Curs Online Auditor Intern ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (CALITATE, MEDIU, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA)

Citeste mai mult despre fiecare beneficiu – click pe imagine:

FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALA: ACREDITAT PREMIUM

Organism International de Certificare Sisteme de Management, parte dintr-un grup acreditat la nivel international, punct de referinta pe piata de specialitate. Organismul international de certificare se bucura de recunoastere la nivel mondial, si implicit national, pe baza acreditarilor emise de Organisme de Acreditare. Acesta este integrat in structurile europene si internationale European Co-operation for Accreditation (EA) si International Accreditation Forum (IAF) si membru semnatar al acordului international MLA – Multilateral Agreement privind valabilitatea nationala si internationala si recunoasterea reciproca a certificatelor pentru sisteme de management precum ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO/IEC 27001, ISO 50001, ISO 3834, ISO 37001 etc.

TIP DIPLOMA

Diploma de absolvire curs Auditor Intern ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, emisa de Organismul International de Certificare ACREDITAT PREMIUM.

CERTIFICARE RECUNOSCUTA

Dupa finalizarea cursului, se emit diplome de absolvire recunoscute in domeniul Standardelor Internationale, identice cu cele emise pentru cursurile la sala sau in sistem videoconferinta.

Diplomele de absolvire pentru cursurile online sunt emise de Organismul International de Certificare ACREDITAT PREMIUM.

RECUNOASTERE EGALA CU UN CURS LA SALA SAU IN SISTEM VIDEOCONFERINTA

Diploma primita la finalizarea unui curs online este similiara cu cea obtinuta in urma participarii la cursurile organizate la sala sau in sistem videoconferinta. Nu exista nicio diferenta intre cele doua tipuri de diplome.

CERTIFICARE MULTIPLA, UN PLUS DE PRESTIGIU: CERTIFICAT DE INREGISTRARE IN REGISTRUL „TRAINING & CERTIFICARE PERSONAL”

La finalizarea cursului primesti:
1. Diploma de absolvire emisa de Organismul International de Certificare ACREDITAT PREMIUM, recunoscuta in domeniul Standardelor Internationale
PLUS
2. Certificatul care atesta faptul ca esti inregistrat in Registrul “Training & Certificare Personal” dedicat Profesionistilor din Romania.

Continut Curs Online Auditor Intern ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Deschide si citeste mai mult despre fiecare sectiune:

MODUL I – NOTIUNI INTRODUCTIVE

 • Lectia 1.1 DESPRE ISO (15 min)
 • Lectia 1.2 PRINCIPIILE MANAGEMENTULUI CALITATII (60 min)
 • Lectia 1.3 ABORDAREA PE BAZA DE PROCES. CICLUL PDCA (45 min)
 • Lectia 1.4 GANDIREA BAZATA PE RISC IN ISO 9001:2015 (30 min)
 • TEST MODUL I – NOTIUNI INTRODUCTIVE (10 intrebari)

MODUL II – CERINTELE STANDARDULUI ISO 9001:2015

 • Lectia 2.1 DESPRE ISO 9001:2015 (20 min)
 • Lectia 2.2 STRUCTURA STANDARDULUI ISO 9001:2015
 • Lectia 2.3 ISO 9001:2015_Clauzele 0 – 3 (Domeniul de aplicare; Referinte Normative ; Termeni si definitii) (10 min)
 • Lectia 2.4 ISO 9001:2015_Clauza 4 CONTEXTUL ORGANIZATIEI (Intelegerea organizatiei si a contextului in care activeaza; Intelegerea necesitatilor si asteptarilor partilor interesate: angajati, clienti, furnizori, asociati, investitori, autoritati etc.; Determinarea domeniului de aplicare; Procesele SMC) (180 min)
 • Lectia 2.5 ISO 9001:2015_Clauza 5 LEADERSHIP (Leadership si angajament; Politica in domeniul calitatii; Roluri, responsabilitati si autoritati) (60 min)
 • Lectia 2.6 ISO 9001:2015_Clauza 6 PLANIFICARE (Tratarea riscurilor si oportunitatior; Obiectivele calitatii si planificarea realizarii lor; Planificarea schimbarilor) (90 min)
 • Lectia 2.7 ISO 9001:2015_Clauza 7 SUPORT (Resurse; Competenta; Constientizare; Comunicare; Informatii documentate) (60 min)
 • Lectia 2.8 ISO 9001:2015_Clauza 8 OPERARE (Planificarea productiei / prestarii serviciului; Cerinte pentru produse/servicii; Proiectare si Dezvoltare, Controlul produsului / serviciului furnizat; Productie si furnizare servicii; Elibererea si controlul produsului/serviciului si a elementelor de iesire neconforme) (180 min)
 • Lectia 2.9 ISO 9001:2015_Clauza 9 EVALUAREA PERFORMANTEI (Monitorizare, masurare, analizare si evaluare; Auditul intern; Analiza efectuata de management) (60 min)
 • Lectia 2.10 ISO 9001:2015_Clauza 10 IMBUNATATIRE (Neconformitati si actiuni corective; Imbunatatirea continua) (30 min)
 • TEST MODUL II – CERINTELE STANDARDULUI ISO 9001:2015 (30 intrebari)

MODUL I – NOTIUNI INTRODUCTIVE

 • Lectia 1.1 DESPRE ISO (20 min)
 • Lectia 1.2 MANAGEMENTUL SCHIMBARII (20 min)
 • Lectia 1.3 ABORDAREA PE BAZA DE PROCES IN ISO 14001:2015 (45 min)
 • Lectia 1.4 MANAGEMENTUL RISCULUI IN ISO 14001:2015 (30 min)
 • Lectia 1.5 PERSPECTIVA CICLULUI DE VIATA (35 min)
 • TEST MODUL I – NOTIUNI INTRODUCTIVE

MODUL II – CERINTELE STANDARDULUI ISO 14001:2015

 • Lectia 2.1 DESPRE ISO 14001:2015 (20 min)
 • Lectia 2.2 STRUCTURA ISO 14001:2015
 • Lectia 2.3 CLAUZELE 0-3 (Domeniul de aplicare; Referinte Normative ; Termeni si definitii) (10 min)
 • Lectia 2.4 Clauza 4 CONTEXTUL ORGANIZATIEI (Intelegerea organizatiei si a contextului in care activeaza; Intelegerea necesitatilor si asteptarilor partilor interesate: angajati, clienti, furnizori, asociati, investitori, autoritati etc.; Determinarea domeniului de aplicare; Procesele SMM) (180 min)
 • Lectia 2.5 Clauza 5 LEADERSHIP (Leadership si angajament; Politica in domeniul mediului; Roluri/functii organizationale, responsabilitati si autoritati) (60 min)
 • Lectia 2.6 Clauza 6 PLANIFICARE (Actiuni de tratare a riscurilor si oportunitatilor; Aspecte de mediu; Obligatii de conformare; Planificarea actiunilor; Obiectivele de mediu si planificarea actiunilor pentru realizarea lor) (90 min)
 • Lectia 2.7 Clauza 7 SUPORT (Resurse; Competenta; Constientizare; Comunicare interna/externa; Informatii documentate: crearea, actualizarea, controlul documentelor) (60 min)
 • Lectia 2.8 Clauza 8 OPERARE (Planificare operationala si control; Situatii de urgenta si raspuns) (180 min)
 • Lectia 2.9 Clauza 9 EVALUAREA PERFORMANTEI (Monitorizare, masurare, analizare si evaluare; Auditul intern; Analiza efectuata de management) (60 min)
 • Lectia 2.10 Clauza 10 IMBUNATATIRE (Neconformitati si actiuni corective, Imbunatatirea continua) (30 min)
 • TEST MODUL II – CERINTELE STANDARDULUI ISO 14001:2015

MODUL I – NOTIUNI INTRODUCTIVE

 • Lectia 1.1 DESPRE ISO & SSM (30 min)
 • Lectia 1.2 PRINCIPII DE BAZA ALE SISTEMULUI DE MANAGEMENT SSM (30 min)
 • Lectia 1.3 ABORDAREA PE BAZA DE PROCES IN ISO 45001:2018(60 min)
 • Lectia 1.4 MANAGEMENTUL RISCULUI IN ISO 45001:2018 (60 min)
 • TEST MODUL I – NOTIUNI INTRODUCTIVE

MODUL II – CERINTELE STANDARDULUI ISO 45001:2018

 • Lectia 2.1 DESPRE ISO 45001:2018 (45 min)
 • Lectia 2.2 STRUCTURA ISO 45001:2018 (15 min)
 • Lectia 2.3 CLAUZELE 0-3 (Scopul unui sistem de management SSM; Factori de succes; Domeniul de aplicare; Referinte Normative ; Termeni si definitii) (30 min)
 • Lectia 2.4 Clauza 4 CONTEXTUL ORGANIZATIEI (Intelegerea organizatiei si a contextului in care activeaza; Intelegerea necesitatilor si asteptarilor partilor interesate: angajati, clienti, furnizori, asociati, investitori, autoritati etc.; Determinarea domeniului de aplicare; Procesele SM-SSM) (120 min)
 • Lectia 2.5 Clauza 5 LEADERSHIP SI PARTICIPAREA LUCRATORILOR (Leadership si angajament; Politica in domeniul sanatatii si securitatii in munca; Roluri/functii organizationale, responsabilitati si autoritati, Consultarea si participarea lucratorilor) (60 min)
 • Lectia 2.6 Clauza 6 PLANIFICARE (Actiuni de tratare a riscurilor si oportunitatilor; Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor si oportunitatilor; Determinarea cerintelor legale si altor cerinte; Planificarea actiunilor; Obiectivele SSM si planificarea actiunilor pentru realizarea lor) (180 min)
 • Lectia 2.7 Clauza 7 SUPORT (Resurse; Competenta; Constientizare; Comunicare interna/externa; Informatii documentate: crearea, actualizarea, controlul documentelor) (60 min)
 • Lectia 2.8 Clauza 8 OPERARE (Planificare operationala si control; Eliminarea pericolelor si reducerea riscurilor SSM; Managementul schimbarii; Aprovizionare; Situatii de urgenta si raspuns) (180 min)
 • Lectia 2.9 Clauza 9 EVALUAREA PERFORMANTEI (Monitorizare, masurare, analizare si evaluare; Auditul intern; Analiza efectuata de management) (60 min)
 • Lectia 2.10 Clauza 10 IMBUNATATIRE (Incident, Neconformitati si actiuni corective, Imbunatatirea continua) (30 min)
 • TEST MODUL II – CERINTELE STANDARDULUI ISO 45001:2018

Lectia 1. NOTIUNI INTRODUCTIVE (45 min)

 • Lectia 2. PRINCIPII DE AUDITARE / Tehnici de audit (60 min)
 • Lectia 3. COORDONAREA PROGRAMULUI DE AUDIT: Stabilirea Obiectivelor Programului de Audit; Determinarea si Evaluarea Riscurilor si Oportunitatilor Programului de Audit; Stabilirea / Intocmirea Programului de Audit; Selectarea si Determinarea Metodelor de Audit; Selectarea Membrilor Echipei de Audit; Monitorizarea Programului de Audit. (120 min)
 • Lectia 4. EFECTUAREA AUDITULUI: Initierea auditului; Pregatirea activitatilor de audit; Efectuarea activitatilor de audit (sedinta de deschidere a auditului, comunicarea pe parcursul auditului, analizarea informatiilor documentate obtinute in timpul auditului, colectarea si verificarea informatiilor, constatarile si concluziile auditului, sedinta de inchidere a auditului); Raportul de audit – Intocmirea si difuzarea Raportului de audit; Efectuarea urmaririi auditului. (180 min)
 • Lectia 5. COMPETENTA SI EVALUAREA AUDITORILOR (15 min)
 • TEST EFECTUAREA AUDITULUI INTERN (25 intrebari)

Lectia 1. INTRODUCERE (10 min)

Lectia 2. STUDIU DE CAZ (230 min)

 • Prezentare studiu de caz – desfasurare audit intern in cadrul unei organizatii;
 • EXEMPLE neconformitati constatate in timpul auditului.
 • Mod identificare, clasificare, formulare si incadrare neconformitate conform ISO 9001:2015;
 • EXEMPLE Alte constatari in urma efectuarii auditului intern (Observatii, propuneri de imbunatatire);
 • EXEMPLE de intrebari si documente care ar putea fi analizate in timpul auditului pentru a obtine dovezi obiective prin care sa se verifice raspunsul dat;
 • Exemple intrebari de evitat la chestionarea persoanelor auditate.

Lectia 3. RECOMANDARI GENERALE PENTRU AUDITORI (90 min)

TEST STUDIU DE CAZ (150 min)

Lectia 1. INTRODUCERE (10 min)
Lectia 2. STUDIU DE CAZ (230 min)

 • Prezentare studiu de caz – desfasurare audit intern in cadrul unei organizatii;
 • EXEMPLE neconformitati constatate in timpul auditului.
 • Mod identificare, clasificare, formulare si incadrare neconformitate conform ISO 14001:2015;
 • EXEMPLE Alte constatari in urma efectuarii auditului intern (Observatii, propuneri de imbunatatire);
 • EXEMPLE de intrebari si documente care ar putea fi analizate in timpul auditului pentru a obtine dovezi obiective prin care sa se verifice raspunsul dat;
 • Exemple intrebari de evitat la chestionarea persoanelor auditate.

Lectia 3. RECOMANDARI GENERALE PENTRU AUDITORI (90 min)

TEST STUDIU DE CAZ (150 min)

Lectia 1. INTRODUCERE (10 min)
Lectia 2. STUDIU DE CAZ (230 min)

 • Prezentare studiu de caz – desfasurare audit intern in cadrul unei organizatii;
 • EXEMPLE neconformitati constatate in timpul auditului.
 • Mod identificare, clasificare, formulare si incadrare neconformitate conform ISO 45001:2018;
 • EXEMPLE Alte constatari in urma efectuarii auditului intern (Observatii, propuneri de imbunatatire);
 • EXEMPLE de intrebari si documente care ar putea fi analizate in timpul auditului pentru a obtine dovezi obiective prin care sa se verifice raspunsul dat;
 • Exemple intrebari de evitat la chestionarea persoanelor auditate.

Lectia 3. RECOMANDARI GENERALE PENTRU AUDITORI (90 min)

TEST STUDIU DE CAZ (150 min)