Şase etape in vederea obţinerii marcajului CE

Pentru a satisface cerinţele legale, fabricanţii trebuie sa treaca prin şase etape pentru ca produsele lor sa fie gata pentru piaţa.

  1. Sa identifice directiva/directivele şi standardele armonizate care se aplica produsului. Cerinţele esenţiale pe care produsele trebuie sa le indeplineasca (de exemplu, securitatea) sunt armonizate la nivelul Uniunii Europene şi sunt definite in termeni generali in directive. Standardele europene armonizate sunt stabilite in urma unui mandat primit de la Comisia Europeana şi enunţa cerinţele esenţiale sub forma de termeni tehnici detaliaţi.
  2. Sa verifice cerinţele specifice produsului. Fabricantul trebuie sa se asigure ca produsul sau este conform cu cerinţele esenţiale ale legislaţiei aplicabile in Uniunea Europeana.Deplina conformitate a unui produs cu standardele armonizate ii confera acestuia o prezumţie de conformitate cu cerinţele esenţiale respective. Utilizarea standardelor armonizate ramane facultativa intrucat fabricanţii pot decide sa opteze pentru alte metode, pentru a se conforma cerinţelor esenţiale.
  3.  Sa determine daca este ceruta o evaluare independenta a conformitaţii de catre un organism notificat. Fiecare directiva care se refera la un produs specific precizeaza daca un terţ agreat (organism notificat) trebuie sa ia parte la procedura de evaluare a conformitaţii, necesara pentru obţinerea marcajului CE.
  4.  Sa incerce produsul şi sa verifice conformitatea sa cu legislaţia Uniunii Europene. O parte a procedurii consta in a evalua riscurile. Aplicand standardele europene armonizate corespunzatoare, fabricantul va fi in masura sa satisfaca cerinţele legislative esenţiale ale directivelor.
  5. Sa redacteze documentaţia tehnica ceruta şi sa o ţina la dispoziţia autoritaţilor. Fabricantul trebuie sa stabileasca documentaţia tehnica ceruta de directiva/directive pentru evaluarea conformitaţii produsului cu cerinţele respective şi evaluarea riscurilor. Documentaţia tehnica trebuie sa fie prezentata la cerere, insoţita de declaraţia CE de conformitate, autoritaţilor naţionale competente.
  6. Sa aplice marcajul CE pe produsul lor şi pe declaraţia de conformitate. Marcajul CE trebuie aplicat de fabricant, potrivit formatului sau juridic, in mod vizibil, lizibil şi astfel incat sa nu se ştearga, pe produs sau pe placuţa de identificare. In cazul intervenţiei unui organism notificat in etapa de control al producţiei, trebuie sa apara şi numarul sau de identificare.

Sursa articol: Revista Standardizarea, aprilie 2013, ASRO