Plasarea jucariilor pe piata UE

Jucăriile contribuie la dezvoltarea copiilor și joacă un rol important în acest proces. De aceea jucăriile trebuie să fie produse sigure pentru copii. Este o prioritate să ne asigurăm că jucăriile care ajung pe piața UE nu pun copiii în pericol. Legislația UE urmărește să garanteze că jucăriile îndeplinesc cerințele referitoare la siguranță, cerințe care sunt foarte stricte, mai ales în ceea ce privește utilizarea substanțelor chimice.

Atunci când producătorii, importatorii sau distribuitorii vor să introducă o jucărie pe piața UE, trebuie să facă dovada că acest produs este sigur pentru a fi utilizat. Numai acele jucării care poartă marcajul CE pot fi plasate pe piața UE. Acest marcaj indică faptul că jucăria respectă cerințele referitoare la siguranță ale UE.

Etape de urmat de către producători

Înainte de putea plasa o jucărie pe piața UE, producătorul (indiferent dacă provine din UE sau din afara UE) trebuie să parcurgă următoarele etape:

 • Realizarea unei evaluări privind siguranța: analizarea riscurilor fizice, mecanice, chimice, electrice, de inflamabilitate, igienă sau radioactivitate, precum și evaluarea posibilității de expunere la aceste riscuri.
 • Parcurgerea uneia dintre cele două proceduri de evaluare a conformității, pentru a demonstra că jucăria respectă cerințele esențiale privind siguranța:
  1. Auto-verificarea: producătorul verifică toate acele standarde armonizate care acoperă toate aspectele relevante din punct de vedere al siguranței și care sunt aplicabile jucăriei, apoi se asigură că procesul său de producție este conform (procedura de control al producției interne). Mai multe informații sunt disponibile în textul Deciziei Nr. 768/2008/EC.
  2. Verificările realizate de o terță parte: producătorul înaintează o cerere pentru examinarea EC de tip către un organism notificat. Organismul notificat examinează jucăria și emite un certificat de examinare EC de tip în cazul în care jucăria corespunde cerințelor de siguranță ale UE. Producătorii trebuie să se asigure că jucăriile rezultate din procesele lor de producție respectă tipul de produs aprobat.
 • Întocmirea documentației tehnice cuprinzând toate detaliile relevante pentru a garanta conformitatea jucăriei produse cu cerințele esențiale privind siguranța.
 • Întocmirea Declarației de conformitate EC, prin care se certifică îndeplinirea și respectarea cerințelor esențiale privind siguranța. Întocmind acest document, producătorul își asumă responsabilitatea pentru realizarea jucăriei în conformitate cu cerințele esențiale privind siguranța.
 • Aplicarea marcajului CE, fie direct pe jucărie, fie pe o etichetă atașată acesteia, sau pe ambalaj.
 • Aplicarea numelui și adresei producătorului, precum și aplicarea unui element ce permite identificarea trasabilă a jucăriei (de exemplu, un număr de lot sau un număr serial).
 • Garantarea faptului că jucăria este însoțită de instrucțiuni de utilizare și de informații cu privire la siguranță și că avertismentele necesare sunt incluse.

Etape de urmat de către importatori

Importatorilor le este permis să plaseze pe piața UE numai acele jucării care respectă cerințele privind siguranța. Un importator trebuie să parcurgă următoarele etape:

 • Să se asigure că producătorul a urmat procedurile de evaluare a conformității pentru a demonstra că jucăria respectă cerințele esențiale de siguranță.
 • Să se asigure că producătorul a întocmit documentația tehnică ce validează conformitatea jucăriei cu cerințele esențiale de siguranță.
 • Să păstreze o copie a Declarației de conformitate EC care atestă faptul că au fost respectate cerințele esențiale de siguranță. Întocmind acest document, producătorul își asumă responsabilitatea în ceea ce privește conformitatea jucăriei cu cerințele de siguranță.
 • Să se asigure că marcajul CE este aplicat fie direct pe jucărie, fie pe o etichetă atașată acesteia, sau pe ambalaj.
 • Să atașeze denumirea și adresa sa produsului.
 • Să se asigure că producătorul și-a aplicat pe produs numele și adresa, precum și un element ce permite identificarea trasabilă a jucăriei (de exemplu, un număr de lot sau un număr serial).
 • Să se asigure că jucăria este însoțită de instrucțiuni de utilizare și de informații cu privire la siguranță și că avertismentele necesare sunt incluse.

Etape de urmat de către distribuitori

Distribuitorii trebuie să dea dovadă de grija cuvenită atunci când plasează o jucărie pe piața UE. Un distribuitor trebuie să verifice dacă:

 • marcajul CE este aplicat fie direct pe jucărie, fie pe o etichetă atașată acesteia, sau pe ambalaj;
 • producătorul și-a aplicat pe produs numele și adresa, precum și un element ce permite identificarea trasabilă a jucăriei (de exemplu, un număr de lot sau un număr serial);
 • importatorul și-a aplicat pe produs numele și adresa;
 • jucăria este însoțită de instrucțiuni de utilizare și de informații cu privire la siguranță, iar avertismentele necesare sunt incluse.

Directive

Dacă produsele dumneavoastră fac parte din categoria Jucăriilor, se aplică următoarea directivă (2009/48/EC).