2.4. PRODUSE IMPORTATE DIN TĂRI DIN AFARA UE

2.4. PRODUSE IMPORTATE DIN TĂRI DIN AFARA UE

— Indiferent de originea lor, produsele trebuie sa fie conforme cu legislatia de armonizare a Uniunii aplicabila atunci cand sunt puse la dispozitie pe piata Uniunii.

— Inainte de a ajunge la utilizatorul final din UE, produsele care provin din tarile din afara UE sunt plasate in procedura depunere in libera circulatie si sunt verificate de autoritatile responsabile cu controlul la frontiera.

Legislatia de armonizare a Uniunii se aplica atunci cand produsul este pus la dispozitie [sau pus in functiune (68)] pentru prima data pe piata Uniunii. Legislatia se aplica, de asemenea, produselor folosite si de ocazie importate dintr-o tara terta, inclusiv produselor care rezulta din pregatirea pentru reutilizare a deseurilor electrice si electronice, in momentul primei intrari a acestora pe piata Uniunii, dar nu se aplica produselor de acest tip deja prezente pe piata. Legislatia se aplica inclusiv produselor folosite si de ocazie importate dintr-o tara terta fabricate inainte de intrarea in vigoarea legislatiei de armonizare a Uniunii.

Principiul de baza al normelor UE privind produsele este ca, indiferent de originea lor, produsele trebuie sa fie conforme cu legislatia de armonizare a Uniunii in vigoare la momentul punerii lor la dispozitie pe piata Uniunii. Produsele fabricate in UE si cele provenite din tari care nu fac parte din UE sunt tratate la fel.

Inainte de a ajunge la utilizatorul final din UE, produsele care provin din tarile din afara UE vor fi prezentate la vama in cadrul procedurii de punere in libera circulatie. Obiectivul punerii in libera circulatie este de a indeplini toate formalitatile de import, astfel incat produsele sa poata fi puse la dispozitie pe piata UE asemenea produselor fabricate in UE. Prin urmare, atunci cand produsele sunt prezentate in vama in temeiul procedurii de punere in libera circulatie, se poate considera in general ca marfurile sunt introduse pe piata UE si ca, prin urmare, ele vor trebui sa fie conforme cu legislatia aplicabila de armonizare a Uniunii. Cu toate acestea, este posibil ca punerea in libera circulatie si introducerea pe piata sa nu se desfasoare in acelasi timp. Introducerea pe piata reprezinta momentul in care produsul este furnizat in vederea distributiei, al consumului sau al utilizarii cu scopul de a asigura conformitatea cu legislatia de armonizare a Uniunii. Introducerea pe piata poate avea loc inainte de punerea in libera circulatie, de exemplu in cazul vanzarilor online efectuate de operatorii economici situati in afara UE, chiar si in cazul in care controlul fizic al conformitatii produselor poate avea loc cel mai devreme atunci cand acestea sosesc la biroul vamal din UE. Introducerea pe piata poate avea loc, de asemenea, dupa punerea in libera circulatie.

Autoritatile vamale si autoritatile de supraveghere a pietei au obligatia si competenta, pe baza analizelor de risc, sa verifice produsele provenind din tari terte si sa intervina in mod corespunzator inainte de punerea lor in libera circulatie, indiferent de momentul in care sunt considerate a fi introduse pe piata Uniunii. In acest fel se va preveni punerea in libera circulatie si, prin urmare, punerea la dispozitie pe teritoriul UE a produselor care nu sunt in conformitate cu legislatia relevanta de armonizare a Uniunii (69).

Pentru produsele importate din tari din afara UE, legislatia de armonizare a Uniunii atribuie importatorului un rol special. Acesta trebuie sa indeplineasca anumite obligatii care, intr-o anumita masura, reflecta obligatiile producatorilor stabiliti pe teritoriul UE (70).

In cazul produselor importate din tari din afara UE, un reprezentant autorizat poate indeplini mai multe dintre sarcini in numele producatorului (71). Daca reprezentantul autorizat al unui producator dintr-o tara terta furnizeaza, totusi, un produs unui distribuitor sau unui consumator de pe teritoriul UE, acesta nu mai actioneaza in calitate de simplu reprezentant autorizat, ci devine importator si, in aceasta calitate, isi asuma obligatiile care le revin importatorilor.

NOTE:

(68) Pentru punerea in functiune, a se vedea sectiunea 2.5.

(69) A se vedea articolele 27-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

(70) In ceea ce priveste rolul importatorului, a se vedea punctul 3.3.

(71) Trebuie notat ca, in domeniul dispozitivelor medicale, rolul reprezentantului autorizat este consolidat si ca acesta constituie interlocutorul principal al autoritatilor de supraveghere a pietei pentru produsele care provin din tari terte.

Sursa: „Ghidul albastru” din 2016 referitor la punerea in aplicare a normelor UE privind produsele (http://ec.europa.eu)