2.1. PRODUSE REGLEMENTATE

2.1. PRODUSE REGLEMENTATE

— Legislatia de armonizare a Uniunii se aplica atunci cand un produs este introdus pe piata si la orice operatiune ulterioara de punere la dispozitie a produsului pana in momentul in care acesta ajunge la utilizatorul final.

— Legislatia de armonizare a Uniunii se aplica tuturor formelor de vanzare. Un produs propus intr-un catalog sau in cadrul comertului electronic trebuie sa fie in conformitate cu legislatia UE de armonizare a Uniunii in cazul in care catalogul sau site-ul isi directioneaza oferta catre piata Uniunii si include un sistem de comanda si de expediere.

— Legislatia de armonizare a Uniunii se aplica nu numai produselor nou fabricate, ci si produselor folosite si de ocazie importate dintr-o tara terta in momentul primei intrari a acestora pe piata Uniunii.

— Legislatia de armonizare a Uniunii se aplica produselor finite.

— Un produs care a facut obiectul unor modificari importante sau al unor reparatii generale realizate cu scopul de a modifica performanta, destinatia sau tipul original al acestuia poate fi considerat un produs nou. Persoana care efectueaza modificarile devine astfel producator si, in aceasta calitate, trebuie sa indeplineasca obligatiile corespunzatoare.

Legislatia de armonizare a Uniunii se aplica produselor destinate a fi introduse [sau puse in functiune (31)] pe piata (32).

Mai mult, legislatia de armonizare a Uniunii se aplica atunci cand produsul este introdus pe piata (sau pus in functiune) si la orice punere la dispozitie efectuata ulterior, pana in momentul in care produsul ajunge la utilizatorul final (33) (34) (35). Un produs inca prezent in lantul de distributie face obiectul obligatiilor legislatiei de armonizare a Uniunii atat timp cat acesta constituie un produs nou (36). Dupa ce a ajuns la utilizatorul final, acesta nu mai este considerat produs nou si legislatia de armonizare a Uniunii nu se mai aplica (37). Utilizatorul final nu este unul dintre operatorii economici care au responsabilitati in temeiul legislatiei de armonizare a Uniunii. Cu alte cuvinte, operatiunile sau tranzactiile realizate de utilizatorul final si care implica produsul nu intra sub incidenta legislatiei de armonizare a Uniunii. Cu toate acestea, o astfel de operatiune sau tranzactie ar putea intra sub incidenta unui alt regim de reglementare, mai ales la nivel national.

Produsul trebuie sa fie in conformitate cu cerintele legale in vigoare la momentul introducerii sale pe piata (sau al punerii in functiune).

Legislatia de armonizare a Uniunii se aplica tuturor formelor de furnizare, inclusiv vanzarea la distanta si vanzarea pe cale electronica. Prin urmare, indiferent de tehnica de vanzare, produsele destinate a fi puse la dispozitie pe piata Uniunii trebuie sa fie in conformitate cu legislatia aplicabila.

Un produs destinat a fi introdus pe piata Uniunii, propus intr-un catalog sau in cadrul comertului electronic, trebuie sa fie in conformitate cu legislatia de armonizare a Uniunii in cazul in care catalogul sau site-ul web isi directioneaza oferta catre piata Uniunii si include un sistem de comanda si de expediere (38). Atunci cand produsul nu este destinat pietei Uniunii sau nu este in conformitate cu legislatia aplicabila a Uniunii, acest lucru trebuie indicat in mod clar (de exemplu, prin aplicarea unui avertisment vizual).

Legislatia de armonizare a Uniunii se aplica nu numai produselor nou fabricate, ci si produselor folosite si de ocazie, inclusiv produsele rezultate din pregatirea pentru reutilizare a deseurilor electrice sau electronice, importate dintr-o tara terta in momentul primei intrari a acestora pe piata Uniunii (39) (40). Acest principiu se aplica, de asemenea, produselor folosite sau de ocazie importate dintr-o tara terta si fabricate inainte de intrarea in vigoare a legislatiei (41).

Legislatia de armonizare a Uniunii se aplica produselor finite. Cu toate acestea, conceptul de produs variaza in functie de diferitele acte ale legislatiei de armonizare a Uniunii. Obiectele reglementate de legislatie poarta diverse denumiri, de exemplu: produse, echipamente, instalatii, dispozitive, aparate, instrumente, materiale, ansambluri, componente sau componente de siguranta, unitati, montaje, accesorii, sisteme sau masini partial finalizate. Astfel, in cadrul unui act specific de armonizare al Uniunii, componentele, piesele de schimb sau subansamblurile pot fi considerate produse finite, iar utilizarea lor finala poate fi asamblarea sau incorporarea intr-un produs finit. Producatorului ii revine responsabilitatea de a verifica daca produsul intra sau nu in domeniul de aplicare al unui act legislativ dat de armonizare al Uniunii (42) (43).

O combinatie de produse si de piese, fiecare dintre acestea fiind in conformitate cu legislatia aplicabila, nu constituie obligatoriu un produs finit care trebuie sa fie el insusi conform, in ansamblul sau, cu o legislatie data de armonizare a Uniunii. Cu toate acestea, in anumite cazuri, combinatia de piese si de produse diferite concepute sau asamblate de aceeasi persoana este considerata produs finit care trebuie sa fie, ca atare, in conformitate cu legislatia.

In special, producatorul combinatiei este responsabil de alegerea unor produse adecvate pentru realizarea combinatiei, de asamblarea combinatiei intr-un mod care sa respecte dispozitiile legale in cauza si de respectarea tuturor cerintelor legislatiei referitoare la asamblare, la declaratia de conformitate UE si la marcajul CE. Faptul ca piesele sau componentele poarta marcajul CE nu garanteaza in mod automat si conformitatea produsului finit. Producatorii trebuie sa aleaga componente si piese astfel incat produsul finit sa fie el insusi conform. Producatorul trebuie sa verifice de la caz la caz daca o combinatie de produse si de piese trebuie considerata produs finit in raport cu domeniul de aplicare al legislatiei relevante.

Un produs, care a facut obiectul unor modificari importante sau al unor reparatii generale, realizate cu scopul de a modifica performanta, destinatia sau tipul original al acestuia dupa ce a fost pus in functiune, care au un impact important asupra conformitatii sale cu legislatia de armonizare a Uniunii trebuie considerat produs nou. Acest lucru trebuie evaluat pentru fiecare caz in parte si, in special, in functie de obiectivul legislatiei si de tipul de produse vizate de legislatia in cauza. Atunci cand un produs reconditionat (44) sau modificat este considerat produs nou, acesta trebuie sa fie in conformitate cu dispozitiile legislative in vigoare la momentul punerii la dispozitie sau al punerii in functiune a acestuia. Conformitatea trebuie sa fie verificata aplicand procedura de evaluare a conformitatii adecvata prevazuta de legislatia in cauza. In special, daca in urma evaluarii riscurilor se trage concluzia ca natura pericolului s-a schimbat sau ca nivelul de risc a crescut, produsul modificat trebuie sa fie tratat ca un produs nou, in sensul ca este necesar sa fie reevaluata conformitatea produsului modificat cu cerintele esentiale aplicabile si ca persoana care efectueaza modificarea trebuie sa respecte aceleasi cerinte ca si producatorul de origine, cum ar fi elaborarea documentatiei tehnice, intocmirea declaratiei de conformitate UE si aplicarea pe produs a marcajului CE.

In orice caz, un produs modificat vandut sub numele sau marca unei persoane fizice sau juridice alta decat producatorul de origine trebuie considerat produs nou, care intra sub incidenta legislatiei de armonizare a Uniunii. Persoana care aduce transformari importante produsului este obligata sa verifice daca acesta trebuie considerat produs nou in temeiul legislatiei relevante de armonizare a Uniunii. Daca produsul este considerat produs nou, persoana in cauza devine producatorul si ii revin, in aceasta calitate, obligatiile corespunzatoare. In plus, in cazul in care se considera ca este vorba despre un produs nou, acesta trebuie sa faca obiectul unei evaluari complete a conformitatii inainte de punerea sa la dispozitie pe piata. Documentatia tehnica trebuie insa actualizata in masura in care modificarea are un impact asupra cerintelor din legislatia in vigoare. Nu este necesar sa se repete teste sau sa se intocmeasca noi documente pentru aspectele asupra carora modificarea nu are efecte, cu conditia ca producatorul sa dispuna de copii (sau de accesul la copii) ale rapoartelor de incercare originale referitoare la aspectele nemodificate. Persoanei fizice sau juridice care modifica sau solicita modificarea produsului ii revine sarcina de a demonstra ca nu toate elementele din documentatia tehnica trebuie sa faca obiectul unei actualizari.

Produsele reparate sau schimbate (ca urmare a unui defect, de exemplu) fara modificarea performantei, a destinatiei sau a tipului original nu trebuie sa fie considerate produse noi in temeiul legislatiei de armonizare a Uniunii. Prin urmare, produsele respective nu trebuie sa faca obiectul unei noi evaluari a conformitatii, indiferent daca produsul original a fost introdus pe piata inainte sau dupa intrarea in vigoare a legislatiei. Acest principiu se aplica inclusiv in cazul exportarii temporare a produsului catre o tara terta in scopul repararii. Astfel de operatiuni de reparare constau adesea in inlocuirea elementului defect sau uzat cu o piesa de schimb, identica sau cel putin similara cu piesa originala (pot avea loc modificari, de exemplu, ca urmare a progreselor tehnice sau a incetarii productiei elementului vechi), prin schimbul de carduri, de componente, de subansambluri sau chiar de unitati identice intregi. In cazul in care performanta originala a unui produs este modificata (in cadrul utilizarii avute in vedere, gama activitatilor de performanta si de intretinere proiectate sa aiba loc initial in etapa de proiectare) deoarece piesele de schimb utilizate la lucrarile de reparare functioneaza mai bine datorita progresului tehnic, acest produs nu trebuie considerat nou in conformitate cu legislatia de armonizare a Uniunii. Prin urmare, operatiunile de intretinere sunt excluse, practic, din domeniul de aplicare al legislatiei de armonizare a Uniunii. Cu toate acestea, in faza de proiectare a produsului trebuie sa se tina cont de utilizarea prevazuta a produsului si de intretinerea acestuia (45).

Actualizarile sau reparatiile de software ar putea fi asimilate unor operatiuni de intretinere cu conditia ca acestea sa nu modifice un produs introdus deja pe piata astfel incat sa fie afectata, eventual, conformitatea acestuia cu cerintele aplicabile.

NOTE:

(29) Cu toate acestea, exista trimiteri la DSGP in legatura cu situatii specifice cum ar fi produsele de ocazie.
(30) http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/index_en.htm.
(31) In unele acte legislative de armonizare ale Uniunii, „punerea in functiune” (de exemplu, ascensoarele) sau „uzul propriu” (de exemplu, masinile destinate a fi utilizate de producatorul insusi) sunt considerate de asemenea echivalente cu „introducerea pe piata”.
(32) Directiva 2014/90/UE privind echipamentele maritime vizeaza instalarea acestora la bordul unei nave care arboreaza pavilionul unui stat membru al UE.
(33) In ceea ce priveste introducerea pe piata, punerea la dispozitie pe piata si punerea in functiune, a se vedea sectiunile 2.2, 2.3 si 2.5.
(34) Directiva 1999/44/CE privind anumite aspecte ale vanzarii de bunuri de consum si garantiile conexe (JO L 171, 7.7.1999, p. 12) nu intra in sfera de interes a prezentului ghid. In conformitate cu aceasta directiva, vanzatorii de produse de consum de pe teritoriul UE au obligatia de a garanta conformitatea produselor cu un contract pentru o perioada de doi ani de la data livrarii. Daca produsele livrate nu sunt in conformitate cu contractul de vanzare, consumatorii pot solicita repararea sau inlocuirea produselor, o reducere a pretului sau rezilierea contractului. Vanzatorul final, responsabil fata de consumator, poate sa invoce, de asemenea, raspunderea producatorului in cadrul relatiilor lor comerciale.
(35) In ceea ce priveste directivele privind dispozitivele medicale, obligatiile se aplica doar introducerii pe piata si/sau punerii in functiune, dar nu si punerii subsecvente la dispozitie.
(36) A se vedea capitolul 3.4 referitor la distribuitori.
(37) Acest principiu nu aduce atingere nivelului de siguranta sau protectiei oricarui alt interes public pe care un produs este obligat sa le ofere in conformitate cu legislatia de armonizare a Uniunii aplicabila in momentul introducerii sale pe piata.

(38) Aceasta presupune ca operatorul economic care ofera produsul trebuie sa fie in masura sa demonstreze ca produsul corespunde cerintelor aplicabile, furnizand dosarul tehnic la cererea unei autoritati responsabile cu supravegherea pietei. A se vedea capitolul 2.3 pentru mai multe informatii privind piata de produse online.
(39) Legislatia de armonizare a Uniunii nu interzice fabricarea de produse care corespund cerintelor unui stat care nu este membru al UE, daca aceste produse nu sunt introduse si puse in functiune pe piata interna. Legislatia de armonizare a Uniunii nu interzice importarea de produse care nu corespund cerintelor legislatiei relevante de armonizare a Uniunii daca aceste produse nu sunt destinate a fi introduse pe piata sau puse in functiune pe piata interna ( ca, de exemplu, rafinate/prelucrate/incorporate in piata interna), ci exportate in afara SEE.
(40) In acest context, Uniunea trebuie considerata ca ansamblul statelor membre actuale, in cadrul carora libera circulatie a produselor folosite si de ocazie are loc in conformitate cu articolele 34 si 36 din TFUE.
(41) Produsele folosite si de ocazie furnizate consumatorilor sunt reglementate de DSGP si trebuie sa fie sigure, cu exceptia cazului in care sunt furnizate ca antichitati sau ca produse care trebuie reparate sau reconditionate inainte de a fi utilizate, cu conditia ca furnizorul sa fi informat in mod clar persoana careia ii furnizeaza produsul cu privire la acest fapt.
(42) In anumite situatii, responsabilitatile producatorului de origine sunt asumate de o alta persoana. A se vedea, in acest sens, capitolul 3.
(43) In cazul in care nu intra in domeniul de aplicare al legislatiei de armonizare relevante a Uniunii, piesele de schimb sau piesele care sunt disponibile si sunt comercializate separat ca produse destinate consumatorilor pentru a fi integrate in alte produse, cum ar fi piesele de schimb sau componentele destinate intretinerii sau reparatiilor, trebuie totusi sa respecte cerinta generala privind siguranta prevazuta de DSGP.
(44) In legislatia cu privire la dispozitivele medicale, este utilizat termenul „reconditionat complet”. Produsele „reconditionate complet” sunt asimilate unor produse noi.

(45) Pentru produsele utilizate la locul de munca, angajatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a garanta ca echipamentul de lucru este adecvat si sigur si ca masinile reparate nu sunt mai putin sigure decat masinile originale. A se vedea sectiunea 3.5.

Sursa: „Ghidul albastru” din 2016 referitor la punerea in aplicare a normelor UE privind produsele (http://ec.europa.eu)