Revizuirea standardului AS9100:2016 rev. D

Principalele modificări ale editiei AS9100:2016, publicata in septembrie 2016, sunt legate, in mod special, de modificările din noua editie a standardului ISO 9001: 2015. Ceea ce a făcut Grupul Internațional de Calitate Aerospațială (IAQG), organizatia emitenta a standardului AS/EN 9100, a fost să integreze cerințele noii editii a standardului ISO 9001: 2015 in cerințele sistemului de management al calității aerospațiale, creând astfel standardul AS9100 Revision D.

Pentru a construi noua editie AS/EN 9100: 2016, cerințele anterioare ale AS/EN 9100 au fost rearanjate pentru a adopta noua structură, conceptele și terminologia specifica ISO 9001: 2015. În plus, scopul acestei revizuiri a fost de a ține seama de necesitățile părților interesate ale IAQG (identificate din studiul realizat de aceasta organizatie, cu privire la versiunea actuală) și de cererile de clarificări (mai multe clauze rescrise, note adăugate).

Modificările majore introduse în cerințele specifice industriei aerospatiale includ:

Noua clauză de siguranță a produselor: creșterea siguranței produselor livrate și asigurarea recunoașterii certificărilor AS/EN 9100 de către autorități sunt esențiale pentru industria aerospatiala. Standardul ofera exemple de subiecte care trebuie luate în considerare. Responsabilitatea rămâne la nivelul organizației de a pune în aplicare controalele și procesele adecvate pentru produsele sale. Obiectivul este de a introduce o cultură a siguranței în cadrul lanțului de aprovizionare.

Clauza privind produsele contrafăcute: intenția este de a împiedica introducerea de produse contrafăcute în lanțul de aprovizionare, de a face angajații conștienți de identificarea acestora și de a defini procesul de urmărire atunci când sunt suspectate sau detectate produsele contrafăcute.

Întărirea activităților de planificare și prevenire pentru obținerea performanței la timp și a performanței de calitate, gestionarea uzurii, luarea în considerare a factorilor umani în determinarea cauzelor de neconformitate și acțiunile corective.

Au fost mentinute cerințele anterioare:

– Clauza privind Managementul Riscurilor din capitolul „Operațiuni” (anterior „Realizarea produsului”) a fost menținută, inclusiv cu cerințele ISO introductive pentru gândirea bazată pe riscuri la nivelul organizației / procesului.

Controlul cerințelor speciale, al elementelor critice și al caracteristicilor cheie, este conform versiunii anterioare 9100.

Procesele de transfer și de gestionare a proiectelor, au ramas in vigoare chiar dacă aceste două subiecte nu mai au clauze  specifice.

Unele dintre cerințele considerate cheie în relația client / furnizor extern, dar reduse sau eliminate din standardul ISO 9001: 2015, au fost propuse pentru a fi menținute în cadrul noii editii a standardului AS/EN 9100:

– echivalentul unui manual de calitate,

– numirea unui responsabil desemnat în cadrul organizației pentru probleme de calitate.

 

Care este structura AS9100?

AS9100 Rev D urmărește aceeași structură ca noul standard ISO 9001: 2015, deci este împărțită în 10 secțiuni, primele trei fiind introductive, iar ultimele șapte conținând cerințele AS9100.

Iată ce reprezintă cele șapte secțiuni:

Secțiunea 4: Contextul organizației – Această primă secțiune include toate cerințele pentru identificarea contextului organizației, a părților interesate și a nevoilor acestora și a domeniului de aplicare a SMC. Înțelegerea mai buna a organizației va oferi o bază solidă pentru un Sistem de Management al Calitatii (SMC) corect implementat.

Secțiunea 5: Leadership – Concentrarea conducerii organizației asupra clienților și îmbunătățirea satisfacției clienților se face prin aceste cerințe, ceea ce presupune ca echipa managementului de top să stabilească și să comunice politica de calitate – o politică care va pune accentul pe îmbunătățirile aduse SMC. Top managementul organizatiei trebuie, de asemenea, să atribuie rolurile, responsabilitățile și autoritățile organizaționale pentru SMC, asigurându-se că resursele sunt alocate în mod adecvat.

Secțiunea 6: Planificare – Această secțiune se referă la necesitatea de a înțelege și de a planifica acțiuni pentru a aborda riscurile și oportunitățile care sunt aplicabile SMC-ului companiei. Acest lucru permite organizatiei să stabileasca obiective de calitate pentru îmbunătățire și să planifice schimbări.

Secțiunea 7: Resurse suport – Toate cerințele privind resursele, inclusiv resursele umane, infrastructura, competența, comunicarea și informațiile documentate sunt disponibile aici pentru a sprijini procesele SMC și personalul organizatiei.

Secțiunea 8: Operare – Toate cerințele pentru procesele de identificare a cerințelor de proiectare, creare, păstrare și livrare a produselor și serviciilor organizatiei sunt incluse în această secțiune a standardului AS9100. Aceasta include cerințele specifice sectorului aerospațial privind gestionarea riscurilor, gestionarea configurației, siguranța produselor și controlul caracteristicilor-cheie, precum și adăugiri la proiectare și dezvoltare, precum și cerințele privind produsele neconforme.

Secțiunea 9: Evaluarea performanțelor – având un SMC, aveți nevoie de o modalitate de a evalua performanța acestuia, inclusiv audituri interne și revizuiri ale conducerii, astfel încât să știți că procesele funcționează conform așteptărilor și că toate activitățile de îmbunătățire pe care le implementați conduc la rezultate sigure.

Secțiunea 10: Îmbunătățire – Unul dintre principalele avantaje ale implementării unui SMC constă în găsirea de oportunitati de îmbunătățire în compania dvs., iar cerințele din această secțiune referitoare la îmbunătățirea continuă și acțiunile corective sunt concepute pentru a vă ajuta să obtineti beneficii pe termen lung din sistemul de management al calității.

Aceste cerințe respectă ciclul standard Plan-Do-Check-Act care, dacă este utilizat în mod corespunzător, este cunoscut pentru capacitatea de a găsi și susține îmbunătățiri de durată în cadrul proceselor ce au loc in companiile din  industria aerospatiala.