O noua versiune ISO 22367 a fost publicata pentru a reduce riscurile de eroare in laboratoarele medicale

Testele clinice de laborator asigura baza pentru aproximativ 70% din deciziile medicale, astfel timpul pana la eliberarea rezultatelor si exactitatea acestora sunt factori critici pentru diagnostic si pentru eficienta tratamentului. Din acest motiv, organizatiile nu ar trebui sa vada managementul riscului ca fiind doar o forma de conformare, ci sa-l considere o parte integranta a procesului decizional.

O gestionare corecta a riscurilor implica atat anticiparea a ceea ce ar putea avea loc in mod eronat, cat si evaluarea frecventei erorilor, precum si a consecintelor sau gravitatii efectelor cauzate de acesta, astfel in cele din urma, sa se decida ce se poate face pentru a reduce riscul.

ISO 22367 – Aplicarea managementului riscurilor in laboratoarele medicale a fost actualizat pentru a se alinia cu alte standarde internationale din industrie, precum ISO 14971- Aplicarea managementului riscurilor pentru dispozitive medicale si ISO 15190 Ghidul pentru practici sigure in laboratoare medicale.

ISO 22367:2020 este de asemenea o cerinta cheie a ISO 15189- Sistemul de Management al calitatii in laboratoarele medicale.

Standardul ISO 22367:2020 inlocuieste ISO/TS 22367– Specificatii pentru reducerea erorilor prin gestionarea riscurilor si pentru imbunatatirea continua a activitatii laboratoarelor medicale.

ISO 22367:2020 specifica un proces pentru identificarea si managementul riscurilor fata de pacienti, fata de angajatii laboratorului si furnizorii implicati. ISO 22367:2020, include, de asemenea, estimarea, evaluarea, controlul si monitorizarea riscurilor.

Cerintele ISO 22367:2020 sunt aplicabile tuturor aspectelor de examinare si serviciilor unui laborator medical, inclusiv aspectelor de pre-examinare si post-examinare, transmiterii exacta a rezultatelor testelor in fisa medicala electronica si altor procese tehnice si de management descrise in ISO 15189.

ISO 22367 nu specifica niveluri de risc acceptabile si nu se aplica riscurilor din deciziile clinice post-examinare luate de furnizorii de servicii medicale.

ISO 22367 nu se aplica gestionarii riscurilor ce sunt abordate de ISO 31000, cum ar fi riscurile de afaceri, economice, legale si de reglementare. 

by Simona Barbascu