Certificare de produse – Marcaj CE

Ce inseamna certificare de produs? Ce inseamna Marcaj CE?

Certificarea de produs sau marcajul CE reprezinta finalitatea procesului de evaluare a conformitatii desfasurat de producator pentru a verifica daca cerintele specifice legate de un produs au fost respectate. Obiectivul principal al procedurii de evaluare a conformitatii este de a demonstra ca produsele introduse pe piata sunt conforme cu cerintele cuprinse in dispozitiile legislatiei relevante. Evaluarea conformitatii este responsabilitatea producatorului. Un produs face obiectul unei evaluari a conformitatii atat in cursul fazei de proiectare, cat si al fazei de productie. Chiar daca proiectarea sau productia sunt subcontractate, producatorul ramane responsabil cu efectuarea evaluarii conformitatii.

Marcajul CE este singurul marcaj de conformitate care indica faptul ca un produs este conform cu legislatia de armonizarea Uniunii care i se aplica si care prevede aplicarea marcajului CE.

Astfel, marcajul CE este un indicator-cheie al conformitatii unui produs cu legislatia Uniunii Europene, care se aplica produsului si care prevede aplicarea marcajului CE, si permite libera circulatie a produselor in cadrul Spatiului Economic European si pe piata Turciei, indiferent daca acestea sunt fabricate in cadrul SEE, in Turcia sau intr-o alta tara.

Legislatia sectoriala de armonizare a Uniunii care prevede aplicarea marcajului CE urmeaza, in esenta, principiile Regulamentului (CE) nr. 765/2008 si ale Deciziei nr. 768/2008/CE.

Regulamentul (CE) nr. 765/2008 stabileste definitia, formatul si principiile generale care reglementeaza marcajul CE. Decizia nr. 768/2008/CE prevede procedurile de evaluare a conformitatii care conduc la aplicarea marcajului CE.

In plus, Directiva 2001/95/CE  privind siguranta generala a produselor (DSGP) are scopul de a garanta, in intreaga UE, un nivel ridicat de siguranta pentru bunurile de consum care nu intra sub incidenta unei legislatii UE de armonizare sectoriala. DSGP completeaza, de asemenea, in anumite privinte, dispozitiile legislatiei sectoriale. Principala dispozitie a DSGP se refera la obligatia producatorilor de a introduce pe piata numai produse sigure. DSGP prevede, de asemenea, o serie de dispozitii privind supravegherea pietei, avand drept scop garantarea unui nivel ridicat al protectiei sanatatii si sigurantei consumatorilor.

Marcajul CE este consecinta vizibila a intregului proces care cuprinde evaluarea conformitatii in sens larg si indica faptul ca un produs este declarat de catre producator ca fiind conform cu legislatia de armonizare a Uniunii. Marcajul CE trebuie sa fie considerat o informatie esentiala pentru autoritatile din statele membre si pentru celelalte parti interesate (de exemplu, distribuitorii).

Indiferent daca este stabilit pe teritoriul Uniunii sau in afara acesteia, producatorul este entitatea responsabila in cele din urma cu conformitatea produsului cu dispozitiile legislatiei de armonizare a Uniunii si cu aplicarea marcajului CE. Producatorul poate desemna un reprezentant autorizat care sa aplice marcajul CE in numele sau.

Prin aplicarea marcajului CE pe un produs, producatorul declara pe raspunderea sa exclusiva (si indiferent daca un terta fost implicat sau nu in procesul de evaluare a conformitatii) ca produsul este conform cu toate cerintele legale a caror respectare este necesara pentru a obtine marcajul CE.

Daca importatorul, distribuitorul sau un alt operator introduce produse pe piata sub numele sau marca sa ori le modifica, atunci acesta preia responsabilitatile producatorului. Printre acestea se numara responsabilitatea pentru conformitatea produsului si pentru aplicarea marcajului CE. In acest caz, el trebuie sa dispuna de suficiente informatii inlegatura cu proiectarea si fabricarea produsului, dat fiind ca isi va asuma raspunderea juridica in momentul aplicarii marcajului CE.

Obligatia de a aplica marcajul CE se extinde la toate produsele care intra in domeniul de aplicare al actelor legislative care prevad aplicarea acestuia si care sunt destinate pietei Uniunii. Prin urmare, marcajul CE trebuie sa fie aplicat:

— pe toate produsele nou fabricate care fac obiectul unei legislatii ce prevede marcajul CE, indiferent daca acestea sunt fabricate in statele membre sau in tari terte;

pe produsele folosite si de ocazie importate din tari terte si care fac obiectul unei legislatii ce prevede aplicarea marcajului CE;

pe produsele modificate care, in calitate de produse noi, fac obiectul unei legislatii care prevede marcajul CE, si care au fost modificate intr-un mod care ar putea afecta siguranta sau conformitatea produsului cu legislatia de armonizare aplicabila. In unele cazuri, un produs este considerat final in scopul unui anumit act de armonizare al Uniunii si trebuie sa poarte marcajul CE. Acelasi produs este incorporat ulterior intr-un alt produs final, care, la randul sau, face obiectul unui alt act de armonizare al Uniunii care, de asemenea, impune aplicarea marcajului CE. Aceasta conduce la o situatie in care, pe un produs, se pot regasi mai multe marcaje CE.

Un produs poate purta marcaje si marci suplimentare, cu conditia ca acestea sa indeplineasca o functie diferita de cea a marcajului CE, sa nu fie susceptibile de a fi confundate cu marcajul CE si sa nu reduca lizibilitatea si vizibilitatea acestuia.

Mai multe acte din legislatia de armonizare a Uniunii prevad marcaje suplimentare care sunt complementare marcajului CE si care nu se suprapun cu acesta, de exemplu:

— eticheta energetica UE pentru produsele cu impact energetic;

— marcajul specific de protectie impotriva exploziilor impus pentru echipamentele si sistemele de protectie destinate utilizarii in atmosfere potential explozive;

— identificatorul unor categorii de echipamente impuse pentru echipamentele hertziene (categoria 2);

— marcajul metrologic suplimentar impus pentru mijloacele de masurare si pentru aparatele de cantarit cu functionare neautomata.

Marcajul CE nu reprezinta o certificare a calitaţii, ci este o condiţie prealabila obligatorie de libera circulaţie a produselor, vizand sanatatea sau siguranţa utilizatorului final.

Marcajul CE constituie primul indiciu din care se poate deduce ca au fost efectuate controalele necesare inainte de introducerea pe piata a produsului in cauza, in scopul de a garanta conformitatea acestuia cu cerintele legislative. Autoritatile de supraveghere a pietei au dreptul sa efectueze controale suplimentare in vederea protejarii interesului public. Aplicarea marcajului CE pe un produs care nu este reglementat de niciunul dintre actele legislative de armonizare ale Uniunii care prevede aplicarea marcajului este considerata inselatoare, deoarece consumatorii sau utilizatorii, de exemplu, pot avea impresia ca produsul in cauza respecta anumite dispozitii ale legislatiei de armonizarea Uniunii.

Etapele obtinerii marcajului CE

Pentru multe produse care trebuie sa poarte marcajul CE, este suficienta o evaluare a conformitaţii şi o declaraţie a producatorului privind conformitatea.

O instituţie desemnata pentru evaluarea conformitaţii trebuie inclusa atunci cand acest lucru este cerut in mod explicit in respectiva directiva din cauza potenţialului sporit de periculozitate ai produsului.

Trebuie respectate urmatoarele etape:

Clarificarea urmatoarelor aspecte:

  • Cum este definit produsul ?
  • Carei/caror directive se supune ? (Obs: Daca produsul intra sub incidenţa mai multor directive, atunci trebuie respectate toate!)
  • Care sunt cerinţele esenţiale care rezulta din directiva/directive ?
  • Exista standarde europene armonizate ?
  • Exista standarde naţionale adoptate ?
  • Produsul indeplineşte cerinţele esenţiale privind siguranţa?
  • Exista deficienţe ?
  • Trebuie in cazuri incerte sa fie inclus un organism desemnat ?
  • Trebuie un organism desemnat sa confirme printr-o atestare/un certificat, conformitatea produsului cu directiva UE ?

Indeplinirea cerinţelor esenţiale precum şi asigurarea calitaţii de catre producator conform directivelor UE şi daca este cazul conform unui sistem de control al calitatii. Şi pentru aceasta etapa trebuie respectate cerinţele esenţiale ale diferitelor directive UE.

Pentru precizarea cerinţelor esenţiale pot fi incluse standarde corespunzatoare şi mai ales standardele europene armonizate. Scopul de protecţie al directivelor UE poate insa fi atins şi in alt mod.

Intocmirea documentaţiei tehnice.

Intocmirea declaraţiei de conformitate de catre producator sau persoana autorizata de acesta in UE, daca este cazul obţinerea unei atestari a modelului in UE / a unui certificat de la un organism desemnat, in masura in care acest lucru este prevazut de directiva UE.

Aplicarea marcajului CE fara / cu numarul de identificare al unui organism desemnat şi daca este cazul cu indicarea anului, conform cerinţelor respectivei directive UE.

Urmatoarele etape trebuie respectate pentru marcajul CE curent al unui produs in serie:

Supravegherea produselor de catre producator cu un sistem de management al calitatii adecvat, la produsele certificate.

Respectarea modificarilor in privinţa cerinţelor esenţiale şi a standardelor armonizate; daca este cazul verificarea ulterioara şi certificarea din nou in cazul modificarilor esenţiale ale produsului care este adaptat nivelului tehnicii.

Ultima situaţie este valabila şi in cazul modificarilor produsului sau fabricarii de catre producator, fara ca cerinţele esenţiale sau standardele armonizate sa se fi modificat.

Afla care sunt domeniile reglementate pentru aplicarea Marcajului CE