Serviciile de instruire, auditare si certificare in industria aerospatiala

Seria de standarde internationale AS 9100 “Sistemul de Management al Calitatii in Industria Aerospatiala”, bazată pe ISO 9001 Sistemul de Management al Calitatii aplicabil in orice tip de organizatie, indiferent de domeniul de activitate, a fost emisa de IAQG – International Aerospace Quality Group (Grupul Internațional pentru Calitatea Aerospațială).

IAQG este o organizatie internationala, lansată în anul 1998, care a creat si dezvoltat un set global de standarde cu cerințe comune privind calitatea in industria aerospațială și de apărare precum și linii directoare privind cele mai bune practici utilizate în industria aerospațială și de apărare.

Scopul IAQG este de a îmbunătăți continuu procesele folosite pe intregul lanț de aprovizionare din industria aerospatiala și in industria de apărare, pentru a furniza în mod constant produse de înaltă calitate, reducând astfel activitățile fără valoare adăugată și costurile în aceasta industrie.

În decembrie 2013, IAQG a devenit o asociație internațională non-profit în temeiul legii belgiene, cu sediul IAQG din Bruxelles (Belgia). In prezent, există mai mult de 60 de companii majore din industria aerospațială care participă la IAQG, care este împărțită în 3 zone geografice diferite:
– America (AAQG),
– Asia și Pacific (APAQG) și
– Europa (EAQG).

Astfel, IAQG – Grupul Internațional pentru Calitatea Aerospațială – este liderul global recunoscut pentru calitate in industria aeronautica, spațiala și de apărare, iar EAQG (Grupul european pentru calitatea aerospațială) este sectorul european al IAQG, acesta din urma indeplinind rolul unei o organizații globale europeane care reuneste 33 de companii europene majore și 9 asociații naționale de comerț ce furnizează produse și servicii in domeniul aviației și apărarii. De asemenea, obiectivul EAQG este de a implementa inițiative care aduc îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește calitatea și reducerea costurilor pe parcursul intregului lant de aprovizionare prin stabilirea și menținerea unei cooperări dinamice bazate pe încrederea între companiile internaționale din domeniul aviației.

Sistemul de Management al Calitatii in Industria Aerospatiala AS9100

Aspectele cheie ale standardului AS9100 includ siguranța, conformitatea si fiabilitatea produselor în industria aerospațială. Aceste cerințe de calitate sunt esențiale pentru companiile producatoare din industria aerospațiala, care mențin niveluri ridicate de răspundere pentru produsul lor.

Standardele din industria aerospațiala urmăresc:
• Îmbunătățirea satisfacției clienților, a calității și a siguranței
• Reducerea costurilor și reducerea cerințelor specifice ale clienților
• Reducerea variației cauzate de așteptări multiple
• Reducerea și eficientizarea auditurilor efectuate de-a lungul lanțului de aprovizionare aerospațială

AS9100 se bazează pe cerințele ISO 9001, standardul internațional recunoscut pentru sistemele de management al calității, publicat de ISO (Organizația Internațională pentru Standardizare). Cerințele sale sunt recunoscute în întreaga lume ca bază acceptabilă pentru implementarea unui Sistem de Management al Calitatii.

În timp ce standardul ISO 9001 este în general acceptat de orice industrie din întreaga lume, AS9100 este modificat în mod specific pentru companiile aerospațiale.

Alte standarde ce se aplica Industriei Aerospatiale:

ISO 9001 este sistemul de management al calității pe care se bazează AS9100. În timp ce majoritatea furnizorilor din industria aerospațiala aleg standardul AS9100 pentru certificarea sistemului lor de management al calitatii, există si opțiunea de a certifica organizația dvs. conform ISO 9001.

ISO 14001 este un sistem de management de mediu care asistă companiile în planificarea, monitorizarea și îmbunătățirea continuă a poziției lor competitive și a performanței de mediu. Datorită complexității anumitor produse aerospațiale, materialele periculoase sunt adesea utilizate în fabricare sau încorporate în produs. A avea un sistem robust de management de mediu poate ajuta la asigurarea controlului eficient al acestor materiale.

OHSAS 18001  este un sistem internațional de management al sănătății și securității ocupaționale. Acest standard permite companiilor să controleze riscurile pentru sănătate și siguranță, promovând, în același timp, bunăstarea angajaților și un mediu de lucru sigur. Mulți producători OEM din industria aerospațială au adoptat OHSAS 18001 pentru a conferi siguranța angajaților lor.

Management Integrat: toate standardele de mai sus sunt compatibile și ușor de integrat unul cu celălalt, ceea ce permite desfășurarea simultană a auditurilor în majoritatea cazurilor. Prin implementarea unor standarde multiple, compania dvs. va vedea beneficiile adăugate pe care le oferă managementul integrat.