Producatorii si Marcajul CE

Producatorii si Marcajul CE

Producătorii dețin un rol crucial în garantarea utilizării în condiții de siguranță a produselor pe care le plasează pe piața extinsă unică a EEA. Aceștia sunt responsabili pentru verificarea produselor pe care le manufacturează, în așa fel încât să fie respectate toate cerințele UE cu privire la sănătatea și securitatea consumatorilor, precum și la protecția mediului înconjurător. De asemenea, producătorii poartă întreaga responsabilitate pentru efectuarea evaluărilor de conformitate, întocmirea documentației tehnice, emiterea declarației de conformitate cu prevederile UE și aplicarea marcajului CE (Conformitate Europeană) pe produse. Numai după îndeplinirea acestor condiții un produs poate fi comercializat pe piața EEA.

În calitate de producător, trebuie să urmați aceste 6 etape pentru a putea aplica marcajul CE produselor dumneavoastră:

 1. Identificarea directivelor și standardelor armonizate aplicabile
 2. Verificarea cerințelor specifice pentru un anumit produs
 3. Identificarea necesității efectuării unei evaluări de conformitate independente (realizată de un organism notificat)
 4. Testarea produsului și verificarea conformității acestuia
 5. Întocmirea și menținerea documentației tehnice solicitate
 6. Aplicarea marcajului CE și întocmirea Declarației de conformitate UE.

Aceste șase etape pot fi diferite în funcție de tipul de produs, deoarece procedura de evaluare a conformității variază. Producătorii nu trebuie să aplice marcajul CE unor produse care nu intră sub incidența uneia dintre directivele ce impun aplicarea respectivului marcaj.

În cazul produselor care prezintă riscuri mai mari din punct de vedere al securității în utilizare, cum ar fi boilerele pe gaz sau drujbele, siguranța în utilizare nu poate fi verificată numai de către producător. În aceste situații, o organizație independentă, mai exact un organism notificat numit de către autoritățile naționale, trebuie să efectueze verificările de siguranță. Marcajul CE poate fi aplicat numai după ce aceste verificări au fost efectuate.

Grupe de produse reglementate, pentru care se aplica obligatoriu Marcajul CE:

 • Dispozitive medicale implantabile active
 • Aparate consumatoare de combustibili gazoși
 • Instalații pe cablu care transportă persoane
 • Produse pentru construcții
 • Proiectarea ecologică a produselor consumatoare de energie
 • Compatibilitate electromagnetică
 • Echipamente și sisteme de protecție destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive
 • Explozivi de uz civil
 • Boilere pentru prepararea apei calde
 • Dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro
 • Lifturi
 • Dispozitive cu voltaj scăzut
 • Mașini
 • Instrumente de măsurare
 • Dispozitive medicale
 • Emisii de zgomot în mediul înconjurător
 • Instrumente de cântărire neautomate
 • Echipament individual de protecție
 • Echipament sub presiune
 • Articole pirotehnice
 • Echipamente radio
 • Vehicule recreaționale
 • Restricția utilizării de substanțe periculoase în producerea de echipamente electrice și electronice
 • Siguranța jucăriilor
 • Recipiente simple sub presiune