Produsele pentru constructii si Marcajul CE

Industria construcțiilor deține un rol important în economia UE. Acest sector asigură 18 milioane de locuri de muncă directe la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, generează noi locuri de muncă, promovează creșterea economică și oferă soluții pentru provocările ce apar la nivel social, al schimbărilor climatice și energetice. Țelul Comisiei Europene este de a susține acest sector pentru a deveni mai competitiv, mai eficient sub aspectul consumului de resurse și al dezvoltării durabile.

Provocări adresate industriei construcțiilor

Sectorul construcțiilor a fost grav afectat de criza financiară și economică. Principalele provocări cărora industria construcțiilor trebuie să le facă față sunt:

• Stimularea cererii: Îmbunătățirile aduse pentru creșterea eficienței și renovările clădirilor existente au cel mai mare potențial de stimulare a cererii.
• Training: oferirea de cursuri de specializare și creșterea atractivității acestui secor, în special pentru muncitori, colegii tehnice și universități de profil.
• Inovație: Asmilarea activă a noilor tehnologii.
• Eficiența energetică și schimbările climatice: Clădirile sunt responsabile pentru cea mai mare parte a consumului de energie la nivelul UE (40%) și produc aproximativ 35% din emisiile de gaze cu efect de seră.

Măsurile pe care le ia Comisia

Obiectivele pe care le urmărește Comisia Europeană sunt de a susține sectorul construcțiilor să facă față acestor provocări prin:
• cuantificarea impactului pe care legislația UE îl are asupra acestui sector
• garantarea implementării totale a Regulamentului privind produsele pentru construcții (CPR)
• consolidarea pieței interne a produselor pentru construcții prin crearea unui limbaj tehnic comun privind performanța produselor pentru construcții
• urmărirea cu atenție a Strategiei pentru competitivitatea durabilă a sectorului construcțiilor și a întreprinderilor sale (2012), pentru îmbunătățirea trainingurilor existente, a procedurilor de ofertare și finanțare în sectorul construcțiilor
• urmărirea comunicărilor referitoare la Oportunitățile de utilizare eficientă a resurselor în sectorul clădirilor (2014) care au ca obiective îmbunătățirea designului, construcțiilor, demolărilor și reciclării produselor pentru construcții, precum și simplificarea datelor cu privire la utilizarea de resurse pentru a reduce deșeurile
• urmărirea Strategiei Construcții 2020 și a Pachetului de măsuri privind economia circulară prin introducerea Propunerii UE privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări (2016), cu scopul de a mări gradul de încredere în procesul de gestionare a deșeurilor provenite din construcții și demolări și în calitatea materialelor reciclate din construcții și demolări.

Construcțiile și piața locurilor de muncă

95% din totalul firmelor de construcții, arhitectură și inginerie civilă sunt micro-întreprinderi sau întreprinderi mici și mijlocii (IMM). Inițiativele din țările UE cu privire la creșterea eficienței energetice au un potențial ridicat în ceea ce privește crearea de noi locuri de muncă în acest sector.

Construcțiile și alte sectoare

În calitate de mare consumator de servicii și produse intermediare, cum ar fi materii prime, produse chimice sau echipamente electrice, sectorul construcțiilor are impact asupra multor altor sectoare economice.

Aplicarea marcajului CE pe produsele pentru construcții – pas cu pas

După parcurgerea etapelor necesare, marcajul CE trebuie aplicat pe produs.

Marcajul trebuie să fie vizibil și lizibil pe produs sau, dacă acest lucru nu este posibil datorită naturii produsului, trebuie să fie aplicat pe ambalaj și pe documentele însoțitoare. Marcajul CE constă în inițialele ‘CE’ în forma prezentată mai jos:

CE MARCAJ

Elementele ce compun marcajul CE trebuie să aibă aceeași dimensiune pe verticală și trebuie să aibă minim 5 mm. Dacă marcajul CE este mărit sau micșorat, proporțiile reprezentate în imaginea tip grilă de mai sus trebuie respectate.

În cazul în care produsul se supune altor directive ce tratează alte aspecte și oferă și indicații privind marcajul ‘CE’, documentele însoțitoare trebuie să indice și faptul că produsul respectă normele din respectivele directive.

Cu toate acestea, atunci când una sau mai multe directive permit fabricantului, într-un interval de tranziție, să aleagă ce clasificare să aplice, marcajul ‘CE’ trebuie să indice doar conformitatea cu acele directive aplicate de către fabricant. În aceste cazuri, particularitățile directivelor aplicate, așa cum au fost acestea publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, trebuie indicate în acele documente, avize sau instrucțiuni (emise în conformitate cu directivele respective) care însoțesc aceste produse.

Informații suplimentare utile:

 

Citeste si Cele mai frecvente intrebari referitoare la aplicarea marcajului CE pe produsele pentru construcții