Şase etape în vederea obţinerii marcajului CE

Pentru a satisface cerinţele legale, fabricanţii trebuie să treacă prin şase etape pentru ca produsele lor să fie gata pentru piaţă.

  1. Să identifice directiva/directivele şi standardele armonizate care se aplică produsului. Cerinţele esenţiale pe care produsele trebuie să le îndeplinească (de exemplu, securitatea) sunt armonizate la nivelul Uniunii Europene şi sunt definite în termeni generali în directive. Standardele europene armonizate sunt stabilite în urma unui mandat primit de la Comisia Europeană şi enunţă cerinţele esenţiale sub formă de termeni tehnici detaliaţi.
  2. Să verifice cerinţele specifice produsului. Fabricantul trebuie să se asigure că produsul său este conform cu cerinţele esenţiale ale legislaţiei aplicabile în Uniunea Europeană.Deplina conformitate a unui produs cu standardele armonizate îi conferă acestuia o prezumţie de conformitate cu cerinţele esenţiale respective. Utilizarea standardelor armonizate rămâne facultativă întrucât fabricanţii pot decide să opteze pentru alte metode, pentru a se conforma cerinţelor esenţiale.
  3.  Să determine dacă este cerută o evaluare independentă a conformităţii de către un organism notificat. Fiecare directivă care se referă la un produs specific precizează dacă un terţ agreat (organism notificat) trebuie să ia parte la procedura de evaluare a conformităţii, necesară pentru obţinerea marcajului CE.
  4.  Să încerce produsul şi să verifice conformitatea sa cu legislaţia Uniunii Europene. O parte a procedurii constă în a evalua riscurile. Aplicând standardele europene armonizate corespunzătoare, fabricantul va fi în măsură să satisfacă cerinţele legislative esenţiale ale directivelor.
  5. Să redacteze documentaţia tehnică cerută şi să o ţină la dispoziţia autorităţilor. Fabricantul trebuie să stabilească documentaţia tehnică cerută de directivă/directive pentru evaluarea conformităţii produsului cu cerinţele respective şi evaluarea riscurilor. Documentaţia tehnică trebuie să fie prezentată la cerere, însoţită de declaraţia CE de conformitate, autorităţilor naţionale competente.
  6. Să aplice marcajul CE pe produsul lor şi pe declaraţia de conformitate. Marcajul CE trebuie aplicat de fabricant, potrivit formatului său juridic, în mod vizibil, lizibil şi astfel încât să nu se şteargă, pe produs sau pe plăcuţa de identificare. În cazul intervenţiei unui organism notificat în etapa de control al producţiei, trebuie să apară şi numărul său de identificare.

Sursa articol: Revista Standardizarea, aprilie 2013, ASRO