2.9. PERIOADE DE TRANZITIE IN CAZUL UNOR REGLEMENTĂRI UE NOI SAU REVIZUITE

2.9. PERIOADE DE TRANZITIE IN CAZUL UNOR REGLEMENTĂRI UE NOI SAU REVIZUITE

 

In cazul unor acte legislative noi sau revizuite, operatorilor economici li se poate acorda un termen suplimentar pentru a se adapta noilor norme, denumit perioada de tranzitie, si care corespunde perioadei dintre intrarea in vigoare a noii norme si momentul incare aceasta incepe sa se aplice.

Perioada de tranzitie inseamna ca normele existente cu privire la produse raman aplicabile, desi au fost adoptate deja norme noi. Perioada de tranzitie poate fi introdusa de catre legiuitor atunci cand normele UE cu privire la produse sunt in curs de revizuire sau inlocuiesc norme nationale.

Scopul perioadei de tranzitie este de a permite producatorilor, autoritatilor nationale si organismelor notificate sa se adapteze progresiv la procedurile de evaluare a conformitatii, la cerintele esentiale sau la alte cerinte legale stabilite de un act legislativ nou sau revizuit si, prin urmare, de a indeparta riscul unui blocaj al productiei. De asemenea, o astfel de perioada este necesara pentru a permite producatorilor, importatorilor si distribuitorilor care au obtinut drepturi in temeiul unor norme nationale sau europene preexistente sa exercite drepturile respective – de exemplu, sa-si lichideze stocurile de produse fabricate in conformitate cu normele preexistente. In sfarsit, perioada de tranzitie contribuie la acordarea unui termen suplimentar pentru revizuirea si adoptarea unor standarde armonizate, desi acestea nu constituie o conditie prealabila a aplicarii legislatiei de armonizare a Uniunii.

Orice legislatie de armonizare a Uniunii care introduce o perioada de tranzitie stabileste data la care sistemul in vigoare trebuie sa fie blocat. In general, este vorba despre data intrarii in vigoare a legislatiei sau, in anumite cazuri, despre data la care aceasta este adoptata.

La sfarsitul perioadei de tranzitie, produsele fabricate inaintea sau in timpul acestei perioade, in conformitate cu legislatia care urmeaza sa fie abrogata, nu vor mai putea fi introduse pe piata. Un produs, care este introdus pe piata inainte de expirarea perioadei de tranzitie, ar trebui sa primeasca autorizatia de a fi pus la dispozitie pe piata sau de a fi pus in functiune (86). Cu toate acestea, o legislatie specifica de armonizare a Uniunii ar putea impiedica punerea la dispozitie a unor astfel de produse daca acest lucru este considerat necesar din motive de siguranta sau legate de alte obiective vizate de legislatie.

Produsele care nu au fost introduse pe piata inainte de expirarea perioadei de tranzitie nu mai pot fi introduse pe piata sau puse in functiune decat daca sunt conforme pe deplin cu dispozitiile noii legislatii (87).

Ca regula generala, marcajul CE constituie o indicatie care atesta ca produsele ce fac obiectul unuia sau mai multor acte de armonizare ale Uniunii care prevad aplicarea acestuia sunt conforme cu dispozitiile tuturor acestor acte legislative aplicabile. Cu toate acestea, daca unul sau mai multe dintre actele legislative aplicabile respective permit producatorului ca, in timpul unei perioade de tranzitie, sa aleaga ce dispozitii sa aplice, marcajul CE constituie o indicatie a conformitatii produsului numai cu textele juridice aplicate de producator. In consecinta, pe durata unei perioade de tranzitie, prezenta marcajului CE pe un produs nu atesta neaparat respectarea tuturor actelor legislative aplicabile care prevad aplicarea acestuia. Informatiile referitoare la actele legislative de armonizare ale Uniunii aplicate de producator trebuie sa se regaseasca in declaratia de conformitate UE (88).

NOTE:

(86) De exemplu, acest tip de produs poate sa fie vandut in continuare in mod legal dupa expirarea perioadei de tranzitie, cu conditia ca produsul sa se afle in depozitele distribuitorilor, adica cu conditia ca produsul sa fi fost deja introdus pe piata si sa fi avut loc o schimbarea proprietatii.

(87) Dat fiind ca Directiva privind echipamentele sub presiune nu stabileste niciun termen pentru punerea in functiune, produsele reglementate de directiva pot fi puse in functiune in orice moment, fara a fi supuse altor conditii in conformitate cu aceasta directiva. Inceea ce priveste introducerea pe piata si punerea in functiune, a se vedea sectiunile 2.3 si 2.5.

(88) In ceea ce priveste declaratia de conformitate UE, a se vedea sectiunea 4.4.; in ceea ce priveste marcajul CE, a se vedea sectiunea 4.5.1.

Sursa: „Ghidul albastru” din 2016 referitor la punerea in aplicare a normelor UE privind produsele (http://ec.europa.eu)