Marcajul CE se aplica indelebil, vizibil si lizibil pe 25 de categorii de produse, conform cerintelor din legislatia europeana

Marcajul CE se aplica pe 25 de categorii de produse reglementate, utilizate atat de specialisti, cat si de consumatorul final, printre care: produse pentru constructii, dispozitive medicale, echipamente electrice, echipamente radio si de telecomunicatii, jucarii, instrumente de masura si aparate de cantarit, echipamente sub presiune, echipamente individuale de protectie, masini industriale, lifturi etc.

Acest marcaj CE (marcaj de conformitate) atesta faptul ca produsele se conformeaza normelor UE privind siguranta, sanatatea consumatorului si protectiei mediului. Marcajul CE nu reprezinta certificarea faptului ca un produs a fost fabricat in Spatiul Economic European (SSE). In schimb, marcajul CE confirma ca produsul a fost atent evaluat inainte de a fi pus pe piata si ca satisface cerintele legislative, de exemplu: un nivel de siguranta armonizat. De aceea producatorul produselor ce poarta marcaj CE isi asuma pe propria raspundere faptul ca:
• a verificat conformitatea produsului cu toate cerintele relevante (ex: in domeniul sanatatii si securitatii sau protectiei mediului)
• a solicitat examinarea produsului de catre organisme notificate, daca aceasta obligatie este specificata in directivele aplicabile.

Producatorul are responsabilitatea de a initia evaluarea conformitatii, a intocmii documentatia tehnica, de a emite Declaratia de conformitate CE si de a inscrie marcajul CE pe produs. Distribuitorii, la randul lor, trebuie sa verifice daca produsele poarta marcaj CE si ca sunt insotite de documentatia necesara. Daca produsul este importat din afara SSE, importatorul este obligat sa verifice daca fabricantul respecta cerintele directivelor aplicabile si daca documentatia tehnica este pusa la dispozitie.

In ciuda respectarii tuturor acestor criterii, marcajul CE nu garanteaza siguranta unui produs, in schimb in Regulamentul 765/2008 si Decizia 768/2008, obligatiile sunt detaliate si specifica asumarea responsabilitatii de catre producator privind conformarea la cerintele aplicabile din legislatia UE.

In cazul anumitor produse, capacitatea fabricantului de a realiza o productie constanta este demonstrata prin marcaj CE, iar cea mai potrivita forma de a garanta acest lucru este implementarea unui sistem de control a productiei in fabrica. In cele mai multe cazuri implementarea unui astfel de sistem este obligatorie.

Pentru a aplica marcaj CE, se parcurg anumite etape precum: identificarea directivelor si standardelor europene aplicabile produsului reglementat; verificarea cerintelor specifice produsului reglementat; stabilirea necesitatii unei evaluari de catre un organism notificat; testarea si verificarea produsului reglementat sub aspectul conformitatii cu cerintele aplicabile; aplicarea marcajului CE pe produs si emiterea Declaratiei de Conformitate CE.

Marcajul CE trebuie aplicat intr-un mod indelebil, vizibil si lizibil pe produs sau pe o eticheta lipita pe produs. Daca acest lucru nu este posibil sau nu este impus din considerente ce tin seama de natura produsului, acesta se aplica pe ambalaj sau pe documentele de insotire.

by Simona Barbascu