Intrebari frecvente – Aplicarea marcajului CE pe produsele pentru construcții

1.Ce semnificație are marcajul CE aplicat pe un produs pentru construcții?

Regulamentul privind produsele pentru construcții specifică în cadrul Articolului 8(2): Prin aplicarea marcajului CE …, fabricanții ar trebui să arate că își asumă responsabilitatea pentru conformitatea respectivului produs cu performanța sa declarată, precum și pentru respectarea cerințelor aplicabile descrise în prezentul Regulament  și a acelora referitoare la legislația de armonizare a Uniunii. ”

În terminologie practică, marcajul CE prezent pe un produs destinat construcțiilor indică faptul că, în ceea ce privește Regulamentul, produsul respectiv a fost evaluat (testat) pe baza specificațiilor tehnice armonizate aplicabile (standardele armonizate și Documentele de evaluare europeană). Rezultatele acestei evaluări reprezintă o garanție la nivelul întregului lanț de valoare în construcții și poate primi aceeași interpretare oriunde în UE. Mai mult, având în vedere și alte prevederi legale aplicabile în UE cu privire la aplicarea sa, marcajul CE indică faptul că produsul respectă toate cerințele aplicabile.

Așadar, marcajul CE perminte produselor pentru construcții să circule în orice stat membru al UE, fără a mai fi necesar ca aceste produse să fie supuse unor noi verificări și certificări.

Însoțind produsul, o copie a declarației de performanță oferă informații exacte și de încredere cu privire la perfomanță, informații obținute prin utilizarea metodelor de evaluare puse la dispoziție de specificațiile tehnice armonizate aplicabile (standardele armonizate și Documentele de evaluare europeană).

Cu siguranță, majoritatea produselor pentru construcții pot avea diferite utilizări preconizate în clădiri sau lucrări de construcții civile și de aceea poate fi necesar ca ele să fie conforme cu diferite cerințe în ceea ce privește performanța. Prin urmare, este responsabilitatea designerului de proiect să indice în mod corect în ce tipuri de proiecte de construcție trebuie folosit produsul respectiv, iar constructorului/ beneficiarului final îi revine responsabilitatea de a achiziționa produsul cu performanța potrivită scopului său.

Exemplu: pentru a construi un zid despărțitor pentru o grădină, pot fi folosite și cărămizi cu rezistență scăzută la compresiune, care nu sunt destinate utilizării la aplicații portante, în locul cărămizilor care sunt folosite la strctura de rezistență a unei clădiri. Ambele tipuri de cărămidă au marcaj CE și sunt comercializate în mod legal pe piața UE. Așadar, declarația de performanță joacă un rol important în oferirea informațiilor necesare cu privire la produs către utilizator.

2. Este produsul meu un produs destinat construcțiilor? În acest caz, ce trebuie să fac, în conformitate cu Regulamentul privind produsele pentru construcții?

Un produs este un produs pentru construcții în accepțiunea Regulamentului privind produsele pentru construcții dacă este un produs sau un kit fabricat și plasat pe piață cu scopul de a fi încorporat permanent în lucrări de costrucții (clădiri sau lucrări de construcții civile) sau dacă este o parte integrantă a unui astfel de produs/ kit, iar performanța sa afectează performanța lucrărilor de construcție în ceea ce privește cerințele de bază cu privire la lucrările de construcție.

Cerințele de bază cu privire la lucrările de construcție sunt următoarele:

 1. Rezistență și stabilitate mecanică
 2. Siguranță la utilizare în caz de incendiu
 3. Să respecte condițiile de igienă, sănătate, mediu înconjurător
 4. Siguranță și accesibilitate în utilizare
 5. Protecție împotriva zgomotului
 6. Economia de energie și izolarea termică
 7. Utilizarea responsabilă a resurselor naturale

Dacă produsul pe care îl fabricați este un produs pentru construcții, există trei posibilități:

 • Aplicarea obligatorie a marcajului CE: Dacă produsul intră sub incidența unui standard armonizat, fabricanții trebuie să respecte prevederile respectivului standard, să întocmească Declarația de performanță și să aplice marcajul CE.
 • Aplicarea voluntară a marcajului CE: Dacă produsul nu intră sub incidența unui standard armonizat, fabricanții pot solicita o evaluare tehnică europeană (ETA) (Articolul 21 al Regulamentului), dar nu sunt obligați să o facă. Dacă fabricantul obține o evaluare tehnică europeană, trebuie să o folosească pentru a întocmi declarația de performanță și pentru a aplica marcajul CE.
 • Recunoașterea reciprocă: Dacă produsul nu intră sub incidența unui standard armonizat, iar pentru acest produs nu a fost emisă o evaluare tehnică europeană (ETA), se aplică principiul recunoașterii reciproce. Acesta presupune că un produs comercializat pe piața unui Stat membru poate fi plasat pe piața oricărui alt Stat membru. Singurele excepții se aplică dacă statele membre au alte cerințe aplicabile definite la nivel național, justificate de anumite preocupări cu privire la securitate și sănătate. Atâta timp cât un produs îndeplinește condițiile prezentate în acest paragraf (Recunoașterea reciprocă), în conformitate cu Regulamentul, nu este permisă aplicarea marcajului CE pe produsul respectiv.

În oricare dintre situațiile prezentate anterior, marcajul CE poate fi impus de alte prevederi legale aplicabile în UE, cum ar fi Directivele privind mașinile sau dispozitivele cu voltaj scăzut.

3.Care sunt obligațiile unui detailist (distribuitor) care vinde produse pentru construcții în numele fabricantului?

Detailiștii (denumiți distribuitori în Regulamentul privind produsele pentru construcții (CPR)) trebuie să se asigure că produsul are marcajul CE aplicat (dacă este necesar) și că este însoțit de o copie a declarației de performanță și, acolo unde este aplicabil, de fișe de securitate (Art. 6(5) al Regulamentului), precum și de instrucțiuni și informații privind siguranța redactate în limba impusă de Statu membru pe piața căruia este plasat produsul (consultați >lista limbilor Statelor membre).

4. Este obligatoriu ca un produs să poarte marcajul CE după data de 30/06/2013? (tranziția de la Directiva privind produsele pentru construcții (CPD) la Regulamentul privind produsele pentru construcții (CPR) )

Pentru a comercializa produse pentru construcții pe piața UE după data de 30/06/2013, fabricantul are obligația de a emite o Declarație de performanță (DoP) și de a aplica marcajul CE dacă:

SAU

NB: Dacă se aplică una dintre derogările prevăzute în Articolul 5 al Regulamentului privind produsele pentru construcții, fabricantul are dreptul de a nu întocmi Declarația de performanță și de a nu aplica marcajul CE. Această decizie îi aparține însă fabricantului, care poate să emită Declarația de performanță și să aplice marcajul CE chiar și în aceste situații.

5.Înainte de data de 01/07/2013 , un fabricant comercializează pe piața europeană un produs care poartă marcajul CE. Ce trebuie să facă fabricantul pentru a continua să își vândă produsul și după data de 01/07/2013?

Fabricantul își poate comercializa produsul în continuare, și după data de 01/07/2013, cu condiția să:

 

6.După data de 01/07/2013, sunt distribuitorii obligați să retragă din magazine produse primite înainte de 01/07/2013 și care a) au deja marcajul CE aplicat în conformitate cu Directiva privind produsele pentru construcții 89/106/EEC (CPD), dar nu sunt însoțite de o Declarație de performanță?, sau b) nu au marcajul CE aplicat, deși fac obiectul unui standard european armonizat în conformitate cu Regulamentul privind produsele pentru construcții?

 • Nu, poate continua să vândă aceste produse până la epuizarea stocului primit înainte de 01/07/2013. În cazul produselor ce îi vor fi livrate după această dată, distribuitorul este obligat să solicite fabricantului Declarația de performanță pentru aceste produse și să le aplice marcajul CE.

 

7.Dacă fabricantul nu a adus modificări produselor sale, este el obligat ca, după data de 01/07/2013, să reînnoiască testele sau evaluările de performanță existente ori să solicite din partea Organismelor notificate noi certificate pentru a le înlocui pe cele emise înainte de 01/07/2013?

Nu, evaluările nu trebuie refăcute, iar certificatele nu trebuie reînnoite după data de 01/07/2013.

În cazul în care fabricantul nu a adus modificări produselor sale, rapoartele de test / evaluările și certificările existente nu trebuie reînnoite decât dacă:

 • standardele armonizate au fost modificate și cuprind alte metode de testare / evaluare cu privire la caracteristicile esențiale pentru care fabricantul intenționează să declare performanța,ȘI
 • dacă aceste modificări ale metodelor de evaluare ar avea ca efect modificări semnificative ale performanței declarate.

Dacă organismul de certificare care a emis certificatul nu mai este desemnat prin Regulamentul privind produsele pentru construcții, acest organism nu mai poate efectua evaluări și verificări ale constanței performanțelor (AVCP) după data de 01/07/2013, prin urmare fabricantul va trebui să aleagă un alt organism de certificare desemnat prin Regulamentul privind produsele pentru construcții.

8.Este posibil să se utilizeze o aprobare tehnică europeană pentru a comercializa un produs după data de 01/07/2013? Dacă da, pentru cât timp?

Fabricantul trebuie să supună produsul unei re-evaluări în condițiile în care a schimbat produsul.

Articolul 66 din Regulamentul privind produsele de construcții (CPR) prevede că aprobările tehnice europene emise înainte de 01/07/2013 pot fi utilizate în calitate de Evaluări tehnice europene pe toată durata valabilității lor.

Prin urmare, fabricantul poate întocmi Declarația de performanță (DoP), aplica marcajul CE și comercializa produsul pe piața UE pe baza aprobărilor tehnice europene existente.

În momentul în care aprobarea tehnică europeană este aproape de expirare, fabricantul poate solicita o Evaluare tehnică europeană din partea unui Organism de evaluare tehnică (OET) desemnat în conformitate cu Regulamentul. O listă actualizată a Organismelor de evaluare tehnică este disponibilă începând cu data de 01/07/2013 la adresa:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbodies&num=TAB&text=Technical%20Assessment%20Body

9.În cazul unui produs care nu face obiectul unui standard armonizat, este fabricantul obligat ca, după data de 01/07/2013, să solicite o Evaluare tehnică europeană pentru a comercializa respectivul produs pe piața europeană?

În această situație, fabricantul nu este obligat să solicite o Evaluare tehnică europeană. De asemenea, produsul respectiv poate fi comercializat fără Declarație de performanță și fără marcaj CE.

În plus, fabricantul se poate aștepta ca produsul său să nu fie refuzat nici pe piețele altor state membre. În acest context este important să se țină seama că Regulamentul UE 764/2008 pune bazele procedurale cu privire la aplicarea reglementărilor tehnice naționale în cazul produselor comercializate în mod legal în alte state membre, funcționând după principiul recunoașterii reciproce.

10. Produsele pentru construcții care au un marcaj national mai pot fi plasate pe piață după data de 1 iulie 2013 (dacă da, în ce condiți)?

Conform Regulamentului privind produsele pentru construcții (CPR), marcajele de calitate sau cu caracter privat nu mai sunt permise pentru a acoperi acele caracteristici care au fost deja incluse în standardele europene armonizate (hENs) (conform Articolului 8(3) din CPR). Așadar, performanța referitoare la caracteristicile esențiale incluse în standardele europene armonizate (hENs) poate fi atestată doar prin utilizarea marcajului CE.

În cazul produselor la care nu se face referire în hENs, dispozițiile naționale sau practicile de instalare pentru marcajele naționale nu trebuie să le favorizeze față de produse ce nu au astfel de marcaje aplicate.

11. Categoriile tehnice definite prin Directiva privind produsele pentru construcții 89/106/EEC (CPD) (care au fost incluse în standardele armonizate menționate în OJEU) sunt în continuare valabile în conformitate cu Regulamentul privind produsele pentru construcții 305/2011/EU (CPR)?

Da, sunt valabile: sunt considerate categorii/ clase în conformitate cu Articolul 2(7) din Regulament și trebuie utilizate astfel atunci când Statele membre stabilesc cerințele cu privire la performanța produselor pentru construcții, precum și atunci când fabricanții declară performanța produselor lor.

12. Nivelurile-prag stabilite prin Standardele europene armonizate și citate în OJEU prin Directiva privind produsele pentru construcții trebuie respectate în continuare, prin intermediul Regulamentului privind produsele pentru construcții?

Da, trebuie respectate în continuare: sunt stabilite astfel nivelurile minime (sau maxime) pe care trebuie să le atingă produsele pentru construcții pentru a putea fi plasate pe piață.

13.Un comerciant cu amănuntul vinde un produs, care nu este manufacturat de către el/ea, folosindu-și propria denumire. Îi este permis acestui comerciant cu amănuntul să utilizeze declarația de performanță (DoP) întocmită de fabricantul real? Dacă nu, este necesar ca declarația de performanță (DoP) întocmită de detailist să fie bazată pe certificările obținute de la un organism notificat?

Comercianții cu amănuntul (conform Regulamentului privind produsele pentru construcții (CPR) aceștia sunt denumiți distribuitori) care plasează pe piață produse pentru construcții sub denumirea proprie sunt considerați fabricanți (cf. Articolului 15). Prin urmare, aceștia trebuie să întocmească propria declarație de performanță (DoP) pentru produsele respective.

Implicarea Organismelor Notificate (conform Articolului 39 al CPR) depinde de sistemul de Evaluare și verificare a constanței performanțelor (AVCP) care se aplică produsului în cauză (conform Articolului 28 și Anexei V a CPR). Această informație este disponibilă atât în cadrul standardelor armonizate (hEN), cât și în Deciziile Comisiei referitoare la aceste sisteme

14. Dacă este necesară o declarație de performanță (DoP), produsul respectiv trebuie re-testat în fiecare an, și o nouă declarație de performanță trebuie să fie re-emisă sau rămâne valabilă declarația de performanță în cazul în care prosdusul nu este modificat?

Pentru a evita îngreunarea procesului administrativ, declarațiile de performanță și testele efectuate inițial nu trebuie repetate, decât în cazul în care circumstanțele sunt modificate (de exemplu, procesul de producție și/sau performanța produsului au suferit schimbări).

Cu toate acestea, produsele pentru construcție pentru care sunt emise declarații de performanță fac obiectul supravegherii și testării continue după ce primul produs este plasat pe piață pentru a se asigura conformitatea procesului de producție și a performanței produsului cu cele declarate în declarația de performanță.

15. Care sunt acele „autorități naționale competente”, în conformitate cu Art 11(8), care pot solicita fabricantului să le pună la dispoziție toate informațiile și documentele necesare pentru a demonstra conformitatea produsului pentru construcții cu declarația de performanță și cu alte cerințe aplicabile?

Prin „autoritate națională competentă” trebuie să se înțeleagă nu doar autoritățile de supraveghere a pieței (organizate la nivel național, regional sau local), ci și orice altă autoritate care are dreptul, conferit de legislația Statului Membru, de a solicita informații cu privire la performanța produselor pentru construcții.

Poate fi vorba, de exemplu, despre Autoritatea care eliberează autorizații de construcție și care are dreptul de a cere informații despre performanța produselor instalate într-o clădire, în contextul verificării conformității cu autorizația de construcție eliberată.

16. Trebuie ca fabricantul să includă în marcajul CE și acele caracteristici esențiale pentru care a făcut mențiunea “fără performanță determinată” (NPD) în declarația de performanță?

Art 9(2) al Regulamentului privind produsele pentru construcții expune clar că “Marcajul CE trebuie urmat de … numărul de referință al declarației de performanță, nivelul sau clasa declarată de performanță, numărul de referință al …”

Întrucât NPD (=fără performanță determinată) declarant pentru o caracteristică esențială presupune că nu se declară performanța, fabricantul nu trebuie să includă în marcajul CE și acele caracteristici esențiale pentru care a făcut mențiunea “fără performanță determinată” (NPD) în Declarația de performanță.

17. Cum pot afla dacă un certificat / raport de test de produs este fals sau nu?

Autoritățile naționale de supraveghere a pieței sunt în primul rând responsabile pentru a investiga aceste cazuri în care sunt ridicate suspiciuni cu privire la legalitatea certificatelor / rapoartelor de test pentru produse emise în conformitate cu Regulamentul privind produsele pentru construcții. Cu toate acestea, o verificare preliminară poate fi efectuată cu ajutorul platformei NANDO pentru a determina dacă Organismul Notificat are competența de a emite anumite certificate / rapoarte de test pentru produs, după cum urmează:

1) Dacă certificatul / raportul de test a fost emis ÎNAINTE DE 1/7/2013,
2) Dacă certificatul / raportul de test a fost emis DUPĂ 1/7/2013

Căutând informația pe site-ul corespunzător, ar trebui să puteți identifica standardul European (EN) care cuprinde cerințele referitoare la produsul respectiv și apoi, făcând click pe acest standard, urmează să fiți transferați către o pagină ce cuprinde lista tuturor organismelor notificate care au autorizația de a emite certificate / rapoarte de test pentru tipul respectiv de produs ÎNAINTE DE 1/7/2013(sau DUPĂ 1/7/2013 în al doilea caz). Dacă certificatul / raportul de test a fost emis de unul dintre organismele notificate incluse în listă, probabil că certificatul respectiv este autentic.

În cazul în care standardul European (EN) nu este menționat în nici una dintre cele două liste de standard armonizate prezentate anterior, sau dacă organismul notificat nu se regăsește pe lista organismelor notificate pentru un anumit standard, vă aflați într-una din următoarele situații: fie aveți în față un certificat/ raport de test fals, fie organismul emitent nu este notificat în conformitate cu Directiva/ Regulamentul privind produsele de construcție.

În aceste situații este necesar să contactați Autoritățile naționale de supraveghere a pieței din statul în care este comercializat produsul respectiv.

Puteți, de asemenea, să luați legătura cu organismal notificat pentru a solicita o confirmare a autenticității certificatului/ raportului de test respectiv.

Cerere Oferta CISEO - Consultanta Marcaj CE & Certificare de Produs

 • Va rugam sa completati in campul de mai sus urmatoarele detalii: O scurta descriere a produsului / produselor certificate; Ce standarde de produs se aplica? Ce directive europene se aplica? Care este termenul maxim planificat de dvs. pentru obtinerea Marcajului CE?
  Va informam ca datele solicitate mai sus si prin formularele de inscriere sau cererile de aplicare pentru serviciile CISEO si ale partenerilor nostri sunt datele minime necesare pentru satisfacerea cerintelor legale privind intocmirea ofertei, contractului si facturii, pentru exercitarea obiectului legitim de activitate al societatii, inclusiv pentru elaborarea documentelor cerute de ANC, ISCIR, IRCA, SAAS, AMPG si alte organizatii sau organisme de certificare si/sau acreditare nationale sau internationale, sau pentru identificare in cazul eventualelor dispute juridice. Va informam ca depunem toate diligentele pentru a lua masuri in vederea stocarii si prelucrarii datelor cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate, conform legislatiei in vigoare. Durata pastrarii acestor date este conform prevederilor legale. Va puteti exercita oricand, dupa trimiterea acesui formular, urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de stergere, dreptul de a restrictiona procesarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la obiectii, drepturi legate de luarea de decizii automatizate si de profilare. Va informam ca datele dvs. personale sunt utilizate in scopul contactarii in vederea oferirii de servicii de instruire, implementare si certificare. Obiectul nostru de activitate nu se poate desfasura fara prelucrarea acestor date in scopurile mentionate mai sus. In cazul in care nu sunteti de acord, va rugam sa nu transmiteti cererea dvs.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.