Jucariile si aplicarea Marcajului CE

Directiva (2009/48/EC) cu privire la siguranța jucăriilor specifică în detaliu cerințele esențiale care trebuie îndeplinite de către producător, importator sau distribuitor, pentru a demonstra conformitatea produsului cu reglementările UE și pentru a putea aplica marcajul CE.

Directiva (2009/48/EC) se aplică în toate țările EEA începând cu data de 20 iulie 2011. Singura excepție vizează prevederile referitoare la substanțele chimice, pentru care se aplică o perioadă suplimentară de 2 ani pentru tranziție – până la data de 20 iulie 2013.

Directiva din 2009 o înlocuiește pe cea adoptată în 1988 (88/378/EEC). Jucăriile care sunt conforme cu Directiva din 1988 pot fi puse în continuare pe piață până la data de 19 iulie 2011, respectiv 19 iulie 2013 în cazul prevederilor referitoare la substanțe chimice.

În conformitate cu noua Directivă o jucărie este “orice produs sau material conceput sau destinat, în mod exclusiv sau nu, utilizării pentru joc de către copiii sub 14 ani”.

Primul pas pe care ar trebui să îl facă orice producător este de a verifica dacă produsul său face obiectul Directivei. Apoi, pentru a se asigura că jucăria respectă prevederile Directivei, producătorul trebuie să verifice care standarde armonizate sunt aplicabile. Pe site-ul Direcției Generale pentru Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri este disponibilă lista standardelor europene armonizate cu privire la jucării.

Anexa I la prezenta Directivă cuprinde o listă a tipurilor de produse excluse din Directivă și care nu sunt considerate jucării. Printre produsele aflate în listă se numără și puzzle-urile cu mai mult de 500 de piese sau suzetele pentru sugari, care nu sunt considerate jucării, dar pot fi confundate cu acestea. Lista este doar orientativă.

Anexa II la prezenta Directivă cuprinde cerințele de siguranță pe care trebuie să le respecte produsele. În Anexa V se specifică faptul că, atunci când este necesar, pe jucării trebuie să existe avertismente cu privire la vârsta minimă a utilizatorilor produsului respectiv sau cu privire la necesitatea supravegherii de către un adult.

Vă rugăm să consultați Directiva pentru a vedea toate cerințele aplicabile.

Necesitatea implicării unui organism notificat

Înainte de a demara procedurile de evaluare, este important să stabiliți dacă, în calitate de producător, puteți face aceste evaluări dumneavoastră înșivă sau numai cu implicarea unui Organism notificat.

Directiva (2009/48/EC) privind siguranța jucăriilor prevede necesitatea implicării unui organism notificat în cazul în care jucăria respectivă nu respectă în totalitate (sau parțial) standardele armonizate, după cum se arată în Articolul 13 (și astfel este necesară determinarea conformității direct în raport cu cerințele directivei), sau dacă producătorul consideră că jucăria trebuie verificată de către un organism notificat.

Un organism notificat verifică dacă un produs este sau nu conform prin efectuarea de evaluări ale conformității. De asemenea, se asigură că documentația tehnică susține în mod corect conformitatea produsului.

Atunci când un organism notificat are certitudinea conformității produsului, emite un certificat de conformitate. Apoi, producătorul trebuie să întocmească Declarația de conformitate, pentru a confirma pe propria răspundere că produsul său este realizat în conformitate cu prevederile directivei. Redactarea Declarației de performanță constituie o obligație legală.

Declarația de conformitate trebuie să cuprindă detalii cu privire la producător (denumire, adresă), caracteristicile esențiale pe care le respectă produsul, standardele europene sau datele de performanță, numărul de identificare al organismului notificat, precum și o semnătură cu caracter juridic aplicată în numele organizației. Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați Anexa III la Directiva (2009/48/EC).

Pentru a identifica acele organisme notificate desemnate de statele membre pentru a efectua evaluări de conformitate, verificați baza de date NANDO.

Verificarea conformității

În cazul jucăriilor produse în conformitate cu standardele europene armonizate, care acoperă toate aspectele relevante din punct de vedere al siguranței, producătorul însuși realizează verificări interne ale produsului și întocmește și semnează declarația de conformitate CE.

Înainte de a începe evaluarea conformității produsului, producătorul trebuie să efectueze separat o evaluare de siguranță cu privire la riscurile ce pot apărea la utilizarea jucăriei și o evaluare a expunerii potențiale la aceste riscuri.

În cazul în care standardele armonizate nu există, au fost aplicate doar parțial la producerea jucăriei respective sau au fost publicate sub anumite restricții, ori dacă producătorul consideră că jucăria trebuie verificată de o terță parte, aceasta trebuie trimisă unui organism notificat pentru o examinare de tip CE. Organismul notificat evaluează dacă designul tehnic al jucăriei respectă cerințele directivei.

Producătorul trebuie, de asemenea, să se asigure că modul în care este produsă jucăria respectă prevederile directivei, dar această parte a procesului de producție nu necesită implicarea unui organism notificat.

Detalii cu privire la procedura de evaluare sunt disponibile în Capitolul IV al Directivei (2009/48/EC) privind siguranța jucăriilor.

Indiferent dacă a fost sau nu implicat și un organism notificat, producătorul trebuie să întocmească declarația de conformitate CE.

Producătorii sunt obligați să coopereze cu autoritățile de supraveghere a pieței din fiecare țară pe piața căreia sunt plasate jucăriile respective. O listă a acestor autorități poate fi descărcată de pe site-ul Direcției Generale pentru Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri.

Documentația tehnică

La finalizarea cu succes a procesului de evaluare, este necesară întocmirea documentației tehnice, în conformitate cu cerințele Articolului 21 al Directivei (2009/48/EC). Documentele tehnice trebuie să valideze conformitatea jucăriei cu cerințele Directivei. Următoarele documente sunt necesare:

  • descrierea mijloacelor (de exemplu, un raport de testare sau o fișă tehnică) prin care producătorul garantează conformitatea procesului de producție cu standardele la care face referire Art. 13
  • acolo unde este aplicabil: un certificat EC de tip întocmit de un organism notificat; copii ale documentelor pe care producătorul le-a înaintat organismului notificat; descrierea mijloacelor prin care producătorul garantează conformitatea cu modelul aprobat,
  • adresele spațiilor pe care producătorul le utilizează pentru producerea și depozitarea produselor, informații detaliate cu privire la designul și producerea jucăriilor.

Producătorul, sau reprezentantul autorizat al acestuia în Comunitatea Europeană, este obligat să păstreze copii ale documentelor tehnice pe o perioadă de 10 ani după ce ultimul produs a fost plasat pe piață.

Aplicarea marcajului CE

După parcurgerea etapelor necesare, marcajul CE trebuie aplicat pe produs.

Marcajul trebuie aplicat pe jucărie, pe o etichetă sau pe ambalajul acesteia într-un loc vizibil, să fie lizibil și permanent. Dacă acest lucru nu este posibil din cauza dimensiunilor produsului, marcajul CE poate fi aplicat pe o etichetă atașată de produs sau pe un fluturaș ce însoțește produsul. Dacă marcajul CE nu este vizibil din exteriorul ambalajului, el trebuie să fie aplicat și pe ambalaj.

Marcajul CE constă în inițialele ‘CE’ în forma prezentată mai jos:

CE MARCAJ

Elementele ce compun marcajul CE trebuie să aibă aceeași dimensiune pe verticală și trebuie să aibă minim 5 mm. Dacă marcajul CE este mărit sau micșorat, proporțiile reprezentate în imaginea tip grilă de mai sus trebuie respectate.

În cazul în care produsul se supune altor directive ce tratează alte aspecte și oferă și indicații privind marcajul ‘CE’, documentele însoțitoare trebuie să indice și faptul că produsul respectă normele din respectivele directive.

Cu toate acestea, atunci când una sau mai multe directive permit fabricantului, într-un interval de tranziție, să aleagă ce clasificare să aplice, marcajul ‘CE’ trebuie să indice doar conformitatea cu acele directive aplicate de către fabricant. În aceste cazuri, particularitățile directivelor aplicate, așa cum au fost acestea publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, trebuie indicate în acele documente, avize sau instrucțiuni (emise în conformitate cu directivele respective) care însoțesc aceste produse.

Citeste mai multe despre Siguranta Jucariilor, Plasarea jucariilor pe piata UE

Cerere Oferta CISEO - Consultanta Marcaj CE & Certificare de Produs

  • Va rugam sa completati in campul de mai sus urmatoarele detalii: O scurta descriere a produsului / produselor certificate; Ce standarde de produs se aplica? Ce directive europene se aplica? Care este termenul maxim planificat de dvs. pentru obtinerea Marcajului CE?
    Va informam ca datele solicitate mai sus si prin formularele de inscriere sau cererile de aplicare pentru serviciile CISEO si ale partenerilor nostri sunt datele minime necesare pentru satisfacerea cerintelor legale privind intocmirea ofertei, contractului si facturii, pentru exercitarea obiectului legitim de activitate al societatii, inclusiv pentru elaborarea documentelor cerute de ANC, ISCIR, IRCA, SAAS, AMPG si alte organizatii sau organisme de certificare si/sau acreditare nationale sau internationale, sau pentru identificare in cazul eventualelor dispute juridice. Va informam ca depunem toate diligentele pentru a lua masuri in vederea stocarii si prelucrarii datelor cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate, conform legislatiei in vigoare. Durata pastrarii acestor date este conform prevederilor legale. Va puteti exercita oricand, dupa trimiterea acesui formular, urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de stergere, dreptul de a restrictiona procesarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la obiectii, drepturi legate de luarea de decizii automatizate si de profilare. Va informam ca datele dvs. personale sunt utilizate in scopul contactarii in vederea oferirii de servicii de instruire, implementare si certificare. Obiectul nostru de activitate nu se poate desfasura fara prelucrarea acestor date in scopurile mentionate mai sus. In cazul in care nu sunteti de acord, va rugam sa nu transmiteti cererea dvs.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.