3.1. PRODUCĂTORUL

3.1. PRODUCĂTORUL

 

— Producatorul este orice persoana fizica sau juridica care fabrica un produs sau pentru care se proiecteaza sau se fabrica un produs si care introduce acest produs pe piata sub numele sau marca sa.

— Producatorul este responsabil de evaluarea conformitatii produsului si este supus unei serii de obligatii, inclusiv unor cerinte in materie de trasabilitate.

— In momentul introducerii unui produs pe piata Uniunii, responsabilitatile unui producator sunt aceleasi, indiferent daca acesta este stabilit in afara Uniunii Europene sau intr-un stat membru.

— Producatorul este obligat sa coopereze cu autoritatile nationale competente responsabile de supravegherea pietei in cazul in care un produs prezinta un risc sau nu este conform.

Producatorul este orice persoana fizica sau juridica responsabila cu proiectarea sau fabricarea unui produs si care introduce acest produs pe piata sub numele sau marca sa (91). Definitia producatorului cuprinde doua conditii cumulative: persoana trebuie sa fabrice un produs (sau sa solicite fabricarea acestuia) si trebuie sa comercializeze produsul sub numele sau marca sa. Prin urmare, daca produsul este comercializat sub numele sau marca unei alte persoane, aceasta din urma va fi considerata producator.

Responsabilitatile producatorului se aplica, de asemenea, oricarei persoane fizice sau juridice care asambleaza, ambaleaza, prelucreaza sau eticheteaza produse gata pentru utilizare si care comercializeaza aceste produse sub numele sau marca sa. De asemenea, responsabilitatile producatorului ii revin oricarei persoane care modifica utilizarea prevazuta a unui produs astfel incat sa devina aplicabile cerinte esentiale diferite sau alte cerinte legale sau care modifica substantial sau reconstruieste produsul (creand astfel un nou produs), in vederea introducerii sale pe piata sau a punerii sale in functiune, in cazul in care domeniul de aplicare al legislatiei de armonizare a Uniunii aplicabila produsului include punerea in functiune (92).

Producatorul poate proiecta sau fabrica el insusi produsul. De asemenea, acesta poate subcontracta proiectarea, fabricarea, asamblarea, ambalarea, prelucrarea sau etichetarea unui produs in vederea introducerii acestuia pe piata sub numele sau marca sa, prezentandu-se astfel drept producator (93). In caz de subcontractare, producatorul trebuie sa pastreze controlul general asupra produsului si sa se asigure ca primeste toate informatiile necesare pentru a-si indeplini responsabilitatile in temeiul actului relevant de armonizare al Uniunii. Producatorul care isi subcontracteaza partial sau integral activitatile nu poate, in niciun caz, sa fie exonerat de raspunderile sale, in detrimentul, de exemplu, al unui reprezentant autorizat, al unui distribuitor, al unui utilizator sau al unui subcontractant.

Producatorul detine responsabilitatea finala pentru conformitatea produsului cu legislatia relevanta de armonizare a Uniunii, indiferent daca acesta a proiectat si fabricat el insusi produsul sau daca este considerat producator deoarece produsul este introdus pe piata sub numele sau marca sa.

Astfel, atunci cand un produs este transferat pentru operatiuni suplimentare cum ar fi asamblarea, ambalarea, prelucrarea sau etichetarea, producatorului ii revine, in momentul introducerii pe piata a produsului, responsabilitatea unica si finala de a asigura conformitatea produsului cu legislatia aplicabila si trebuie sa fie in masura sa faca acest lucru.

Producatorul este responsabil cu proiectarea si cu fabricarea produsului in conformitate cu cerintele esentiale si cu alte cerinte legale stabilite de legislatia relevanta de armonizare a Uniunii, precum si cu realizarea evaluarii conformitatii in conformitate cu procedura (procedurile) prevazuta (prevazute) de legislatia de armonizare a Uniunii (94).

Producatorul trebuie sa inteleaga proiectarea si fabricarea produsului pentru a-si putea asuma responsabilitatea pentru produs in ceea ce priveste conformitatea acestuia cu toate dispozitiile legislatiei relevante de armonizare a Uniunii. Acest lucru se aplica atat situatiilor in care producatorul asigura el insusi proiectarea, fabricarea, ambalarea si etichetarea produsului, cat si situatiilor in care o parte din aceste operatiuni sau totalitatea lor este incredintata unui subcontractant.

Producatorul trebuie sa dispuna de informatii relevante pentru a demonstra conformitatea produsului aflat la dispozitia sa.

In acest sens, operatorul economic care introduce produsul pe piata sub numele sau marca sa devine in mod automat producator in sensul legislatiei de armonizare a Uniunii. Prin urmare, acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru evaluarea conformitatii (proiectare si productie) produsului, chiar daca acest lucru a fost facut efectiv de altcineva. In plus, el trebuie sa se afle in posesia tuturor documentelor si certificatelor necesare pentru a demonstra conformitatea produsului, dar acestea nu trebuie sa fie sub numele sau.

Directiva 95/16/CE privind ascensoarele defineste instalatorul ca fiind „persoana fizica sau juridica responsabila pentru proiectarea, fabricarea, instalarea si introducerea pe piata a ascensorului si care aplica marcajul CE si intocmeste declaratia de conformitate CE”. Prin urmare, instalatorul este o persoana care isi asuma responsabilitati care, in contextul altor acte legislative de armonizare ale Uniunii, sunt de regula atribuite producatorului.

Legislatia de armonizare a Uniunii nu impune ca producatorul sa fie stabilit in Uniunea Europeana. Prin urmare, in momentul introducerii unui produs pe piata Uniunii, responsabilitatile unui producator sunt aceleasi, indiferent daca acesta este stabilit in afara Uniunii Europene sau intr-un stat membru.

In general, in momentul introducerii pe piata a unui produs, producatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru ca procesul de fabricatie sa garanteze conformitatea produselor (95) si trebuie, in special:

1. sa realizeze sau sa solicite realizarea evaluarii conformitatii aplicabile, in conformitate cu procedura (procedurile) prevazuta (prevazute) de legislatia relevanta de armonizare a Uniunii. In functie de actul relevant de armonizare a Uniunii, producatorul poate fi obligat sa trimita produsul unui tert (de obicei un organism notificat) pentru a obtine realizarea evaluarii conformitatii sau pentru ca sistemul sau de calitate sa fie aprobat de un organism
notificat In orice caz, producatorul isi asuma intreaga responsabilitate pentru conformitatea produsului;

2. sa intocmeasca declaratia tehnica necesara;

3. sa intocmeasca declaratia de conformitate UE;

4. sa se asigure ca produsul este insotit de instructiuni si informatii privind siguranta (96) (97), astfel cum sunt prevazute de legislatia aplicabila de armonizare a Uniunii (98), furnizate intr-o limba usor de inteles de catre consumatori si de catre ceilalti utilizatori finali, stabilita de statul membru in cauza (99). Cu exceptia cazului in care legislatia specifica prevede altfel, instructiunile si informatiile privind siguranta trebuie sa fie furnizate (100), indiferent daca produsul este destinat consumatorilor sau altor utilizatori finali. Aceasta ar trebui sa includa toate informatiile necesare pentru utilizarea in conditii de siguranta a produsului, astfel incat consumatorii sa aiba posibilitatea de a asambla, de a instala, de a exploata, de a depozita, de a intretine si de a elimina produsul. Instructiunile de asamblare sau de instalare ar trebui sa includa piesele de inventar si abilitatile sau instrumentele speciale necesare. Instructiunile privind exploatarea ar trebui sa includa informatii privind restrictiile de utilizare, nevoia de echipamente individuale de protectie, de intretinere si curatenie sau de reparatii. Este responsabilitatea producatorului sa identifice informatiile relevante care ar trebui sa fie incluse in instructiuni, precum si informatiile privind siguranta unui anumit produs.

Producatorii nu trebuie sa se opreasca numai la ceea ce considera a fi utilizarea prevazuta a unui produs, ci trebuie sa se puna in locul utilizatorului mediu al unui anumit produs si sa anticipeze modul in care acesta ar intentiona, in mod rezonabil, sa utilizeze produsul. In plus, un instrument proiectat si destinat a fi utilizat doar de catre profesionisti ar putea, de asemenea, sa fie utilizat de neprofesionisti, iar proiectarea si instructiunile aferente trebuie sa ia in considerare aceasta posibilitate;

5. sa satisfaca cerintele urmatoare in materie de trasabilitate:

— sa pastreze documentatia tehnica, precum si declaratia de conformitate UE timp de 10 ani dupa ce produsul a fost introdus pe piata (101) sau pentru perioada specificata in actul relevant de armonizare al Uniunii;
— sa se asigure ca pe produs sunt marcate tipul, lotul ori numarul de serie sau un alt element care sa permita identificarea acestora;
— sa indice urmatoarele trei elemente:

1. denumirea sa;

2. denumirea comerciala inregistrata sau marca inregistrata;
si

3. o adresa postala unica la care poate fi contactat, pe produs (102) sau, atunci cand acest lucru nu este posibil din cauza dimensiunii sau a caracteristicilor fizice ale produselor (103), pe ambalaj (104) si/sau pe documentele care il insotesc (105) (106) (107). Punctul de contact unic nu trebuie sa se afle neaparat in fiecare stat membru in care produsul este pus la dispozitie pe piata;

6. sa aplice marcajul de conformitate [marcajul CE si, daca este cazul, alte marcaje (108)] pe produs, in conformitate cu legislatia aplicabila;

7. sa se asigure ca exista proceduri care garanteaza ca productia in serie continua sa fie conforma. Trebuie sa se ia in considerare in mod corespunzator modificarile in proiectarea produsului sau cele referitoare la caracteristicile produsului si modificarile standardelor armonizate sau ale altor specificatii tehnice in raport cu care se declara conformitatea unui produs. Tipul de masura care trebuie luata de producator depinde de natura modificarilor aduse standardelor armonizate sau specificatiilor tehnice. Acesta depinde, in special, de importanta modificarilor in ceea ce priveste domeniul de aplicare al cerintelor esentiale sau al altor cerinte legale si de relevanta acestora pentru produsul in cauza. Astfel, ar putea fi necesar, de exemplu, sa se actualizeze declaratia de conformitate UE, sa se modifice proiectarea produsului, sa se contacteze organismul notificat (109) etc.;

8. daca este cazul, sa realizeze certificarea produsului si/sau a sistemului de calitate.

In temeiul anumitor acte de armonizare ale Uniunii, producatorul poate fi obligat sa efectueze teste prin esantionare la finalul lantului de productie sau pe produsele deja comercializate, in vederea garantarii unei protectii suplimentarea consumatorilor sau a altor utilizatori finali (110) (111).

Producatorii care considera sau care au motive sa creada ca un produs pe care l-au introdus pe piata nu este conform cu legislatia aplicabila de armonizare a Uniunii trebuie sa ia imediat actiunile corective necesare pentru aduce produsul respectiv in conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, daca este necesar. Mai mult, in cazul in care producatorii au motive sa creada ca produsul prezinta un risc pentru sanatate, siguranta, mediu sau pentru orice alt interes public protejat de legislatia aplicabila (112), acestia trebuie sa informeze imediat in acest sens autoritatile nationale competente din statele membre in care au pus la dispozitie produsul, indicand informatii detaliate in special cu privire la neconformitate si la orice fel de actiuni corective luate. Comisia pune la dispozitie un instrument informatic, si anume „Aplicatia DSGP pentru intreprinderi”, pentru a facilita aspectele practice ale acestei obligatii (113).

In urma unei cereri motivate (114) din partea unei autoritati nationale competente, producatorul este obligat sa ii furnizeze acesteia toate informatiile si documentatia necesara pentru a demonstra conformitatea unui produs, intr-o limba usor de inteles pentru autoritatea in cauza. Producatorii trebuie sa coopereze cu autoritatea, la cererea acesteia, cuprivire la orice masura adoptata in vederea eliminarii riscurilor prezentate de produsele pe care le-au introdus pe piata. La cererea autoritatilor de supraveghere a pietei, producatorii sunt obligati sa identifice toti operatorii economici carora le-au furnizat un produs. Producatorii trebuie sa fie in masura sa prezinte aceste informatii pentru o perioada de 10 ani de la furnizarea produsului.

Ideea este ca autoritatea nationala poate accepta o limba pe care o intelege si care este diferita de limba (limbile) nationala (nationale). Limba aleasa este stabilita de comun acord cu autoritatea si poate fi o limba terta daca aceasta este acceptata de autoritate.

In cazul unei cereri motivate, este suficient ca producatorul sa furnizeze partea din documentatia tehnica referitoare la neconformitatea invocata si care permite sa se demonstreze ca problema a fost solutionata de producator. Prin urmare, orice cerere de traducere a documentatiei tehnice ar trebui limitata la aceste parti ale documentatiei. Cererea poate indica un termen pentru primirea documentelor solicitate, in functie de legislatia de armonizare a Uniunii sub incidenta careia intra produsul. Poate fi stabilit un termen mai scurt daca autoritatea nationala justifica urgenta pe baza unui risc grav imediat.

In cazul in care legislatia de armonizare a Uniunii vizeaza punerea in functiune, persoana fizica sau juridica care pune produsul in functiune isi asuma aceleasi responsabilitati ca si producatorul care introduce un produs pe piata. Aceasta trebuie sa garanteze conformitatea produsului cu legislatia de armonizare a Uniunii si sa asigure realizarea procedurii adecvate de evaluare a conformitatii (115).

De asemenea, orice persoana care comercializeaza pe piata Uniunii produse de ocazie care provin dintr-o tara terta sau orice produs care nu este nici proiectat, nici fabricat pentru piata Uniunii trebuie sa isi asume rolul de producator.

In fine, orice importator sau distribuitor care modifica un produs astfel incat conformitatea cu cerintele aplicabile esteafectata sau care furnizeaza un produs sub numele sau marca sa este considerat producator si, in aceasta calitate, trebuie sa isi asume toate obligatiile care ii revin unui producator (116). In consecinta, acesta trebuie sa garanteze conformitatea produsului cu legislatia aplicabila de armonizare a Uniunii si sa asigure realizarea procedurii adecvate de evaluarea conformitatii (117).

NOTE:

(90) A se vedea articolul R1 alineatul (7) din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE.
(91) A se vedea articolul R1 alineatul (3) din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE.
(92) A se vedea articolul R6 din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE.
(93) Acesti producatori sunt deseori desemnati ca „producatori de marca proprie” sau „producatori de marca privata”.
(94) In Directiva 95/16/CE privind ascensoarele se utilizeaza conceptul de instalator pentru a impune responsabilitati persoanei care face ca produsul sa fie functional si gata pentru utilizare. Rolul instalatorului combina elemente de fabricatie si punere in functiune si este considerat fundamental pentru livrarea produsului finit.
(95) Articolul R2 alineatul (1) din Decizia nr. 768/2008/CE.

(96) Utilizarea simbolurilor in conformitate cu standardele internationale poate fi o alternativa la declaratiile scrise.
(97) In anumite cazuri, atunci cand mai multe produse identice sunt grupate si prevazute de catre producator pentru a fi vandute impreuna catre consumatorul final sau pentru a fi vandute intr-un ambalaj destinat utilizarii intr-un singur dispozitiv (de exemplu, echipamente de instalare), este suficient ca unitatea de transport sa fie insotita de un set de instructiuni. Cu toate acestea, in cazul in care pachetul este desfacut si diferitele produse identice sunt vandute individual, operatorul economic care a desfacut produsele grupate si care a pus la dispozitie produsele individuale trebuie sa se asigure ca fiecare produs este insotit de un set de instructiuni si informatii privind siguranta.
(98) Nu toata legislatia de armonizare a Uniunii impune atat instructiuni, cat si informatii privind siguranta, deoarece nu toate legislatia de armonizare a Uniunii este legata de siguranta.
(99) Producatorul, importatorul si distribuitorul au obligatia de a se asigura ca produsul este insotit de instructiuni intr-o limba care este usor de inteles de consumatori si de alti utilizatori finali, astfel cum au stabilit statele membre in cauza. Fiecare operator economic care pune la dispozitie produsul intr-un stat membru trebuie sa se asigure ca sunt disponibile toate versiunile lingvistice necesare.
(100) Cu exceptia cazului in care legislatia specifica prevede altfel, chiar daca informatiile privind siguranta trebuie sa fie furnizate pe suport de hartie, nu este necesar ca intregul set de instructiuni sa fie, de asemenea, furnizat pe hartie, ele putand fi furnizate in format electronic sau intr-un alt format de stocare a datelor. Cu toate acestea, o versiune pe suport de hartie ar trebui sa fie intotdeauna disponibila gratuit pentru consumatorii care solicita acest lucru.
(101) Este vorba despre ultima unitate a modelului de produs introdusa pe piata.
(102) In ceea ce priveste directivele privind dispozitivele medicale, producatorul trebuie sa indice locul de desfasurare a activitatii.

(103) Aceste caracteristici nu includ motive de ordin estetic.

(104) Trebuie subliniat faptul ca anumite acte legislative de armonizare ale Uniunii exclud posibilitatea de a utiliza ambalajul pentrua indeplini aceasta cerinta (de exemplu, Directiva privind recipientele simple sub presiune).

(105) Producatorul poate adauga, daca doreste, adresa unui site web. Un site web intra la categoria de informatii suplimentare, dar nu este suficient pentru a constitui o adresa. In mod normal, o adresa cuprinde numele unei strazi si un numar sau o casuta postala si un numarsi codul postal si numele orasului, dar este posibil ca unele tari sa aplice un model diferit.

(106) A se vedea legislatia de armonizare a Uniunii privind echipamentele de joasa tensiune, jucariile, echipamentele tehnice, aparatele decantarit cu functionare neautomata, dispozitivele medicale implantabile active, aparatele consumatoare de combustibili gazosi, dispozitivele medicale, atmosferele potential explozive, ambarcatiunile de agrement, ascensoarele, echipamentele sub presiune, dispozitivelemedicale pentru diagnostic in vitro, precum si echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii. In plus, inconformitate cu Directiva privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro, orice producator care introduce, in numele sau, dispozitive pe piata Uniunii, este obligat sa se inregistreze in statul membru in care isi are sediul social.

(107) Pentru mai multe informatii cu privire la cerintele referitoare la denumire si adresa, a se vedea punctul 4.2.2.1.

(108) De exemplu, marcajul ATEX, identificatorul categoriei in conformitate cu Directiva R&TTE sau marcajul metrologic suplimentar incazul aparatelor de cantarit sau al mijloacelor de masurare cu functionare neautomata.

(109) In ceea ce priveste obligatiile in materie de informare in cazul certificatelor de examinare UE de tip, a se vedea modulul B punctul 7 dinanexa II la Decizia nr. 768/2008/CE.

(110) De exemplu, Directiva privind recipientele simple sub presiune si ATEX.

(111) Astfel de teste prin esantionare ar trebui sa aiba loc atunci cand se considera necesar, date fiind riscurile prezentate de un produs, in vederea protejarii sanatatii si sigurantei consumatorilor (a se vedea articolul R2alineatul (4) din Decizia nr. 768/2008/CE).

(112) Nivelul acceptabil de risc pentru produs este definit prin cerintele esentiale stabilite in legislatia aplicabila de armonizare a Uniunii. Prinurmare, producatorii trebuie sa informeze autoritatea competenta atunci cand considera sau au motiv sa considere ca produsul nurespecta cerintele esentiale aplicabile.

(113) https://webgate.ec.europa.eu/gpsd-ba/index.do.

(114) Cererea motivata nu inseamna neaparat o decizie oficiala din partea unei autoritati. In conformitate cu articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 765/2008, „autoritatile de supraveghere a pietei pot sa solicite operatorilor economici sa puna la dispozitie documentatia si informatiile pe care acestea le considera necesare pentru indeplinirea sarcinilor lor […]” Pentru ca o cerere sa fie motivata, este suficient ca autoritatea de supraveghere a pietei sa explice contextul in care informatiile sunt solicitate (de exemplu, controlul privind caracteristicile specifice ale produselor, controalele prin sondaj etc.).

(115) Aceasta obligatie nu se aplica produselor reglementate de legislatia de armonizare a Uniunii cu privire la jucarii, la echipamentele de joasa tensiune, la explozivii de uz civil si la aparatele de racire, deoarece directivele in cauza nu acopera decat punerea la dispozitie pepiata. Obligatia nu se aplica nici ambarcatiunilor de agrement construite pentru uz propriu, cu conditia ca acestea sa nu fie introduse ulterior pe piata pentru o perioada de cinci ani, nici ambarcatiunilor construite inainte de 1950.

(116) Articolul R6 din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE.

(117) In plus, in conformitate cu directivele privind echipamentele tehnice si ascensoarele, obligatiile cu privire la procedura de evaluarea conformitatii ii revin oricarei persoane care introduce produsul pe piata, atunci cand nici producatorul, nici reprezentantul autorizat,nici instalatorul ascensorului nu indeplineste aceste obligatii.

Sursa: „Ghidul albastru” din 2016 referitor la punerea in aplicare a normelor UE privind produsele (http://ec.europa.eu)