Curs Specialist Managementul Deseurilor COD COR 325713 Bucuresti

DENUMIRE CURSCurs Specialist Managementul Deseurilor COD COR 325713 Bucuresti – curs acreditat, ANC
STANDARD & EDITIESpecialist Managementul Deseurilor COD COR 325713
TIP CURSCursul are la baza standardul ocupational (COD COR) emis de ANC – Autoritatea Nationala pentru Calificari (fostul Consiliu National de Formare Profesionala a Adultilor) si este recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.
TIP DIPLOMAParticipantii care promoveaza examenul final vor primi certificatul de Specialist Managementul Deseurilor COD COR 325713.

Diploma de Specialist Managementul Deseurilor este acreditata in baza standardului ocupational (COD COR) emis de ANC – Autoritatea Nationala pentru Calificari si recunoscuta de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

Suplimentul descriptiv este emis de catre furnizorul de formare profesionala – organism de certificare acreditat international.

RECUNOASTERE DIPLOMADiploma COD COR este recunoscuta la nivel national.
Obtinerea certificarii va da dreptul absolventilor sa practice meseria de Specialist Managementul Deseurilor, in calitate de angajat cu carte de munca pentru aceasta functie (in baza codului COR).
DURATA CURS5 zile
ORASBUCURESTI.

Cursurile de formare Specialist Managementul Deseurilor COD COR 325713 sunt organizate in sistem public (open) si in alte orase.

Cursurile pot fi organizate si in sistem in-house (la sediul beneficiarului).

Detalii Specialist Managementul Deseurilor COD COR 325713 Bucuresti

Cursul are la baza standardul ocupational (COD COR) emis de ANC – Autoritatea Nationala pentru Calificari ( fostul CNFPA – Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor ), finalizat cu eliberare de certificate recunoscute de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice.

In conformitate cu Hotararea de Guvern nr.856/2002 si Legea nr. 211/2011, art. 22 (3) Deţinatorii/Producatorii de deşeuri persoane juridice, comercianţii, precum şi operatorii economici prevazuţi la alin. (2) au obligaţia sa desemneze o persoana din randul angajaţilor proprii care sa urmareasca şi sa asigure indeplinirea obligaţiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligaţie unei terţe persoane

Persoanele desemnate, prevazute la alin. (3), trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

Nedesemnarea unei persoane cf. art.22 alin.3, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei

CUI SE ADRESEAZA ACEST CURS

Persoanelor desemnate ca responsabili cu gestiunea deseurilor in cadrul oricarei institutii sau firme, indiferent de profilul de activitate, statut sau forma de proprietate.
Cursul se adreseaza tuturor detinatorilor/producatorilor de deseuri, persoane juridice, comercianti si operatori economici autorizati pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport deseuri.

CONTINUT

Tematica:
Ziua I. Legislatia deseurilor (I):
– Introducere in managementul deseurilor
– Legea nr. 211/2011:
o Definitii
o Excluderi
o Lista deseurilor
o Valorificarea deseurilor
Studiu de caz: Identificarea deseurilor generate din activitatea proprie
o Eliminarea deseurilor
o Responsabilitatea pentru gestionarea deseurilor
Ziua a II-a. Legislatia deseurilor (II):
o Controlul deseurilor periculoase
Studiu de caz: Atribuirea codurilor deseurilor; etichetarea deseurilor periculoase
o Auditul deseurilor
o Autorizari si inregistrari
– Categorii de deseuri si cerinte legale specifice
o Deseuri din demolari si constructii
o Deseuri azbest
o Deseuri ambalaje
o Deseuri baterii si acumulatori
o Uleiuri uzate
o Deseuri de echipamente electrice si electronice
o Vehicule scoase din uz
o Deseuri medicale
o Anvelope uzate
o Deseuri din industria extractiva
– Colectarea si depozitarea deseurilor
– Obligatii generatori deseuri
– Obligatii transportatori deseuri
– Cerinte legale privind transportul deseurilor
Studiu de caz: Completarea formularelor de transport deseuri nepericuloase si periculoase conform legislatiei in vigoare
– Evidenta gestiunii deseurilor
– Raportarea privind deseurile
Studiu de caz: Completarea evidentei gestiunii deseurilor conform legislatiei in vigoare
Testarea cursantilor

CONDITII DE PARTICIPARE
Studii superioare.

Pentru participarea la cursurile ce au la baza standardele ocupationale emise de Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC)-cod COR, va fi necesar sa anexati urmatoarele documente: copie certificat nastere, copie certificat casatorie, copie certificat divort (unde este cazul), copie C.I., copie ultima diploma de studii.

CERTIFICAT

Participantii care promoveaza examenul final vor primi certificatul de „SPECIALIST IN MANAGEMENTUL DESEURILOR” conform COD COR 325713, precum si un Supliment descriptiv cu competente, recunoscute de Ministerul Muncii.

Formatori

Cursurile sunt sustinute de Furnizori de formare profesionala / traineri de renume, Organisme de Certificare nationale sau internationale, parte din grupuri multinationale cu multiple acreditari, nationale si internationale, companii nationale/internationale sau lectori de renume.

ORGANIZARE

Cursurile din catalogul CISEO sunt organizate:

  • LIVE – VIDEOCONFERINTA/LA SALA in sistem deschis publicului (OPEN). Cursurile se tin dupa ce se formeaza grupa minima de cursanti, intr-o perioada planificata si cu program zilnic fix 8 ore/zi, 3 – 5 zile in functie de curs.
  • ONLINE – in Platforma „Training & Certificare Personal” powered by CISEO, in format STUDIU INDIVIDUAL & interactiune cu lector, la cerere. Cursantii incep cursul imediat ce se inscriu, fara sa astepte formarea unei grupe si fara sa aiba un program fix. 
  • ONLINE – in aplicatiile furnizorilor de formare profesionala (cursuri internationale in engleza/franceza/germana/spaniola etc.). Cursantii incep cursul imediat ce se inscriu, fara sa astepte formarea unei grupe si fara sa aiba un program fix.

DATA & PRET

In general, pretul cursului variaza in functie de: tipul cursului, tipul acreditarii, tipul recunoasterii cursului si diplomei, emitentul diplomei (brand, renume pe piata nationala / internationala etc.), facilitati incluse, lectorul care sustine cursul (experienta de lector, auditor / auditor sef etc.)

In cazul cursurilor open, data sustinerii cursului este influentata de numarul de cursanti inscrisi care au achitat pretul cursului.

In cazul cursurilor online disponibile nonstop, acestea pot fi accesate individual sau in echipa imediat dupa finalizarea inscrierii, deci nu este planificata o data anume.

Portofoliu Clienti CISEO: