Implementare OHSAS 18001

Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale

Procesul de implementare OHSAS 18001 are ca obiectiv documentarea si proiectarea unui Sistem de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale.

Standardul OHSAS 18001 se implementeaza cu scopul de a asigura controlul riscurilor in domeniul sanatatii si securitatii muncii si pentru imbunatatirea performantelor in acest domeniu.

Prin implementare OHSAS 18001 sunt vizate urmatoarele procese ale Sistemului de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale:

 • Implementarea si mentinerea unui sistem de management al sigurantei si securitatii în munca
 • Elaborarea unei politici de SSM a organizatiei si includerea in cadrul ei a unui angajament fata de atingerea obiectivelor de securitate si sanatate ocupationala, precum si de îmbunatatirea continua a performantelor în acest domeniu.
 • Introducerea si mentinerea de proceduri pentru determinarea pericolelor, evaluarea riscurilor si pentru implementarea masurilor necesare de supraveghere.
 • Determinarea conditiilor legale si altor conditii specifice organizatiei, referitoare la securitatea si sanatatea ocupationala.
 • Stabilirea obiectivelor referitoare la protectia muncii si a sanatatii, pentru fiecare nivel al organizatiei.
 • Introducerea si mentinerea unor programe pentru realizarea obiectivelor.
 • Definirea documentarea si transmiterea sarcinilor, responsabilitatilor si competentelor personalului pentru realizarea programelor stabilite, instituirea mijloacelor de control si verificare a sistemului de management pentru protectia muncii si a sanatatii.
 • Instruirea, constientizarea si cresterea competentei personalului.
 • Informarea, implicarea si consultarea personalului în acest domeniu.
 • Elaborarea unei documentatii adecvate a sistemului .
 • Controlul documentelor si al datelor.
 • Controlul proceselor si activitatilor care implica riscuri.
 • Introducerea si mentinerea de planuri si proceduri pentru identificarea surselor potentiale de accidente sau îmbolnaviri profesionale, stabilirea de masuri în caz de urgenta.
 • Introducerea si mentinerea de proceduri de masurare si verificare periodica a performantelor sistemului de securitate si sanatate ocupationala.
 • Introducerea si mentinerea de procedee pentru cercetarea accidentelor, îmbolnavirlor profesionale si a neconformitatilor, stabilirea actiunilor corective si preventive.
 • Introducerea si mentinerea de procedee pentru controlul înregistrarilor.
 • Monitorizarea periodica a SSM prin sistemul de audit intern al organizatiei.
 • Efectuarea analizei de catre management, reevaluarea sistemului si imbunatatirea continua a acestuia.

Pretul implementarii OHSAS 18001

Costul implementarii OHSAS 18001 este influentat de factori precum:

 • dimensiunea organizatiei (numar de angajati, locatii, etc),
 • domeniul de activitate,
 • termenul de obtinere a certificatului ISO,
 • motivul / scopul implementarii ISO.

Vrei sa stii exact cat te costa sa implementezi OHSAS 18001 ?
Afla pretul implementarii OHSAS 18001!

Ai nevoie de Pachet ISO complet?

Ai nevoie de Documentatie ISO?

Ai nevoie de Certificat ISO?

Alege tipul de implementare ISO de care ai nevoie