3.2. REPREZENTANTUL AUTORIZAT

3.2. REPREZENTANTUL AUTORIZAT

 

Indiferent daca este stabilit sau nu in UE, producatorul poate desemna un reprezentant autorizat in Uniune pentru a actiona in numele sau in scopul indeplinirii anumitor sarcini.

Indiferent daca este stabilit sau nu in UE, producatorul poate desemna un reprezentant autorizat in Uniune pentru a actiona in numele sau in scopul indeplinirii anumitor sarcini impuse de legislatia relevanta de armonizarea Uniunii (118). Un producator stabilit in afara Uniunii Europene nu este obligat sa desemneze un reprezentant autorizat (119).

In scopul aplicarii legislatiei de armonizare a Uniunii, pentru a putea actiona in numele producatorului, reprezentantul autorizat trebuie sa fie stabilit pe teritoriul Uniunii. Nu trebuie sa se confunde reprezentantii comerciali ai producatorului (cum ar fi distribuitorii sau agentii autorizati) cu reprezentantul autorizat in sensul legislatiei de armonizare a Uniunii.

Delegarea atributiilor producatorului catre reprezentantul autorizat trebuie sa fie explicita si stabilita in scris, in special in vederea definirii continutului sarcinilor si a limitelor atributiilor reprezentantului autorizat. Sarcinile care pot fi delegate reprezentantului autorizat in conformitate cu legislatia de armonizare a Uniunii sunt de natura administrativa. Prin urmare, producatorul nu poate delega nici masurile necesare pentru a garanta ca procesul de fabricatie asigura conformitatea produselor, nici intocmirea unei documentatii tehnice, cu exceptia cazului in care exista dispozitii contrare. De asemenea, un reprezentant autorizat nu poate modifica produsul din proprie initiativa in scopul de a-l face conform cu legislatia aplicabila de armonizare a Uniunii.

In cazul in care producatorul numeste un reprezentant autorizat, mandatul trebuie sa ii permita reprezentantului autorizat sa indeplineasca cel putin urmatoarele sarcini:

pastrarea declaratiei de conformitate UE si a documentatiei tehnice la dispozitia autoritatilor nationale de supraveghere si, la cererea acestora, cooperarea cu autoritatile nationale de supraveghere;

— in urma cererii motivate din partea unei autoritati nationale competente, furnizarea catre autoritatea respectiva a tuturor informatiilor si a documentatiei necesare pentru a demonstra conformitatea unui produs;

— cooperarea cu autoritatile nationale competente, la cererea acestora, cu privire la orice masura adoptata in vederea eliminarii riscurilor prezentate de produsele acoperite de mandatul sau.

In conformitate cu procedura de evaluare a conformitatii si cu actul relevant de armonizare al Uniunii, reprezentantul autorizat poate, de exemplu, si sa indeplineasca sarcini precum:

— aplicarea pe produs a marcajului CE (si, daca este cazul, a altor marcaje) si a numarului organismului notificat;

— intocmirea si semnarea declaratiei de conformitate UE.

Reprezentantul autorizat desemnat de un producator poate fi un importator sau un distribuitor in sensul legislatiei dearmonizare a Uniunii, caz in care acesta este obligat, de asemenea, sa isi asume obligatiile importatorului sau ale distribuitorului (120).

NOTE:

(118) Trebuie subliniat ca nu toate actele legislative de armonizare ale Uniunii prevad recurgerea la un reprezentant autorizat.

(119) Cu titlu exceptional, in conformitate cu directivele privind dispozitivele medicale, producatorul trebuie sa desemneze o persoana stabilita in Uniune care va fi responsabila de comercializarea dispozitivelor medicale, daca nu are sediul social intr-un stat membru si daca introduce, in nume propriu, dispozitive pe piata Uniunii.

 (120) In ceea ce priveste obligatiile importatorului, a se vedea sectiunea 3.3.

Sursa: „Ghidul albastru” din 2016 referitor la punerea in aplicare a normelor UE privind produsele (http://ec.europa.eu)