Noul Regulament pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice

Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice a fost modificat anul acesta prin Ordinul nr. 23 / 2013, fiind introduse, printre alte modificari, reguli clare in privinta termenului de prezentare a certificatelor ISO 9001 si / sau ISO 14001, operatorii economici avand obligatia ca, pana la expirarea primului an de desfasurare a activitatilor atestate, sa transmita la ANRE certificatul emis in acest scop; in cazul in care aceasta cerinta nu este indeplinita in termenul precizat anterior, atestatul emis de catre ANRE va fi suspendat, in conformitate cu prevederile Regulamentului.
Conform Ordinului Nr. 23 din 17 aprilie 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice, operatorul economic din domeniul energiei electrice este orice persoana fizica sau juridica ce desfasoara cel putin una dintre urmatoarele activitati: producere, transport, distributie, furnizare ori cumparare de energie electrica si care are atributii comerciale, tehnice si/sau de intretinere legate de aceste activitati, dar nu include clientii finali.

 

Desfasurarea activitatii in conditiile legii presupune ca acesti operatori sa fie titulari ai unui atestat valabil acordat de catre Autoritatea Naţionala de Reglementare in Domeniul Energiei.
In cadrul articolului 17, litera b se precizeaza documentatia justificativa anexata, de titularul de atestat, cererii de reatestare, care se intocmeste conform precizarilor din Anexa 2 din Regulament. Aceasta presupune mentinerea in functiune a Sistem de Management al Calitatii, avut in vedere la data acordarii Atestatului, anexand o notificare sau o copie a documentului de certificare a SMC, dupa caz, pentru tipurile de activitati specifice tipului/ tipurilor de atestat/ atestate detinut/ detinute, in termen de valabilitate.
Conform Art. 1 regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice este emis in conformitate cu dispozitiile art. 9 alin. (1) lit. n) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/ 2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2012.
In conformitate cu cerintele legale, activitatile de proiectare, executare si verificare a instalatiilor electrice din Sisteme Electroenergetice se realizeaza de catre operatori economici atestati si/ sau electricieni autorizati de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei Electrice, denumita in continuare Autoritatea competenta, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi respectiv ale “Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice”, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 11/ 2013.
In scopul respectarii legilor si normelor in vigoare, operatorii economici care desfasoara activitati de proiectare, executare si verificare de instalatii electrice racordate la Sistemul Electroenergetic National sau apartinand unor Sisteme Electronergetice Izolate, trebuie sa detina un Atestat emis de Autoritatea competenta.
Prevederile Regulamentului se aplica de:
a) Autoritatea competenta in desfasurarea activitatilor de acordare, modificare, suspendare şi retragere a Atestatului,
b) Operatorul economic, persoana juridica romana sau de catre operatorul economic, persoana juridica straina, care detine o forma organizatorica prevazuta de lege inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului din Romania, cand solicita Autoritatii competente acordarea unui Atestat.
c) Titularul de atestat inclusiv, atunci cand solicita Autoritatii competente modificarea, suspendarea sau retragerea Atestatului.
Categoriile de instalatii electrice, pentru proiectarea, executarea si verificarea carora un operator economic solicita Atestat, sunt:
a) instalatii electrice de joasa tensiune: instalatii electrice de utilizare de joasa tensiune, bransamente, linii electrice, aeriene sau subterane, de joasa tensiune, posturi de transformare si statii electrice (partea de joasa tensiune), precum si partea electrica (partea de joasa tensiune) a centralelor electrice;
b) instalatii electrice de medie tensiune: instalaii electrice de utilizare de medie tensiune, linii electrice, aeriene sau subterane, de medie tensiune, posturi de transformare si statii electrice (partea de medie tensiune), precum si partea electrica (partea de medie tensiune) a centralelor;
c) instalatii electrice de inalta tensiune: linii electrice aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 110 kV ÷ 400 kV, statii electrice de conexiune/ statii electrice de conexiune si transformare, cu tensiuni mai mari sau egale cu 110 kV.
In cadrul articolului 12 sunt precizatele tipul atestatelor emise de Autoritatea competenta:
a) Atestat de tip A – incercari de echipamente si instalatii electrice;
b) Atestat de tip A1- incercari de echipamente si instalatii electrice de joasa tensiune;
c) Atestat de tip A2- incercari de echipamente si instalatii electrice de joasa si medie tensiune;
d) Atestat de tip B – proiectare si executare de instalatii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV;
e) Atestat de tip Bp – proiectare de instalatii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV;
f) Atestat de tip Be – executare de instalatii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV;
g) Atestat de tip Bi – executare de instalatii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ constructii civile si industriale;
h) Atestat de tip C1A – proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV;
i) Atestat de tip C1B – proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 110 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV;
j) Atestat de tip C2A – executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV;
k) Atestat de tip C2B – executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 110 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV;
l) Atestat de tip D1 – proiectare de linii electrice aeriene si subterane cu tensiuni nominale de 110 kV ÷ 400 kV;
m) Atestat de tip D2 – executare de linii electrice aeriene si subterane cu tensiuni nominale de 110 kV ÷ 400 kV;
n) Atestat de tip E1 – proiectare de statii electrice si de instalatii apartinand partii electrice a centralelor;
o) Atestat de tip E2 – executare de statii electrice si de lucrari la partea electrica a centralelor;
p) Atestat de tip E2MT- executare de lucrari la instalatii electrice aferente partii de medie tensiune a statiilor electrice;
q) Atestat de tip E2PA- executare de lucrari la instalatii electrice de protectie si automatizari din statiile electrice;
r) Atestat de tip F – executare de lucrari de vopsire a elementelor de sustinere a retelelor electrice/ defrisare pentru culoarul de trecere al liniilor electrice aeriene;
s) Atestat de tip Fv- executare de lucrari de vopsire a elementelor de sustinere a retelelor electrice;
t) Atestat de tip Fd- executare de lucrari de defrisare pentru culoarul de trecere al liniilor electrice aeriene.
Pentru toate aceste tipuri de atestate, conform art. Art. 18 – Art. 36, este necesara atasarea in dosarul de atestare / reatestare, a dovezii existentei unui “Sistem de Management al Calitatii (SMC) certificat de una dintre societatile acreditate de RENAR sau de un alt organism similar pe plan international, din care sa reiasa ca solicitantul desfasoara activitatile supuse atestarii in conditiile standardului ISO 9001 si / sau ISO 14001.
Astfel, conform Art. 47. (3) „Operatorii economici care solicita atestarea ai care nu prezinta un Sistem de Management al Calitatii (SMC) certificat de una dintre societatile acreditate de RENAR sau de un alt organism similar pe plan international, din care sa reiasa ca solicitantul desfasoara activitatile supuse atestarii in conditiile standardelor ISO 9001 si/ sau ISO 14001, dar prezinta un contract incheiat in acest sens pentru activitatile respective, sau un act aditional la contractul de certificare (de supraveghere a certificarii) privind extinderea domeniului de activitate certificat cu activitatile supuse atestarii, precum si lista normativelor tehnice si a prescriptiilor energetice ce urmeaza a fi utilizate in activitatea de proiectare si de copii ale instructiunilor tehnice de lucru pentru activitatea de executare a lucrarilor de instalatii electrice, au obligatia ca, pana la expirarea primului an de desfasurare a activitatilor atestate, sa transmita la ANRE certificatul emis in acest scop; in cazul in care aceasta cerinta nu este indeplinita in termenul precizat anterior, atestatul emis de catre ANRE va fi suspendat, in conformitate cu prevederile Regulamentului.”
Sursa: www.anre.ro