitate cu dispozitiile legislatiei.

Activitatile conexe vizate sunt:

 • transportul, manipularea si depozitarea produselor primare la locul de productie, atat timp cat natura lor nu a fost modificata in mod substantial;
 • transportul de animale vii, daca este necesar;
 • transportul, de la locul de productie la o unitate, a produselor de origine vegetala, a produselor pescaresti si a vanatului salbatic, atat timp cat natura lor nu a fost modificata ii mod substantial.

De asemenea, operatorii din sectorul alimentar care desfasoara alte activitati decat cele legate de productia primara trebuie sa se conformeze dispozitiilor generale privind igiena. In acest sens exista cerinte specifice privind:

 • incintele, inclusiv spatiile exterioare;
 • conditiile de transport;
 • echipamentele;
 • deseurile alimentare;
 • alimentarea cu apa;
 • igiena personala a persoanelor care vin in contact cu produsele alimentare;
 • produsele alimentare insele;
 • impachetarea si ambalarea;
 • tratamentul termic, care permite prelucrarea anumitor produse alimentare;
 • formarea personalului din sectorul alimentar.

Statele membre UE pot adapta cerintele stabilite prin legislatie, pentru a tine seama de nevoile intreprinderilor din sectorul alimentar situate in regiuni supuse unor constrangeri geografice specifice sau care se confrunta cu dificultati in aprovizionare si care deservesc piata locala, precum si pentru a tine seama de metodele de productie traditionale si de dimensiunea intreprinderilor. Totusi, obiectivele in materie de siguranta alimentara nu trebuie sa fie afectate.

In plus, toti operatorii din sectorul alimentar trebuie sa respecte dispozitiile Regulamentului (CE) nr. 853/2004 de stabilire a unor norme specifice de igiena care se aplica alimentelor de origine animala, precum si, dupa caz, anumite norme specifice privind, in special, criteriile microbiologice aplicabile produselor alimentare, controlul temperaturii si respectarea lantului criogenic, prelevarea de esantioane si analizele.

Sistemul HACCP

Operatorii din sectorul alimentar care desfasoara alte activitati decat cele de productie primara aplica principiile sistemului HACCP (analiza riscurilor si controlul punctelor critice) introdus de Codex Alimentarius (cod de norme alimentare internationale elaborat in cadrul lucrarilor Organizatiei Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura).

Aceste principii contin o serie de cerinte ce trebuie respectate pe toata durata ciclului de productie, prelucrare si distributie pentru a permite, in baza unei analize a pericolelor, identificarea punctelor critice care trebuie avute sub control pentru a garanta siguranta alimentara:

 • identificarea oricaror riscuri care trebuie prevenite, eliminate sau reduse la un nivel acceptabil;
 • identificarea punctelor critice in care controalele sunt indispensabile;
 • stabilirea unor limite critice peste care este necesara o interventie;
 • punerea in aplicare si executarea unor proceduri eficace de monitorizare in punctele critice;
 • punerea in aplicare a unor masuri corective pentru cazurile in care monitorizarea releva ca un punct critic nu este controlat;
 • stabilirea unor proceduri de autocontrol pentru a verifica eficacitatea masurilor luate;
 • definirea unor evidente care sa indice aplicarea efectiva a acestor masuri si sa faciliteze controalele oficiale ale autoritatii competente.

Ghiduri de buna practica si de aplicare a sistemului HACCP

Statele membre incurajeaza elaborarea unor ghiduri nationale de buna practica ale operatorilor din sectorul alimentar, continand sfaturi legate de respectarea normelor generale de igiena si a principiilor HACCP. Statele membre evalueaza aceste ghiduri nationale pentru a se asigura ca, continutul lor poate fi aplicat in practica, ca au fost elaborate tinand seama de principiile generale de igiena alimentara ale Codex Alimentarius si ca toate partile interesate au fost consultate. Ghidurile nationale considerate a fi conforme sunt transmise Comisiei, care le consemneaza intr-un registru.

Daca un stat membru sau Comisia considera ca sunt necesare ghiduri comunitare uniforme, Comisia examineaza oportunitatea acestora. Comitetele permanente care asista Comisia se asigura ca, continutul acestor ghiduri poate fi aplicat in practica, ca au fost elaborate tinand seama de principiile generale de igiena alimentara ale Codex Alimentarius si de ghidurile nationale, precum si ca toate partile interesate au fost consultate.

Operatorii din sectorul alimentar se pot referi atat la ghidurile nationale, cat si la cele comunitare.

Inregistrarea sau autorizarea unitatilor din sectorul alimentar

Operatorii din sectorul alimentar trebuie sa coopereze cu autoritatile competente si, in special, sa se asigure ca fiecare unitate aflata sub responsabilitatea lor este inregistrata la autoritatea competenta si sa o informeze pe aceasta din urma cu privire la orice schimbari de situatie (de exemplu, inchiderea unitatii).

Daca legislatia nationala sau comunitara impune acest lucru, unitatile din sectorul alimentar trebuie sa fie autorizate de autoritatea competenta si nu pot functiona fara o astfel de autorizatie.

Trasabilitatea si retragerea produselor alimentare}

Operatorii din sectorul alimentar instituie sisteme si proceduri care sa permita trasabilitatea ingredientelor si produselor alimentare si, dupa caz, a animalelor utilizate pentru productia de alimente.

De asemenea, in cazul in care un operator din sectorul alimentar constata ca un produs alimentar prezinta un risc grav pentru sanatate, acesta il retrage imediat de pe piata si informeaza autoritatea competenta si utilizatorii cu privire la aceasta.

Controale oficiale

Aplicarea de catre operatorii din sectorul alimentar a principiilor HACCP nu inlocuieste controalele oficiale efectuate de autoritatile competente. Operatorii sunt obligati sa coopereze cu autoritatile competente in conformitate cu dispozitiile legislatiei comunitare sau, daca aceasta nu exista, cu dispozitiile legislatiei nationale.

Produsele alimentare importate in Comunitate trebuie sa respecte normele comunitare de igiena sau normele echivalente.

Produsele de origine animala exportate in tarile terte trebuie sa respecte cel putin aceleasi cerinte ca cele aplicabile in cazul comercializarii in cadrul Comunitatii, pe langa eventualele cerinte impuse de tara terta in cauza.

Oferta noastra:
Servicii de consultanta pentru implementare / obtinere certificat ISO 22000 (HACCP) / FSSC 22000