Implementare ISO 14001

Sistemul de Management de Mediu

Procesul de implementare ISO 14001 are ca obiectiv documentarea si proiectarea unui Sistem de Management de Mediu ce asigura controlul activitatilor cu impact asupra mediului.
Elementele tratate in cadrul sistemului de management de mediu, obtinut in urma unui proces de implementare ISO 14001 : 2015 sunt:

 • Stabilirea, analiza, implementarea, mentinerea si revizuirea politicii de mediu;
 • Planificarea sistemului de management de mediu;
 • Identificarea, analizarea, evaluarea si actualizarea aspectelor de mediu;
 • Identificarea, accesul si comunicarea prevederilor legale, de reglementare si cerintelor partilor interesate;
 • Stabilirea obiectivelor generale si tintelor de mediu la fiecare nivel si funcţie din cadrul organizatiei;
 • Elaborarea programelor de management de mediu (angajamente, obiective generale, obiective specifice, indicatori de performanta, actiuni necesare, responsabilitati, resurse, termene)
 • Structura, reponsabilitatile si autoritatea personalului în domeniul protectiei mediului;
 • Instruirea, constientizarea si competenta personalului;
 • Comunicarea interna si externa, proactiva si reactiva;
 • Documentatia sistemului de management si controlul acesteia;
 • Controlul operaţional al activitatilor si proceselor (activitati pentru prevenirea poluarii si conservarea resurselor naturale, activitati curente de management, activitati strategice de mediu);
 • Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns (planuri de prevenire, planuri de interventie, testare si simularea procedurilor);
 • Monitorizarea si masurarea parametrilor;
 • Indicatori si performanta de mediu;
 • Verificarea echipamentelor de monitorizare si masurare;
 • Auditul de evaluare a conformitatii cu cerintele legale si de reglementare;
 • Identificarea, analizarea, clasificarea si tratarea neconformitatilor;
 • Stabilirea, implementarea si urmarirea corectiilor, actiunilor corective si preventive;
 • Auditul sistemului de management de mediu;
 • Analiza efectuata de management.

Prin implementare ISO 14001, tratarea aspectelor de mediu se poate face in functie de:

 • Sursa: aspecte ale activitatilor proprii si subcontractate; aspecte ale produselor proprii si aprovizionate; aspecte ale serviciilor proprii si aprovizionate.
 • Efectele asupra mediului: benefice; nocive.
 • Modul de functionare: în conditii normale; în conditii anormale (porniri/opriri, incidente, testari/verificari, întreţinere etc); situaţii accidentale (prevenire); situatii de urgenţa (intervenţie); situatii de calamitaţi.
 • Actiunea in timp: aspecte anterioare, trecute; aspecte actuale, reale; aspecte potenţiale, viitoare.
 • Factorii luati in considerare: emisii în aer; deversari în apa; contaminarea solului; gestionarea deşeurilor; consumul de materii prime, materiale şi resurse naturale; generarea de zgomot, vibraţii, mirosuri; impactul asupra cadrului natural; contaminarea microbiologica; probleme referitoare la comunitate şi mediul local.
 • Impactul asupra mediului: impact nesemnificativ, impact de importanţa medie; impact semnificativ.
 • Sensibilitatea receptorului impactului;
 • Natura consecintelor impactului;
 • Gravitatea consecintelor impactului;
 • Durata si frecventa de aparitie a impactului;
 • Incadrarea in cerintele legale si de reglementare aplicabile;
 • Reclamatiile sau penalitatile partilor interesate;
 • Mijloacele de control a impactului.

Pretul implementarii ISO 14001

Costul implementarii ISO 14001 este influentat de factori precum:

 • dimensiunea organizatiei (numar de angajati, locatii, etc),
 • domeniul de activitate,
 • termenul de obtinere a certificatului ISO 14001,
 • motivul / scopul implementarii ISO 14001.

Vrei sa stii exact cat te costa sa implementezi ISO 14001?
Afla pretul implementarii ISO 14001 – OBTINE OFERTA CISEO!

Ai nevoie de Certificat ?

Ai nevoie de Documentatie ?

Ai nevoie de Pachet complet ?

Alege tipul de implementare de care ai nevoie