Siguranta Jucariilor

Directiva privind siguranța jucăriilor 2009/48/EC  prezintă criteriile de siguranță pe care trebuie să le îndeplinească jucăriile înainte de a putea fi plasate pe piața UE. Jucăriile trebuie, de asemenea, să fie conforme cu orice reglementare legală aplicabilă din spațiul UE. Cerințele esențiale privind siguranța cuprind:

  • riscuri generale: sănătatea și securitatea copiilor, precum și a altor persoane, cum ar fi părinții sau îngrijitorii
  • riscuri particulare: riscuri fizice, mecanice, chimice, electrice, de inflamabilitate, igienă sau radioactivitate.

Directiva 2009/48/EC privind siguranța jucăriilor înlocuiește Directiva 88/378/EEC. Cadrul legislativ este astfel adaptat dezvoltării tehnologice și aspectelor ce țin de siguranță și care nu erau cunoscute anterior. Punerea în aplicare este aliniată cu așa-numitul Nou Cadru Legislativ.

Noua directivă a trebuit să fie transpusă în legislația națională a fiecărui stat membru până la data de 20 ianuaie 2011 și este aplicabilă începând cu data de 20 iulie 2011. Cerințele referitoare la siguranța chimică sunt aplicabile începând cu data de 20 iulie 2013.

Reglementări mai stricte cu privire la substanțele chimice

În comparație cu fosta Directivă 88/378/EEC, Directiva 2009/48/EC privind siguranța jucăriilor pune în vigoare reglementări mai stricte cu privire la utilizarea substanțelor chimice:

  • Utilizarea substanțelelor chimice susceptibile de a produce cancer, de a modifica informația genetică, de a afecta fertilitatea sau un copil nenăscut (așa-numite substanțe CMR) nu mai este permisă pentru producerea acelor componente accesibile ale jucăriilor, decât în limita de concentrație stabilită prin Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor.
  • 19 metale grele (precum mercurul și cadmiul) sunt interzise, utilizarea lor nemaifiind permisă în alcătuirea acelor părți accesibile ale jucăriilor peste limitele definite în Directiva 2009/48/EC privind siguranța jucăriilor.
  • 55 arome alergene au fost interzise, și încă 11 trebuie menționate în mod explicit pe etichetă, deoarece prezintă potențial alergen pentru anumiți consumatori.

Plasarea jucăriilor pe piața UE

Există două tipuri posibile de evaluări ale conformității pe baza cărora este permisă comercializarea jucăriilor în UE. Producătorul trebuie să demonstreze conformitatea jucăriei prin intermediul:

Toate jucăriile vândute în UE trebuie să poarte marcajul CE.  Acesta reprezintă garanția oferită de către producător cu privire la faptul că jucăria respectă cerințele esențiale de siguranță.

Standarde europene armonizate

Directiva privind siguranța jucăriilor nu specifică detaliile tehnice pentru cerințele privind siguranța jucăriilor. Detaliile tehnice sunt definite de Organizația Europeană de Standardizare (CEN, CENELEC).

Organisme notificate

Organismele notificate realizează examinări EC de tip și eliberează certificate EC de tip la finalul acestora. Examinarea EC de tip reprezintă una dintre cele două proceduri de evaluare a conformității prin care este permisă comercializarea jucăriilor pe piața UE. Organismele notificate au fost numite de statele membre ale UE.

Baza de date NANDO cuprinde nume și detalii despre organismele notificate care realizează evaluări ale conformității în scopul respectării cerințelor enunțate prin Directiva 2009/48/EC privind siguranța jucăriilor.

Autoritățile din statele membre

Autoritățile din statele membre au obligația de a verifica dacă jucăriile de pe piața UE respectă normele de siguranță. Atunci când este necesar, autoritățile publice trebuie să ia măsuri adecvate, precum retragerea produsului de pe piață sau interzicerea comercializării acestuia.

Fișe informative redactate de Toy Industries of Europe (TIE) în colaborare cu Comisia Europeană:

Acorduri voluntare cu părțile interesate

Părțile interesate au semnat acorduri voluntare cu Comisia Europeană cu scopul de a îmbunătăți siguranța jucăriilor:

Mai multe informații

Cerere Oferta CISEO - Consultanta Marcaj CE & Certificare de Produs

  • Va rugam sa completati in campul de mai sus urmatoarele detalii: O scurta descriere a produsului / produselor certificate; Ce standarde de produs se aplica? Ce directive europene se aplica? Care este termenul maxim planificat de dvs. pentru obtinerea Marcajului CE?
    Va informam ca datele solicitate mai sus si prin formularele de inscriere sau cererile de aplicare pentru serviciile CISEO si ale partenerilor nostri sunt datele minime necesare pentru satisfacerea cerintelor legale privind intocmirea ofertei, contractului si facturii, pentru exercitarea obiectului legitim de activitate al societatii, inclusiv pentru elaborarea documentelor cerute de ANC, ISCIR, IRCA, SAAS, AMPG si alte organizatii sau organisme de certificare si/sau acreditare nationale sau internationale, sau pentru identificare in cazul eventualelor dispute juridice. Va informam ca depunem toate diligentele pentru a lua masuri in vederea stocarii si prelucrarii datelor cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate, conform legislatiei in vigoare. Durata pastrarii acestor date este conform prevederilor legale. Va puteti exercita oricand, dupa trimiterea acesui formular, urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de stergere, dreptul de a restrictiona procesarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la obiectii, drepturi legate de luarea de decizii automatizate si de profilare. Va informam ca datele dvs. personale sunt utilizate in scopul contactarii in vederea oferirii de servicii de instruire, implementare si certificare. Obiectul nostru de activitate nu se poate desfasura fara prelucrarea acestor date in scopurile mentionate mai sus. In cazul in care nu sunteti de acord, va rugam sa nu transmiteti cererea dvs.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.