8. LIBERA CIRCULATIE A PRODUSELOR IN CADRUL UE

8. LIBERA CIRCULATIE A PRODUSELOR IN CADRUL UE (296)

 

8.1. CLAUZA DE LIBERĂ CIRCULATIE

Obiectivul de a elimina barierele comerciale intre statele membre si de a consolida libera circulatie a produselor este consacrat printr-o clauza de libera circulatie, integrata in legislatia de armonizare a Uniunii si care garanteaza libera circulatie a produselor conforme cu legislatia. Clauzele de libera circulatie sunt dispozitii inserate in actele legislative ale UE care impiedica in mod expres statele membre sa ia masuri mai restrictive intr-un anumit domeniu, daca domeniul respectiv indeplineste cerintele legislatiei in cauza. Prin urmare, statele membre nu pot impiedica punerea la dispozitie pe piata a unui produs care este conform cu toate dispozitiile din legislatia de armonizare sectoriala.

Conformitatea cu toate obligatiile care le revin producatorilor in temeiul legislatiei de armonizare a Uniunii este simbolizata de marcajul CE. Statele membre trebuie sa presupuna ca produsele care poarta marcajul CE sunt conforme cu toate dispozitiile legislatiei aplicabile care prevad aplicarea acestuia. In consecinta, statele membre nu pot interzice, limita sau impiedica punerea la dispozitie pe teritoriul lor a produselor care poarta marcajul CE, cu exceptia cazului in care dispozitiile privind marcajul CE sunt aplicate in mod incorect.

8.2. LIMITE SI RESTRICTII

Legislatia de armonizare a Uniunii este conceputa pentru a garanta libera circulatie a produselor conforme cu nivelul ridicat de protectie stabilit in legislatia aplicabila. Prin urmare, statele membre nu pot interzice, limita sau impiedica
punerea la dispozitie a unor astfel de produse. Cu toate acestea, statele membre sunt autorizate sa mentina sau sa adopte, in conformitate cu tratatul (in special articolele 34 si 36 din TFUE), dispozitii nationale suplimentare privind
utilizarea unor produse speciale si care au scopul de a proteja lucratorii sau ceilalti utilizatori sau mediul. Dispozitiile
nationale nu pot nici sa impuna modificarea unui produs fabricat in conformitate cu dispozitiile legislatiei aplicabile, nici sa influenteze conditiile punerii sale la dispozitie.

O limitare a liberei circulatii a produselor ar putea fi impusa in cazul neconformitatii unui produs cu cerintele esentiale sau cu orice alta cerinta legala. De asemenea, este posibil ca produse care indeplinesc cerintele legislatiei armonizate sa prezinte, cu toate acestea, un risc pentru sanatatea sau siguranta persoanelor sau pentru orice alt aspect legat de protectia interesului public. Intr-un astfel de caz, statele membre trebuie sa solicite operatorului economic in cauza sa ia masurile corective necesare. Prin urmare, este posibil sa se limiteze libera circulatie a unui produs nu numai in cazul unei neconformitati a produsului cu cerintele stabilite in legislatia relevanta, ci si in caz de conformitate, atunci cand cerintele esentiale sau alte cerinte legale nu acopera integral riscurile legate de produs (297).

 NOTE:

(297) O descriere mai detaliata a procedurilor care trebuie urmate in cazul unor produse care prezinta un risc pentru sanatatea sau siguranta persoanelor sau pentru orice alt aspect legat de protectia interesului public este propusa la capitolul 7.

Sursa: „Ghidul albastru” din 2016 referitor la punerea in aplicare a normelor UE privind produsele (http://ec.europa.eu)