2.5. PUNEREA IN FUNCTIUNE SAU UTILIZAREA (SI INSTALAREA)

2.5. PUNEREA IN FUNCTIUNE SAU UTILIZAREA (SI INSTALAREA)

— Momentul punerii in functiune este relevant pentru anumite acte de armonizare ale Uniunii.

— Punerea in functiune este efectiva in momentul primei utilizari de catre utilizatorul final pe teritoriul Uniunii in scopurile prevazute initial.

Punerea in functiune efectiva este momentul primei utilizari de catre utilizatorul final pe teritoriul Uniunii in scopurile prevazute initial (72) (73). Acest concept este utilizat, de exemplu, in domeniul ascensoarelor, al echipamentelor tehnice, al echipamentelor radio, al mijloacelor de masurare, al dispozitivelor medicale, al dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro sau al produselor reglementate de Directiva privind compatibilitatea electromagnetica sau de Directiva ATEX, pe langa introducerea pe piata, si antreneaza o extindere a domeniului de aplicare al legislatiei de armonizare a Uniunii dincolo de momentul punerii la dispozitie a unui produs (74).

Atunci cand produsul este pus in functiune de catre un angajator in vederea utilizarii de catre angajati, angajatorul este considerat a fi utilizatorul final.

Statele membre nu pot interzice, limita sau impiedica punerea in functiune a unor produse care respecta dispozitiile legislatiei aplicabile de armonizare a Uniunii (75). Cu toate acestea, statele membre sunt autorizate sa mentina si sa adopte, in conformitate cu Tratatul (in special articolele 34 si 36) si sub rezerva legislatiei de armonizare a Uniunii, dispozitii nationale suplimentare in ceea ce priveste punerea in functiune, instalarea sau utilizarea unor produse destinate protectiei lucratorilor sau a altor utilizatori ori a altor produse. Dispozitiile nationale de acest tip nu pot impune modificarea unui produs fabricat in conformitate cu dispozitiile legislatiei aplicabile de armonizare a Uniunii.

Necesitatea de a demonstra ca produsele sunt conforme la momentul punerii in functiune si, daca este cazul, ca sunt corect instalate, intretinute si utilizate in conformitate cu scopul prevazut initial ar trebui sa fie limitata la produsele:

— care nu au fost introduse pe piata inainte de punerea in functiune sau care pot fi utilizate numai dupa ce a fost efectuata asamblarea, instalarea sau o alta operatiune de manipulare; sau

— a caror conformitate poate fi influentata de conditiile de distributie (de exemplu, depozitare sau transport).

NOTE:

(72) Conceptul de „punere in functiune” este relevant pentru anumite acte de armonizare ale Uniunii. De exemplu, in cazul explozivilor, nu exista o „punere in functiune”.

(73) In ceea ce priveste ascensoarele si produsele echivalente, punerea in functiune ar trebui sa fie luata in considerare in momentul in care prima utilizare in Uniune este posibila.

(74) In cazul in care intra in vigoare o noua legislatie de armonizare a Uniunii, un produs conform care este introdus pe piata inainte desfarsitul perioadei de tranzitie a legislatiei care urmeaza sa fie inlocuita ar trebui sa fie autorizat pentru punerea in functiune, cu exceptia cazului in care legislatia specifica prevede altfel.

(75) In ceea ce priveste Directiva privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii, articolul 7 prevede restrictii in legatura cu punerea in functiune. Statele membre pot limita punerea in functiune a unor echipamente radio din motive legate de utilizarea eficienta si adecvata a spectrului radio, de necesitatea de a evita unele interferente daunatoare sau din motive legate de sanatatea publica.

Sursa: „Ghidul albastru” din 2016 referitor la punerea in aplicare a normelor UE privind produsele (http://ec.europa.eu)