Certificare ISO 9001 / ISO 13485 pentru autorizare ANMDM : Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale

Pentru autorizare ANMDM (Agentia Nationala a Mediacmentului si a Dispozitivelor Medicale) companiile cu activitate in domeniul medical sunt obligate sa respecte cerinta de implementare, mentinere si certificare a unui Sistem de Management al Calitatii (ISO 9001) si/sau Sistemul de Management al Calitatii pentru Dispozitive Medicale.

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) este o institutie publica aflata in subordinea Ministerului Sanatatii, infiintata prin OUG nr.72 din 30 iunie 2010 privind reorganizarea unor institutii din domeniul sanitar, precum si pentru modificarea unor acte normative din domeniul sanatatii, ca urmare a comasarii prin fuziune a Agentiei Nationale a Medicamentului si a Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale. Organizarea si functionarea ANMDM au fost aprobate prin HG nr.734 din 21 iulie 2010.

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) reprezinta de peste 50 de ani autoritatea de reglementare in domeniul medicamentului din Romania si desfasoara urmatoarele activitati profesionale principale:

– activitatea de autorizare de punere pe piata si activitatile conexe (aprobarea variatiilor, aprobarea studiilor clinice, aprobarea materialelor publicitare pentru produse OTC, farmacovigilenta, comunicari directe catre profesionistii din domeniul sanatatii privind medicamentele)

– activitatea de control a calitatii medicamentului

– activitatea de inspectie farmaceutica

– activitatea de reglementare sub coordonarea Ministerului Sanatatii

– activitatea referitoare la Farmacopee

– activitatea de management al calitatii.

Cerere RAPIDA

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.