Produse pentru constructii. Cele 4 sisteme de atestare a conformitatii.

Atestarea conformitaţii produselor pentru construcţii este sistemul procedural prin care este evaluata şi stabilita conformitatea produselor pentru construcţii cu standardele de produs aplicabile, in vederea aplicarii marcajului european de conformitate CE (marcaj CE).

Conform legislatiei in domeniu, „produs pentru construcţii” reprezinta orice produs realizat in scopul de a fi incorporat in mod permanent in construcţii, termenul desemnand materiale, elemente şi componente individuale sau alcatuind un set, inclusiv pentru sisteme prefabricate sau instalaţii, plasate pe piaţa in forma in care urmeaza a fi incorporate, asamblate, aplicate sau instalate in construcţii prin operaţii şi/sau lucrari de construcţii. De asemenea, termenul „construcţii” semnifica orice obiect care este construit sau rezulta din operaţii şi/sau lucrari de construcţii şi este fixat de pamant, termenul desemnand atat cladirile, cat şi lucrarile de inginerie civila.

Marcajul CE este obligatoriu pentru toate produsele pentru constructii pentru care exista standard de produs armonizat, cu scopul de a putea fi comercializate in cadrul pietei interne europene.

Marcarea CE a produsului nu consta doar in aplicarea unei etichete pe produsul de constructii. Producatorii trebuie sa indeplineasca mai multe cerinte din legislatia aplicabila pentru a parcurge intregul proces al marcarii CE.

Conform procedurilor interne privind calitatea, din cadrul companiei, si, in unele cazuri, in colaborare cu laboratoare externe sau furnizori de servicii externi, producatorii au responsabilitatea de a evalua performanta produsului si de a implementa controlul productiei in fabrica, conform standardelor de produs aplicabile. Rezultatele evaluarii si controlul productiei in fabrica va permit sa va asigurati ca performanta nu se modifica in timp. Terminologia juridica utilizata in acest sens este „evaluarea si verificarea constantei performantei” (assessment and verification of constancy of performance – AVCP2), iar partea terta sau partile terte care realizeaza verificarea sunt numite organisme notificate.

Evaluarea produsului este realizata prin definirea valorilor unei liste de caracteristici numite caracteristici esentiale. Puteti consulta lista completa in anexa ZA la standardele armonizate si in documentele de evaluare europene (DEE). Lista poate fi diferita pentru fiecare utilizare preconizata si, in cazul unui produs cu mai multe utilizari preconizate, aceasta ar trebui sa contina caracteristicile corespunzatoare fiecareia dintre utilizari.
Lista include, de asemenea, sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei pentru fiecare utilizare preconizata. In functie de acest sistem, este posibil sa aveti nevoie de unul sau mai multe organisme notificate care sa efectueze sarcinile aferente sistemului.

Dupa identificarea listei de caracteristici esentiale relevante pentru produsul dumneavoastra, trebuie sa verificati procedurile pe care trebuie sa le urmati pentru a declara performanta fiecarei caracteristici esentiale, cum ar fi metode de testare, valori tabulare etc. Aveti obligatia sa utilizati procedurile respective pentru incercarea esantioanelor.

De asemenea, trebuie sa definiti in mod detaliat, controlul productiei in fabrica implementat de dumneavoastra.
Sistemul AVCP aplicabil fiecarei caracteristici esentiale va necesita, in unele cazuri, ca un organism notificat sa efectueze unele sarcini suplimentare.

Mai jos sunt prezentate sarcinile pe care dumneavoastra si organismele notificate trebuie sa le indepliniti in functie de sistemul AVCP.

Sistemele de atestare a conformitaţii produselor pentru construcţii sunt:

Sistemul 1+ – Declaratia de conformitate din partea fabricantului referitoare la performanta caracteristicilor esentiale ale produsului pentru constructii pe baza urmatoarelor elemente:

(a) fabricantul:

 • efectueaza controlul productiei in fabrica;
 • incercarea suplimentara a esantioanelor prelevate in fabrica in conformitate cu un plan de incercari prestabilit;

(b) organismul notificat de certificare a produselor emite certificatul de constanta a performantei produsului pe baza:

 • determinarea produsului-tip pe baza incercarii de tip (inclusiv esantionarea), a calcularii de tip, pe baza valorilor tabulare sau a documentatiei descriptive a produsului;
 • inspectarii initiale a fabricii si a controlului productiei in fabrica;
 • supravegherii si evaluarii continue a controlului productiei in fabrica;
 • incercarii prin sondaj a unor esantioane prelevate inaintea introducerii produsului pe piata;

Sistemul 1 – Declaratia de conformitate din partea fabricantului referitoare la performanta caracteristicilor esentiale ale produsului pentru constructii pe baza urmatoarelor elemente:

(a) fabricantul:

 • efectueaza controlul productiei in fabrica;
 • incercarea suplimentara a esantioanelor prelevate in fabrica de catre fabricant in conformitate cu un plan de incercari prestabilit;

(b) organismul notificat de certificare a produselor emite certificatul de constanta a performantei produsului pe baza:

 • determinarii produsului-tip pe baza incercarii de tip (inclusiv esantionarea), a calcularii de tip, pe baza valorilor tabulare sau a documentatiei descriptive a produsului;
 • inspectarii initiale a fabricii si a controlului productiei in fabrica;
 • supravegherii si evaluarii continue a controlului productiei in fabrica.

Sistemul 2+ – Declaratia de conformitate din partea fabricantului referitoare la performanta caracteristicilor esentiale ale produsului pentru constructii pe baza urmatoarelor elemente:

(a) fabricantul:

 • determinarea produsului-tip pe baza incercarii de tip (inclusiv esantionarea), a calcularii de tip, pe baza valorilor tabulare sau a documentatiei descriptive a produsului;
 • efectueaza controlul productiei in fabrica;
 • incercarea esantioanelor prelevate in fabrica in conformitate cu un plan de incercari prestabilit.

(b) organismul notificat de certificare a controlului productiei emite certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica pe baza:

 • inspectarii initiale a fabricii si a controlului productiei in fabrica;
 • supravegherii si evaluarii continue a controlului productiei in fabrica.

Sistemul 3 – Declaratia de conformitate din partea fabricantului referitoare la performanta caracteristicilor esentiale ale produsului pentru constructii pe baza urmatoarelor elemente:

(a) fabricantul efectueaza controlul productiei in fabrica;

(b) laboratorul de incercari notificat efectueaza determinarea produsului-tip pe baza incercarii de tip (pe baza esantionarii efectuate de fabricant), a calcularii de tip, pe baza valorilor tabulare sau a documentatiei descriptive a produsului.

Sistemul 4 – Declaratia de conformitate din partea fabricantului referitoare la performanta caracteristicilor esentiale ale produsului pentru constructii pe baza urmatoarelor elemente:

(a) fabricantul:

 • efectueaza determinarea produsului-tip pe baza incercarii de tip, a calcularii de tip, pe baza valorilor tabulare sau a documentatiei descriptive a produsului;
 • efectueaza controlul productiei in fabrica.

(b) nicio sarcina pentru organismul notificat.

In cazul in care utilizarea preconizata de dumneavoastra se incadreaza in sistemul AVCP 4, nu veti avea nevoie sa contractati un organism notificat. In cazul in care acestea se incadreaza in sistemul 3, produsul trebuie sa fie testat de un organism notificat (in acest caz, un laborator notificat), care poate fi diferit pentru fiecare caracteristica esentiala. In cazul in care utilizarea preconizata se incadreaza in sistemele 1, 1+ sau 2+, organismul notificat va evalua constanta performantei produsului dumneavoastra si va realiza toate atributiile conform cu sistemul de atestare aplicabil.

Indiferent de sistemul de atestare a conformitatii aplicabil, producatorii au intotdeauna responsabilitatea de a respecta cerintele din Regulamentul 305/2011 si de a implementa un sistem de control al productiei in fabrica in conformitate cu standardul de produs armonizat. In acest sens, producatorii pot apela la serviciile de Consultanta Marcaj CE / Certificare de produs.

Sursa: REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului